:Takaisin
< >

Tavoitteet kristallinkirkkaina, mutta missä mittarit?

16.6.2016

Viime aikoina on riemastuttavasti puhuttu paljon markkinoinnin roolista talouden nostamisessa. Kyllä, markkinoinnilla todella voidaan vaikuttaa kasvuun ja yritysten tuloksiin. Edellytyksenä se, että markkinointi on toimivaa.

kpi mittarit mainonnan mittaus markkinointi data
https://carat-cdn.azureedge.net/media/5583/lukko_square.jpg

Markkinoinnilta vaaditaan tuloksia ja usein niiden mittariksi annetaan myynti. Vain ja ainoastaan myynti. Moni mainostaja ei kuitenkaan keskity markkinointi-spesifien tavoitteiden ja erityisesti niiden toteutumista seuraavien mittareiden asettamiseen. Tämä on iso virhe ja johtaa usein siihen, että markkinointi rönsyilee joka suuntaan. Sitten, kun myynti ei sujukaan, rönsyilee usein myös markkinointibudjettikin.

”Tehdään joko enemmän kun mihin budjetti antaisi myötä tai tehdään liian paljon liian pieniä tekoja, jotka kokonaisuutena ovat vähemmän kuin osiensa summa.”

Perisyntimme – mittarit puuttuvat

Jos mittarit puuttuvat, eri tekojen tuloksellisuutta on vaikea arvioida. Silloin on vaikea myöskään uskaltaa tehdä rohkeita liikkeitä, jotka saattaisivat kasvattaa markkinointi-investoinnin arvoa. Ei esimerkiksi uskalleta positioida tuotetta jollekin kohderyhmälle, ei kommunikoida ja siten muokata viestiä tätä kohderyhmää puhuttelevaksi, eikä varsinkaan uskalleta kohdistaa mainontaa tälle kohderyhmälle.

Ilman mittareita ei liioin kerry dataa, joka osoittaisi, että tarkemmin positioitu, kärkkäämmin ilmaistu ja kohdennetumpi toimisi paremmin. Tavoitteiden kannalta merkittävää dataa ei myöskään synny, koska siihen ei investoida.

Mikä avuksi? Pysäytetään oravanpyörä hetkeksi

  1. Mietitään, mitä olemme tekemässä.
  2. Käytetään hetki syy-seuraussuhteiden paljastamiseen.
  3. Mistä myynti tulee?
  4. Keihin haluamme vaikuttaa?
  5. Mitä haluamme tavoittelemiemme ihmisten muuttavan käytöksessään?

 

Ja ennen kaikkea, millä mittareilla näemme, onko näin tapahtunut – missä kohtaa ketju katkeaa, jos myynti ei suju. Tai mihin kohtaan vaikuttaminen kiihdyttää sitä eniten.

Budjetoidaan (niihin) toimenpiteisiin, mutta ei pelkästään niihin, vaan myös mittaamiseen ja reagointiin. Markkinointibudjettia ei kannata koskaan, siis ei koskaan, kiinnittää etukäteen 100 prosenttisesti.

Mittaukseen ja optimointiin tulee panostaa 5-10 % budjetista, jotta on mahdollista tietää, miten markkinointi toimii ja vaikuttaa kuluttajiin. Jos mittaus on kunnossa, seuraava haaste on reagointibudjetin puute. Reaaliaikaisella mittaamisella ja optimoinnilla ei tee yhtään mitään, jos ei ole budjettia reagoida tuloksiin.

Tämän jälkeen markkinointi-investointeja on mahdollista johtaa kohti parempaa tuloksellisuutta, ja samalla koko yrityksen liiketoimintaa kohti kasvulukuja.

kpi mittarit mainonnan mittaus markkinointi data
^Takaisin ylös