Yrityksen tunneäly on tärkeä menestystekijä

Tuore tutkimuksemme paljastaa voimakkaan korrelaation yrityksen tunneälyn ja taloudellisen menestyksen välillä. Caratin globaalissa tunneälytutkimuksessa 10 000 kuluttajaa jakoi kokemuksiaan maailman 48 tunnetuimmasta brändistä ja niiden tunneälykkyydestä. Vastaajat kymmenestä maasta arvioivat, kuinka hyvin brändit suoriutuvat tunneälyn eri osa-alueilla, joita psykologien mukaan ovat empatia, itsetuntemus, sisäinen motivaatio, sosiaaliset taidot ja itsesääntely.


Tutkimuksessa kävi ilmi, että tunneälykkäimmiksi miellettyjen yritysten osakekurssit ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittyneet erittäin suotuisasti verrattuna pörssi-indeksien kehitykseen. 20 tunneälykkäimmän yrityksen osakkeet olivat kallistuneet keskimäärin 682 % kymmenessä vuodessa, kun keskeiset länsimaiset pörssi-indeksit (Standard & Poors 500 ja Dow Jones 30 Yhdysvalloissa, FTSE 100 Isossa-Britanniassa ja DAX 30 Saksassa) olivat samassa ajassa nousseet 108 prosenttia. Tunneälykkäät yritykset päihittivät pörssissä myös vähemmän tunneälykkyäät yhtiöt yli 400 prosenttiyksikköä suuremmalla osakekurssin nousulla.

Google, Microsoft, Samsung, Adidas, Nike ja Coca-Cola ovat tutkimuksen mukaan maailman tunneälykkäimmät yritykset. Vaikka teknologiayritykset ovat viime vuosina saaneet runsaasti kritiikkiä toiminnastaan niin verotuksen, valeuutisten kuin vihapuheen suhteen, ne pärjäsivät yllättävän hyvin tunneälyvertailussa. Jopa puolet tutkimuksen kärkikymmeniköstä on teknologiayhtiöitä.

Tulosten mukaan teknologia ei kuitenkaan yksin ole tunneälyn tae, sillä esimerkiksi teknologiajätit Facebook ja Uber olivat selvityksen vähiten tunneälykkäiden yritysten joukossa. Tämä johtui erityisesti luottamuksen puutteesta yhtiöiden eettisyyteen. Vain 40 % vastaajista uskoi, että Facebook toimii rehellisesti. Uberiin luotti vain 37 prosenttia.

Tunneälyn saralla teknologiasektorin suurin haaste onkin itsesääntely, eli toimiminen rehellisesti ja periaatteellisesti. Perinteisempien brändien, kuten auto-, finanssi- ja elintarvikealan yhtiöiden suurin heikkous taas on empatia: ymmärrys asiakkaiden muuttuvista tarpeista.

Vaikka tunneälyn viisi osa-aluetta  (empatia, itsetuntemus, sisäinen motivaatio, sosiaaliset taidot ja itsesääntely) ovat toisiaan tukevia, tutkimuksesta selvisi, että sosiaaliset taidot ja viestintävalmiudet korreloivat muita ominaisuuksia voimakkaammin tunneälykkyyden kanssa. Vuoden 2020 poikkeusoloissa moni yritys on ymmärtänyt, että vaikka aina ei olisi mahdollista tehdä hyvää tulosta, aina on mahdollista tehdä hyvää. Tunneälytutkimus kuitenkin osoittaa, että vain yritykset, jotka pystyvät viestimään vastuullisemmasta suunnastaan selkeästi ja merkityksellisesti, voivat hyötyä siitä myös kaupallisesti.


Kartoitimme tutkimustulosten pohjalta 11 tekijää, joihin panostamalla jokainen organisaatio voi kehittää tunneälyään ja soveltaa maailman menestyksekkäimpien yritysten oppeja. Alla muutama poiminta.


  1. Organisaation tunneälyyn investoiminen ei ole vain “mukava lisä”. Se myös kannattaa taloudellisesti.
  2. Älä anna yrityksesi tekojen puhua puolestaan. Selkeä ja merkityksellinen viestintä on tunneälyn tärkein elementti.
  3. Luottamus on liiiketoiminnan laajentumisen elinehto. Tunneälyn osa-alueet toimivat myös luottamuksen rakennuspalikoina.
  4. Nuorilla on intohimoinen suhde brändeihin ja siksi ostovoimaansa isompi painoarvo. Jos Z-sukupolvi ei ole brändisi puolella, se on sitä vastaan.
  5. Korjaa kilpailijasi virheet. Tunneälykäs yhtiö tunnistaa toimialansa tyypilliset heikkoudet ja keskittyy niiden korjaamiseen.


Perehdy tarkemmin tutkimustuloksiin ja menestystekijöihin lataamalla koko artikkeli TÄSTÄ.


Jaa
Ota yhteyttä