Marketingpodden episode 51 - Camilla Haveland fra Storebrand om deres bærekraftsarbeid

Camilla Haveland, markedsdirektør i Storebrand, på besøk i studio med Espen Grimmert og Simen Smedsberg Kneppe fra Carat
Camilla Haveland, markedsdirektør i Storebrand, på besøk i studio med Espen Grimmert og Simen Smedsberg Kneppe fra Carat

Med kampanjen "Invester i fremtiden" ønsker vi å ta et tydelig standpunkt mot meninger om bærekraft som vi mener er utdaterte. Det gjelder for eksempel holdninger som at klimaendringer ikke er menneskeskapt, eller at næringslivet ikke har en rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet, forteller Storebrands markedsdirektør Camilla Haveland i siste utgave av Marketingpodden.

Hun understreker i episoden at Storebrands engasjement slett ikke starter med en kampanje. Storebrand har jobbet systematisk med bærekraft i over 25 år. Og er rangert som et av verdens mest bærekraftige selskaper.

I episoden diskuterer Camilla med vår strategiske rådgiver Espen Grimmert hvor avgjørende det er at bærekraft starter med reelle tiltak, at man bør motivere hele organisasjonen til å fortelle de gode historiene om bærekraft og at man kan stå støtt i stormen selv om et lite mindretall er svært kritiske til at selskapet er aktivt involvert i bærekraft.

Del
Ta kontakt