Lederskap med fagkompetanse.

Vi har bred erfaring og faglig fundamenderte synspunkter på hvordan vi kan bidra til forretningsmessig vekst.

Carat Brand EQ report 2022

I 2020 lanserte Carat en omfattende innsiktrapport som avdekket verdens mest emosjonelt intelligente merkevarer. I år har vi utøkt omfanget av undersøkelsen og sjekket om det er noen endringer pga pandemien. Resultatene viser en enda sterkere korrelasjon mellom en merkevares emosjonelle intelligens og dets forretningsresultater.

Suksessen kommer når det å være emosjonell intelligent merkevare er en naturlig og integrert del av forretningsfilosofien først, og ikke som ett middel for å øke lønnsomheten.

Rapporten inneholder nyttig læring og konkrete tips for å øke din merkevares emosjonelle intelligens.

Få rapporten
Carat Brand EQ report 2022
Ta kontakt