Ajatusjohtajuus

Meillä on kokemusta satojen brändien kehittämisesetä ja parantamisesta.

Yrityksen tunneäly on tärkeä menestystekijä

Tuore tutkimuksemme paljastaa voimakkaan korrelaation yrityksen tunneälyn ja taloudellisen menestyksen välillä. Caratin globaalissa tunneälytutkimuksessa 10 000 kuluttajaa jakoi kokemuksiaan maailman 48 tunnetuimmasta brändistä ja niiden tunneälykkyydestä. Vastaajat kymmenestä maasta arvioivat, kuinka hyvin brändit suoriutuvat tunneälyn eri osa-alueilla, joita psykologien mukaan ovat empatia, itsetuntemus, sisäinen motivaatio, sosiaaliset taidot ja itsesääntely.

Lue artikkeli
Yrityksen tunneäly on tärkeä menestystekijä
Ota yhteyttä