Future of FMCG. 1: From Eyeballs to Experience

Del
Last ned


Kjente merkevarer, høyt reklametrykk, og høy dekning. Dette var lenge standarden for suksessfulle FMCG-merkevarer. De siste fem årene har derimot kategorien opplevd en stagnasjon. Store og kjente merkevarer har blitt angrepet av egne merkevarer og nye, agile merkevarer som har stjålet markedsandeler. Resultatet er en skepsis og bekymring rundt om den klassiske FMCG-markedsføringsmodellen fortsatt har livets rett. Vår løsning til denne vekstutfordringen er å se på media som en mulighet til å ta en rolle i forbrukeropplevelser. Den gamle modellen så på media som en løsning for å oppnå dekning, mens nå er media en løsning for å oppnå distinkthet.

Du finner hele serien med rapporter her. 

Del
Ta kontakt