EU vedtar en ny lov som forbyr grønnvasking og misvisende produktinformasjon

 - EU er virkelig på forbrukernes og miljøets side, og sørger for at mange markedsførere må skjerpe seg, sier Espen Grimmert vår fagansvarlige for bærekraft. 
 
Onsdag kunne Biljana Borzan, EU Parlamentets talsperson si at - Denne loven vil endre hverdagen for alle europeere! Vi avslutter kast-bort-kulturen, gjør markedsføring mer gjennomsiktig og bekjemper tidlig foreldelse av varer. Forbrukere skal kunne velge produkter som er mer holdbare, reparasjonsvennlige og bærekraftige takket være mer pålitelige etiketter og reklamer. Viktigst av alt kan bedrifter ikke lenger lure folk ved å si, for eksempel, at plastflasker er gode fordi selskapet plantet trær et sted, eller si at noe er bærekraftig uten å forklare hvordan. Dette er en stor seier for oss alle! 

 

Vedtaket i EU var svært overbevisende med 593 mot 14 stemmer. Vi må regne med at loven vil bli implementert i Norge også, sier Grimmert. Da må markedsfører blant annet passe på at 

 • Det blir forbudt å bruke generelle miljøpåstander som "miljøvennlig", "naturlig", "biologisk nedbrytbar", "klimanøytral" eller "økologisk" uten bevis. 
   
 • Kun bærekraftsmerker (ala Svanemerket) basert på offisielle sertifiseringsordninger eller innført av offentlige myndigheter være tillatt i EU. 
   
 • Direktivet forbyr påstander om at et produkt har en nøytral, redusert eller positiv påvirkning på miljøet hvis de er basert på utslippskompensasjonsordninger. 
   
 • Et viktig mål med det nye direktivet er å få produsenter og forbrukere til å fokusere mer på varers holdbarhet. Garantiinformasjonen skal være mer synlig i, og det vil bli opprettet en ny, harmonisert merking som skal fremheve varer med utvidet garantiperiode. 
   
   
   
   
Del
Ta kontakt