Carat’ta Çalışmak

Carat’ta Çalışmak
Carat’ta medya yakınsamasına olan hakimiyetimiz sayesinde daha iyi iş sonuçları yaratıyoruz. Biz bunu üç yolla elde ediyoruz:
• Bireyleri daha iyi anlayarak
• Dijital hizmetlere daha fazla yatırım yaparak ve böylece hayatın içinde bulundurarak
• Dentsu Aegis Network’e özgü İş Modelini kullanarak

Tüm çalışma arkadaşlarımızın, ortaya koydukları iş sonuçları, işi ortaya koyarken sergiledikleri davranışlar ve yetkinlikler en çok önem verdiğimiz kriterleri oluşturuyor. Hangi birim için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın aşağıdaki ana yetkinliklere de sahip olması önemlidir:
• Takım çalışması
• Sorumluluk odaklılık
• Kendini ve çalışma arkadaşlarını geliştirme
• Kendinin ve başkalarının işine saygılı olmak
• Müşteri duyarlılığı


Bize Katılın
Sektörümüze yetiştirmek üzere yeni mezun ve/veya deneyimli adayların işe alım sürecinde yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğunun belirlenmesinde/değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanıyor. Adaylarla, İnsan Kaynakları departmanı ve ilgili iş birimleri gerekli görüşmeleri yapıyor.

• Yetkinlik bazlı mülakat
• İngilizce seviye testi
• Değerlendirme merkezli uygulamalar –adaylarımızın yetkinliklerine göre verilen vaka çalışmaları üzerinde gerçekleştirdikleri grup çalışmasına ve/veya bireysel egzersizlere göre değerlendiriliyor.

Bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara iş teklifleri yapılıyor.

Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun birimlere yerleştirilmelerini sağlamaktır.

CARAT.
REDEFINING MEDIA.