EĞİTİM ve GELİŞİM / KARİYER VE GELİŞTİRME ANLAYIŞIMIZ

Grup bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler entegre çalışmanın temelini oluşturmakla birlikte, grubumuz içinde yer alan uzman birimlerin iş ve sorumluluk alanlarını netleştiriyor, iş akışları ve kesişim noktalarını belirleyerek şeffaf bir şekilde anlatıyor. Bunlar bizim kendi çalışma alanlarımızı geliştirmemizi ve alanlarımızda uzmanlaşmamızı sağlarken, ufkumuzu genişletiyor ve sektörümüzde yenilikçi kimliğimizi korumamıza yardımcı oluyorlar.
Gelişim planlamada ilk olarak, işinin/görevinin gerektirdiği alanlarda öncelikli gelişim ihtiyacı belirleniyor. Bu süreçte açık iletişim ve sürekli geri bildirimin yanısıra yılda iki kez yapılan Performans Geliştirme Görüşmeleri, yönetici ve çalışan arasında karşılıklı bir diyalog olarak gerçekleştiriliyor. Bu görüşme esnasında çalışanın yeteneklerinin ve güçlü taraflarının yanısıra geliştirmesi gereken taraflar da tespit ediliyor. Güncel iş ve çalışma performansı hakkında bir değerlendirme yapılıyor ve bir sonraki görüşmeye kadar geliştirilmesi gereken öncelikleri ve ulaşılması gereken bireysel/takım ve/veya marka hedefleri üzerinde anlaşılıyor ve bunları gerçekleştirmek için gelişim planı hakkında beraber karar alınıyor.

CARAT.
REDEFINING MEDIA.