:Takaisin
< >

Kyllä minä niin mieleni pahoitin – mediamaailman kummallisuuksia osa 1

16.3.2017

Me markkinointiviestintätoimistoissa työskentelevät ihmiset otamme asiakastyömme hyvin vakavasti ja meillä Caratissa asiakkaat ovat olleet kaiken tekemisen keskiössä jo perustamisvuodesta lähtien. Tällä hetkellä puhumme asiakkaillemme holistisesta markkinointiviestinnän suunnittelusta, jota tehdään kuluttajien ehdoilla. Kuluttaja-asiakkaat on huomioitu entistä vahvemmin kaikessa tekemisessä. Miksi sitten tuntuu medioita sekä heidän toimiaan tarkastellessa, että näin ei ihan kaikissa tapauksissa ole? Tässä uutiskirjeessä otamme kantaa pariin eri mediamaailman kummallisuuteen,

Anssi Saresvuo Anssi Saresvuo Strategic Planner #mielensäpahoittaja #räätälöidytmediaratkaisut #palveluhenkisyys #mediamaailma
https://carat-cdn.azureedge.net/media/7664/364_1_square.jpg

Tuotelähtöisyydestä kohti räätälöityjä mediaratkaisuja

Tällä hetkellä markkinointiviestinnän toimistoissa puhutaan paljon unelmasta nimeltä ’Segment of one’. Yksilöille räätälöityä viestintää, joka on aina relevanttia ja kiinnostavaa. Asiakkaiden ymmärtäminen ja tähän vastaaminen räätälöidyillä viesteillä sekä personoiduilla tuotteilla/palveluilla koetaan olevan avain onneen.

Toteutuuko tällainen ajattelu, jos käännetään keskustelu tältä pohjalta koskemaan medioita? Kuinka usein esimerkiksi ohjelmayhteistyöehdotukset on mietitty asiakkaan brändi ytimessä, ja räätälöity heitä varten sopivaksi kokonaisuudeksi?

Harmittavan usein ohjelmayhteistyössä vain vaihdetaan asiakkaan logot ja tekstiin oikeat nimet (jos muistetaan). Viimeisenä on listaus paketin mediapalikoista, jotka ovat valittavissa asiakkaan haluamalla tavalla. Usein vielä monet ”monimedialliset ratkaisut” ovat näissä hyvin päälle liimattuja ja digitaaliset aktivoinnit ovat toistuvasti samanlaisia.

Peräänkuulutan ja toivon medioiden yhteyshenkilöiltä aitoa kiinnostusta ja uteliaisuutta asiakkaitaan kohtaan. Halua tehdä meidän kanssa proaktiivisesti yhteistyötä ja ymmärtää minkälaisia eri brändit ovat sekä mitkä niiden haasteet sekä mahdollisuudet ovat. Mitkä niiden kohderyhmät ovat ja miten näitä pystyy parhaiten puhuttelemaan.

Tämä tapahtuu aktiivisesti kyselemällä, haastamalla ja vahvana tahtotilana toimia luotettavana kumppanina. Tämän pohjalta media pystyy rakentamaan mainostajille sopivia ratkaisuja sekä ennen kaikkea kokonaisuuksia, jotka poikkeavat tavanomaisista yhteistyöpaketeista. Tällaiset kokonaisuudet ovat aidosti brändille sopivia ja ottavat huomioon tavoitteet, mahdollisuudet sekä rajoitteet.

Hyviä esimerkkejä toimivista räätälöidyistä kokonaisuuksista löytyy, mutta silti on vielä paljon potentiaalia kasvattaa tätä laajemmin ja pysyväksi tavaksi tehdä. Toimistojen lisäksi myös medioille tulisi paremmin iskostua mieliin, että palvelemme nimenomaan meidän markkinoivia asiakkaita sekä heidän kuluttaja-asiakkaita. Yhdessä tekemisellä on tässä vahva rooli ja pyrimme tätä mentaliteettia ajamaan entistä vahvemmin myös Caratin puolelta löytääksemme entistä parempia ja tehokkaampia tapoja tehdä laadukasta mainontaa sekä yleisesti nostaa markkinoinnin tasoa Suomessa.

 Palveluhenkisyys vaikuttajamarkkinoinnissa

Vaikuttajamarkkinointi on suhteellisen uusi, mutta vahva median vaikutuskeino ja alalla toimivat mediayritykset ovat nuoria verrattuna esimerkiksi TV, digi- ja lehtitaloihin. Vaikuttajamarkkinointi on lähtenyt kunnolla lentoon viime vuosien aikana ja vaikuttaja-alalla on havaittavissa kysynnän ylikuumentumista.

Osalta vaikuttajaverkostoista tuntuu unohtuneen, että teemme näitä projekteja meidän yhteisille asiakkaille. Mainostaja-asiakkaille vaikuttajainvestoinnit ovat merkittäviä, joten asiakas odottaa saavansa samanlaista peruspalvelua kuin muiltakin medioilta.

Haluamme löytää asiakkaidemme brändeille sopivat vaikuttajat, heidän kanssa yhdessä mietityt konseptit sekä optimaaliset tavat tehdä yhteistyötä. Alla karrikoidusti pari asiaa, mitä mainostaja tai mediatoimisto ei halua kuulla potentiaalisilta yhteistyökumppaneiltaan:

”Tässä ehdotus yhteistyöstä, mutta emme voi antaa teille vielä vaikuttajien nimiä ennen kuin vahvistatte kampanjan.”

Emme lähtökohtaisesti vahvista kampanjoita ennen kuin olemme varmoja ketä vaikuttajia on kampanjassa mukana ja sopivatko ne asiakkaan brändille sekä aitoa kiinnostusta brändiä ja tuotetta kohtaan.

”Me mielellämme istumme palavereissa, kunhan saamme varmuuden, että projekti etenee. Vähän turhan usein teiltä on pyydetty tarjouksia sekä ideoita ja sitten toteutettu kampanja kilpailijan kanssa.”

Meidän tehtävänä on kilpailuttaa ja löytää asiakkaillemme paras mahdollinen kokonaisuus sekä vaikuttajat. Tämän suhteen on luonnollista, että haluamme olla yhteydessä useisiin eri toimijoihin. Lähtökohtaisesti haluaisimme, että yhteistyöpyynnöt nähtäisiin mahdollisuuksina. Tässäkin peräänkuulutamme yhteisen tekemisen voimaa kaiken perustana.

Monen eri toimijan kanssa yhteistyö on toiminut loistavasti ja heidän vaikuttajat sekä ideat ovatkin sitten valikoituneet mainostajien kampanjoihin.

Kirjoituksen tarkoituksena on herätellä kaikki ajattelemaan asiakkaat edellä, puhaltamaan yhteen hiileen ja tekemään entistä parempaa räätälöityä markkinointia. Aihe on meille tärkeä ja jatkamme tästä mielellämme keskustelua myös jatkossa. 

Anssi Saresvuo Anssi Saresvuo Strategic Planner #mielensäpahoittaja #räätälöidytmediaratkaisut #palveluhenkisyys #mediamaailma
^Takaisin ylös