Apple iOS 14 – hvilke implikasjoner får det for digital annonsering?

Apple tar gjennom sin iOS 14-oppdatering et tydelig standpunkt om «privacy first!». Dette påvirker mulighetene for annonsører på iPhone og iPad, primært på app-baserte plattformer som blant andre Facebook, Instagram og YouTube, der mye av trafikken skjer på mobil. 

Apple har en markedsandel på 60% på mobile enheter i Norge, og vi kan anslå at 80% av brukerne vil ha tatt i bruk den seneste oppdateringen innen tre måneder.


Hva er nytt?

iOS vil vise et varsel som tvinger brukeren til enten å gi et aktivt samtykke for å samle data og la sin data bli delt på tvers av plattformer slik det gjøres i dag, eller å reservere seg mot dette. Varselet kommer opp app for app, og samtykket eller reservasjonen gis per app. Hvis brukeren reserverer seg, vil datainnsamlingen bli svært begrenset. Vi estimerer at hele 80% av brukerne vil reservere seg.


Hva er implikasjonene?

 • Rapportering og attribusjon blir mer begrenset. Facebook korter ned levetiden på konverteringsvinduet og levetiden man kan spore et klikk. Det er fortsatt uklart om noen “view-through”-attribusjoner blir støttet. 
 • Potensiell nedgang i effektivitet på prospecting-målgrupper. Interessebasert målretting og konverteringsoptimalisering vil ha tilgang til mindre data. Dette vil kreve en endret tilnærming til kampanjestrategi for å maksimere effekt.
 • Reduksjon av egendefinert publikum fra nettsidebesøk (retargeting) og mer overlapp i publikum, ettersom det blir vanskeligere å ekskludere de som allerede har konvertert.
 • Ikke alle konverteringspunkter vil bli sporet. For de som reserverer seg mot sporing vil Facebook kun tillate ett konverteringspunkt. Annonsøren velger selv hvilket konverteringspunkt som er prioritert for disse brukerne.
 • Reduksjon i demografiske nedbrytninger, som for eksempel konverteringer per aldersgruppe.


Hvordan kan vi forberede oss?

 • Våre spesialister jobber kontinuerlig med å adressere hvilke tiltak som bør iverksettes for å tilpasse seg til endringene. I første omgang kan du gjøre disse grepene:
 • Alle annonsører må ta eierskap til domenet sitt i Facebook Business Manager, for at ikke andre skal kunne bruke innholdet i annonsering. Dette krever en enkel implementering i koden på nettsiden.
 • Det er maks åtte punkter som kan måle sporing på Facebook, og disse må rangeres etter viktighet.
 • Vi må være forberedt på store endringer i hvordan vi kan maksimere kampanjeresultater på Facebook, Instagram og Snapchat
 • Ta en ny vurdering av konverteringsbasert målretting og optimaliseringsstrategi
 • På Facebook vil "7-day click" bli standard attribusjonsvindu

Cookies

Det er mye snakk om cookies om dagen. For mange er cookies forbundet med bakverk og kaffekos, mens det får oss markedsførere til tidvis å rive oss i håret av frustrasjon.  2021 kommer til å bli et år med mange nye oppdateringer rundt dette, og da også mye usikkerhet rundt hvordan dette vil påvirke markedsføringen og måling av effekt. Men vi snakker mye med våre store partnere, som Google, Facebook og de store norske mediehusene, og holder oss oppdatert. 

ta kontakt om det er noe du lurer på!


Del
Ta kontakt