Carat Sverige #1 i RECMA Sweden Domestic Qualitative Evaluation Report.

Carat rankas som #1 i RECMA Sweden Domestic Qualitative Evaluation Report.

RECMA Qualitative Evaluation är ett verktyg för att bedöma konkurrensen på lokal basis.
Rapporten utvärderar och rankar 14 byråer baserat på 17 kriterier som belyser styrkor och svagheter hos respektive byrå.

”Vi är så oerhört stolta över att vår dedikering och passion ger resultat i att vi återigen rankas nr 1 i RECMA. Vi har en fantastisk balans i hur vi säkerställer både nöjda medarbetare och befintliga kunder, och samtidigt lyckas vinna förtroendet i nya spännande partnerskap.” - Madeleine Jarehov, Managing Director Carat Sweden

Ta del av hela rapporten här

Share
Kontakta oss