The next normal: Hvordan har vi som forbrukere endret oss?

En undersøkelse Dentsu foretok i midten av mai viste at majoriteten av befolkningen føler de nå lever i en ny normal, og at vi er på bedringens vei.

Figuren viser hvor mange som oppgir at de befinner seg i de ulike fasene. Undersøkelsen er landsrepresentativ og ble gjennomført av 1000 respondenter.
Figuren viser hvor mange som oppgir at de befinner seg i de ulike fasene. Undersøkelsen er landsrepresentativ og ble gjennomført av 1000 respondenter.

Få svarer at de er tilbake i den «gamle normalen», det vil si livet slik vi kjente det før mars 2020. Spørsmålet er om forbrukerne i det hele tatt vil tilbake dit – noen endringer blir kanskje varige, og disse endringene blir svært viktig å følge med på. Faktisk oppgir så mange som 54 % at de ønsker å gjøre varige endringer i sitt eget liv og for at landet som helhet skal lære av krisen.

Vi stresser mindre

Norske sykehus kan henvise til statistikker som blant annet viser at antall hjerteinfarkt har gått ned over hele verden. Det vitner om at vi mennesker lever roligere og stresser mindre. De samme tendensene ser vi her hjemme i Norge, blant annet på eksplosjonen i salg av varer som hengekøyer. Faktisk har Fjellsport.no og Chillout rukket å tidoble sitt salg av hengekøyer hittil i år!

Endelig tid til selvrealisering

Økningen i egentid ser vi også fører til at flere sitter med opplevelsen av å ha større mulighet til å drive selvrealisering: Bortsett fra matvarer og sparing har befolkningen den siste tiden brukt mest penger på oppussing, bøker, digitale kulturelle opplevelser og musikkinstrumenter. Vi har også fått tid til å leve ut våre kreative sider, noe som TikToks rekordvekst i mai vitner om.

Økende grad av ensomhet

I mai spurte vi befolkningen hva de er mest bekymret for. Pandemien, helse i verden og økonomi topper listen, men bekymringsverdig er det at mange også svarte at de er mest bekymret for ensomhet. Opplevelsen av å være alene har økt globalt under pandemien, og det må også merkevarer og annonsører ta på alvor.

Det er mange åpenbare fordeler med at krisen har gjort oss mer digitale, men vi blir samtidig mer alene av det. Overgangen til en mer digital hverdag kan føre til et større klasseskille mellom de introverte og ekstroverte. For de introverte vil det kanskje oppleves som mer lettvint å holde seg innendørs med en skjerm på fanget. Hva vil det si for oss når vi skal bygge og opprettholde våre kunderelasjoner? Selv om vi kanskje vil spare penger på å bli mer digitale, må vi samtidig være bevisst på hva (og hvem) vi potensielt mister på veien.

Våre anbefalinger

Oppsummert vil vi komme med tre anbefalinger til alle annonsører i tiden fremover:

1. Overvåk og følg med på folks forbruksvaner, tillitt og bekymringer:

Noe vil nok forandres permanent, og kanskje må produktkategorier forstås på nye måter. Hva vil det si for vårt forbruk at vi for eksempel er mer ute i naturen og velger Norge fremfor syden i feriene?

2. Hvordan kan vi hjelpe folk med å leve i henhold til sine verdier?

Pandemien har, om enn ufrivillig, gitt oss tid til å reflektere over hvilke verdier som betyr noe for oss. Er kundene deres i kontakt med sine verdier? Klarer de å styre livet sitt så de får gjort det som er viktig for dem, og kan dere som merkevarer hjelpe dem med det?

3. Hvordan kan vi hjelpe folk ut av ensomhet?

Ensomhet for et samfunn er destruktivt. Vi vil ikke klare å få hjulene ordentlig i gang igjen om ikke befolkningen lenger ønsker å ta del i fellesskapet.

Del
Ta kontakt