Carat Trends 2021

Del
Last ned

Vi har nylig rundet av et tiår, og verden føles veldig annerledes. For merkevarer betyr de usikre tidene et større behov for emosjonell intelligens; å lytte til og forstå hvordan forbrukere har det, og å hjelpe mennesker å navigere i denne nye verdenen gjennom deres produkter, tjenester og tiltak. 

Årets trendrapport har vi delt inn i tre deler. 

Første del ser på fem langsiktige samfunnsmessige trender, som endrer måten vi lever på.  

Andre del ser på kortsiktige mønstre og innovasjoner vi vil se i medielandskapet i 2021. 

Tredje del ser på koblingene og krysningene mellom de ulike trendene og mønstrene. 

Rapporten gir deg et utgangspunkt for å tenke gjennom hvordan du kan skape smarte, emosjonelt intelligente opplevelser for mennesker i 2021.  

Del
Ta kontakt