Carat forsvarer 1.plassen på RECMA med solid ledelse

RECMA («Research company evaluating the media agency industry») har kartlagt det globale og norske byråmarkedet i mange år. Evalueringen blir oppdatert to ganger i året og er basert på 18 kriterier innenfor de fire områdene; konkurranseevne, momentum, bredde i det totale rådgivningstilbudet og kundeprofil. 

Uavhengig byråevaluering


Ettersom RECMA er den største uavhengige byråevalueringen, er denne kåringen det nærmeste man kommer "sannheten" i Norge. Derfor står akkurat denne kåringen vårt hjerte nært. Byråleder Stian Jansen er svært tilfreds med resultatet fra den siste rapporten: -I et utfordrende år er det ekstra gledelig å beholde førsteplassen, og attpåtil rykke opp til en "dominant" posisjon. Dette er nok en anerkjennelse av at retningen vi har valgt er riktig, og at våre ansatte fortsetter å gjøre en fantastisk jobb! I tillegg gleder det oss å se at dentsu kommer ut som den sterkeste byrågrupperingen samlet sett. 


Har du spørsmål om undersøkelsen, eller lyst å ta kontakt med oss? Send en mail til stian.jansen@carat.com

Del
Ta kontakt