Poland - Warsaw
Carat Polska X2 Office Czerska 12 Warsaw 00-732 Sprawdź jak do nas dotrzeć +48 22 316 9000
Managing Director
izabela.sochacka@carat.com
New Business & Business Development Director
jan.roman@carat.com