Smart, digital utendørs sikret synlighet og suksess for Oslos Beste

Takket være et stort arsenal av digitale utendørsreklameflater med dynamisk innhold klarte Aftenposten å skape stor oppmerksomhet om Oslos Beste.

Oslo er Norges beste by for smart utendørsreklame.

Oslos Beste skal befeste Aftenpostens posisjon som best på å dekke restauranter, scener, butikker etc i Oslo – Oslos ledende lokalavis! Et lokalt tilsvar til Aftenpostens ambisjon om nasjonalt å være leverandør av gravejournalistikk og en motpol til de typiske tabloidnyhetene.

Når vi kun skal nå aktive Oslo-folk er digital utendørsreklame suverent.

Det er forskjell på Marka, strøkene i Oslo med mange nabolagsrestauranter og områdene med mange scener. Det utnyttet vi klokt i kampanjen. Nær Marka kom budskapene om hva som var Oslos beste stue, på Grünerløkka spurte vi om den beste nabolagsrestauranten etc. Slik økte vi relevans og med det reklameoppmerksomhet.

Det unike - og likevel paradoksalt relativt uutnyttede med digital utendørsreklame – er at den er live, slik vi kjenner digital annonsering på nett. Dynamisk innhold kombinert med en mediekanal som evner å skape gjennomslagskraft svarte godt på kampanjeoppgavene. Dermed kunne Aftenposten fortløpende gjennom dagen oppdatere stemmetellingen direkte og opprettholde kampanjens relevans og interesse mot målgruppene, slik du her ser 5246 innkommende stemmer på Oslos beste butikk.

Oslos Beste og kampanjen i betalte medier hadde tre faser. Første fasen var en nominasjonsprosess der Aftenposten ønsket nominasjoner til 10 konkrete kategorier. Deretter var fulgte selve avstemningen der Aftenposten ønsket å maksimere antall stemmer på din favoritt – gjerne også bygge opp et engasjement fra både finalekandidater og kunder. Kampanjen avsluttet med kåringen av vinneren pr kategori.

Utendørs løste to viktige oppgaver. Først skulle vi øke oppmerksomheten rundt konkurransen og kategorien. Her utnyttet vi utendørs sin egenskap med rask dekning og høy frekvens. Flere kampanjebudskap for å belyse kategoriene – gjerne i områder der det var mange aktører innen aktuell kategori. Deretter fulgte en lengre kampanjeperiode der vi vi var avhengige av å holde på oppmerksomhet og engasjement – en perfekt jobb for dynamisk innhold!

Konkurranse-generatoren hadde Aftenposten laget allerede – men kun til intern bruk. Dessverre var oppgaven med å få oppdaterte tall på stemmer litt mer komplisert enn den burde være. To medieaktører med forskjellige systemer og krav til sensur gjorde at vår rolle som reklamekjøper ble utvidet til prosjektleder for budskap og feed-løsning for live oppdatering av stemmer, som skulle tilpasses både aktører.

Resultatene for Oslos Beste bekrefter de mange studiene om at annonsører burde prioritere dynamisk innhold i budskap på digital utendørsreklame!

Digital utendørs med dynamisk innhold har i flere studier vist seg å løfte en kampanjes oppmerksomhet og med det potensiell effekt (Liveposter / Posterscope, The Dynamic Difference, 2017). Resultatene for Oslos Best bekreftet dette. Det var sterk korrelasjon med når vi var på med kampanjebudskapet på utendørsreklame og antall innsendte stemmer. Øvrig kampanjebudskap på ap.no og sosiale medier hadde en jevn tilstedeværelse.  

Totalt sett for kampanjen oppnådde Aftenposten sine målsetninger:

  • Over halvparten av Oslos befolkning fikk med seg konkurransen Oslos Beste
  • Vi oppnådde en reklameoppmerksomhet på over 8,5%
  • Konkurransen og det generte innholdet bidro til å styrke Aftenpostens posisjon som Oslos ledende lokalavis
  • Kampanjen genererte 10% mer enn fastsatt salgsmål


Arbeidet med tekniske avklaringer og spesialtilpasset backend-løsning for live data, overskygget til dels oppsiden over de gode kampanjeresultatene, og motivasjonen for å gjøre dette igjen.    

Marketing er et virkemiddel for vekst. Innovasjon er for mange korrelert med økt effektivitet. I vår stadige jakt på lønnsomhet og positiv ROMI, forherliger vi ofte innovasjon – kanskje også noe ukritisk.

Vi har for lenge siden blitt «heldigitale» med at kampanjeplanen støtter den digitale kundereisen. Når egenskaper i digitale kanaler skal overføres andre tradisjonelle mediekanaler, ser det ut som vi som bransje til dels svikter. Årsakene er nok flere og sammensatte.

I tilfellet med bedre utnyttelse av digitalt innhold på utendørsreklame er læringen at vi må starte planlegging i tide. I tillegg er det vesentlig at potensialet av å benytte dynamisk innhold her er godt kjent – også for annonsører og reklamebyrå. På denne måten vil det utvilsomt komme flere digitale uttak for utendørsreklame fra reklamebyråene via mediebyråene framover.

Nøkkelen til å legge bedre til rette for digitalt innhold på utendørsreklame – på tvers av aktørene – ligger først og fremst hos dem. Programmatisk kjøp av digital utendørsreklame som krever et annonsestyringssystem (som vi kjenner det fra digitale annonser på internett), kan kanskje være den forløsende faktoren. Digital annonsering i dag er oftest en digital fil. Programmatisk kjøp via en adserver vil gjøre at reklamekjøper sitter tettere på, og gjør det mulig å integrere datakilder og bytte av budskap direkte.  


Kristian Lühr, kundeansvarlig og fagansvarlig for Utendørs i Carat

Del
Ta kontakt