Markkinoinnin trendit 2020

Olemme reilun kymmenen vuotta koostaneet yhteen markkinoinnin, ihmisten käyttäytymisen ja teknologian trendejä. Trendi- ja tulevaisuusjohtajamme Dan Calladine on tiivistänyt niihin globaalisti tärkeimmät muutostrendit joka vuodelle ja ne ovat nousseet odotetuksi ja arvostetuksi lähteeksi kaikille alallamme. Peilaamme nyt näitä trendejä paikallisesta perspektiivistä ja nostamme niistä jokaiselle Suomessa markkinointia johtavalle tärkeimmät huomiot.


Vuonna 2020 tulee tapahtumaan suuria muutoksia teknologisen kehityksen saralla. Yritä nimetä jokin toimiala, jota teknologinen muutos ei koske. Aika vaikeaa eikö?


Tänä vuonna tulemme ensimmäistä kertaa näkemään, kun maailman suurimmat teknologiayhtiöt Alphabet (Google), Amazon, Apple ja Facebook alkavat tosissaan kilpailemaan keskenään. Se taas johtaa uudenlaiseen kehityskulkuun, joka tulee vaikuttamaan siihen miten ja missä käytämme erilaisia palveluja. Ostopäätösten tekeminen muuttuu, kun ostaminen integroituu vahvemmin moniin eri alustoihin ja ekosysteemeihin.


Ekosysteemien muutosten lisäksi tulemme näkemään toisen muutoksen alun siinä, mitä ihmiset odottavat brändeiltä ja mainonnalta erilaisissa yhteyksissä. Pelillistäminen on jo pitkään ollut tehokas keino sitouttaa ihmisiä palveluihin ja brändeihin, mutta yhdessä teknologisen kehityksen kanssa se tulee näkymään entistä laajemmin markkinoinnin pelillistymisessä.


Kolmas teema, joka muuttaa markkinointia tänä vuonna on ihmisten tavoittamisen ja tunnistamisen sääntökirjan muuttuminen. Kun siirrymme alana entistä enemmän kohti ensimmäisen osapuolen datan hyödyntämistä kaikessa kohdentamisessa, myös ihmiset eli ne kenelle markkinoimme, haluavat kontrolloida mitä markkinointia he näkevät. Tämä johtaa esimerkiksi ihmisten hakeutumiseen suljettuihin ryhmiin sosiaalisessa mediassa, joka on samaan aikaan sekä uhka että mahdollisuus markkinoijille.

 

Jaa
Ota yhteyttä