Route 500

Route 500 to unikalny program rozwojowy dla wszystkich pracowników Carat na całym świecie. Celem programu jest zidentyfikowanie naszych przyszłych liderów oraz wsparcie ich w rozwoju i osiąganiu wyników na najwyższym poziomie. Program obejmuje liczne inicjatywy. Jest drogą, podczas której niewielka grupa pracowników znajdzie wsparcie, informacje i możliwości, które są im niezbędne do stania się lepszymi liderami.

Program oferuje uczestnikom dostęp do wszystkich dostępnych w Carat rozwiązań, które mogą przyczynić się do ich rozwoju. Uczestnicy uzyskują możliwość tworzenia nowych relacji zawodowych, rozwoju oraz korzystania z innych zasobów, które mogą być im niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Zajęcia organizowane są przez wiodących konsultantów ds. zarządzania i obejmują: liczne szkolenia i wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów; wyjazdy szkoleniowe raz lub dwa razy w roku; mentoring; kursy mistrzowskie; możliwość uczestnictwa w pracach komisji wykonawczych; a także możliwość uwzględnienia w procesach sukcesji kadrowej.

CARAT.
Redefining Media.