Vår Vision

“We understand better than most how convergence is transforming the media landscape and creating a more direct link between media and business performance”.

Syfte

Förändringen och digitaliseringen av medielandskapet skapar en tätare koppling mellan engagemang och transaktion. Därmed kan också media i större utsträckning bidra till lönsam tillväxt.

Vår roll är att vara en partner till våra kunder, att alltid utmana status quo och förnya etablerade modeller. Vi strävar efter att göra saker annorlunda för att därmed också göra dem bättre – med media som utgångspunkt.

Vi försöker konstant definiera om rådande sanningar och modeller kring samarbete med kunder, kollegor och med andra partners. Allt för att mer effektivt bidra till att våra kunders varumärken stärks.

Vår bakgrund som den största oberoende globala mediebyrån gör att vi inte är låsta vid traditionella reklambyråers konventioner och ”sanningar”. Därmed kan vi vara flexibla, snabba och självständiga i att möta konsumenternas nya och förändrade beteenden.

Uppdrag

Carats uppdrag är enkelt: to redefine the value of media through our command of convergence.

Kort och gott, vi förstår och är experter på digitalisering och framför allt hur den påverkar konsumenters beteenden. Det gör att vi kan använda media mer effektivt för att skapa värde för våra kunder, i form av lönsam tillväxt.

Carat är den snabbast växande globala mediebyrån. År efter år rankas vi som #1 av RECMA i deras kvalitativa byråutvärdering på 44 marknader. Vi består av fler än 6000 kompetenta och talangfulla medarbetare som samarbetar med kunder i fler än 150 länder.

Vi är experter på att kombinera strategisk skärpa med djup expertis och specialisering för att leverera integrerade lösningar till våra kunder. Allt från varumärkesbyggande content till programmatisk performance marketing driven av data som optimeras i realtid.

Talang

Vårt nätverk lockar professionella, modiga människor som vill utmana status quo och traditionella sanningar, människor som vill bidra till en stark och hållbar förändring för våra kunder.

  

 

 

CARAT.
Redefining Media.