HİZMETLERİMİZ

Carat, tüm platformlarda çalışan yenilikçi medya kampanyaları yaratır ve gerçek iş değeri üretir

Tüm pazarlarda Grup şirketimiz Dentsu Aegis Network’ün kendine özgü İş Modeli’nin gücünden faydalanıyoruz. Tek ve ortak bir kar-zarar temeline dayalı grup yapılanmamız sayesinde Ev-dışı/Açıkhava, Dijital Performans, Pazarlama Etkinliği ve Yaratıcı ajanslarımızın dünya çapındaki uzmanlıklarından yararlanıyor ve müşteri ihtiyaçlarına özel ekipler oluşturuyoruz.

Ölçümlenebilir, uzman ve entegre işler yaratıyoruz.

q

İLETİŞİM STRATEJİSİ ve İLETİŞİM PLANLAMA

Bize özgü Yakınsama Odaklı Planlama (Convergence Planning) yaklaşımı ile, uygun kanalları, etkili içerik ve Satın Alınan, Sahip Olunan ve Kazanılan Medyada yaratılan deneyimlerle birleştirerek, kapsamlı bir ekosistem planlaması yapıyoruz. Gerçek dünyada merkezine stratejiyi alan bu yaklaşımımız sayesinde, müşterilerimizin karmaşık medya ekosisteminde yön bulmalarını sağlayacak süreçleri tasarlıyoruz.

I

TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ

Bize özel metodoloji ve araçlar ile, Pazarda benzeri olmayan CCS araştırmamıa dayalı tüketici davranış ve içgörülerini çıkarıyoruz. Çok yönlü pazar analizlerinin yanı sıra, bölgesel ve sektörel segmentasyonlar ile hedef kitle alt gruplarını içeren stratejik öneriler geliştiriyoruz.

e

Medya Satın Alma

Misyonumuz, tedarik tarafını yani mecrayı yeniden keşfetmek. Müşterilerimizin iş çıktılarına artı değer katmak ve medya performansında ispatlanabilir artışlar sağlamak üzere, yenilikçi, tutarlı ve ölçümlenebilir satın alma ve yatırım çözümleri sunuyor, global ölçekte medya sahipleriyle işbirlikleri kuruyoruz.

M

GLOBAL MEDYA İŞBİRLİKLERİ

Müşterlerimizin işine ve medyayla ilişkilerine o kadar hakimiz ki, her iki taraf için de maksimum faydayı sağlıyoruz. Esnek ve her müşteriye özel, global medya işbirliklerinde sektörün yeni standartlarını biz belirledik.

T

MARKALI İÇERİK & ÜRÜN YERLEŞTİRME

Entegre iletişim stratejilerinin bir parçası olarak, ‘offline’ ve ‘online’ özel markalı içerik platformları tasarlıyor, planlıyor ve uyguluyoruz. Marka değerleri ve stratejisine uygun uzun vadeli işbirlikleri ve ürün yerleştirmeleri yapıyor, anlaşmaları sağlıyoruz.

B

İÇERİK GELİŞTİRME

Müşterimizin entegre medya ekosisteminin her aşamasında, iş ve marka değerine ivme kazandıracak içerik stratejileri geliştiriyor, Grup içinden veya dışardaki ortak paydaş ve ajanslarla yakın işbirliği içinde, bu içeriklerin dağıtımını yönetiyoruz.

C

MOBİL REKLAM

Hızla yakınsama odaklı gelişen dünyada, tüketicinin mobil cihazları nasıl kullandığına bakarak kampanyaları optimize ediyoruz. Varolan marka iletişimindeki boşlukları tespit edip faydalı bir trafik yaratmak üzere içerik yaratıyor, dönüşüm ve SEO perspektifiyle, mevcut platformlarda optimizasyon yapıyor ve satın alınan mecrada maksimum değer yaratmayı amaçlıyoruz. Carat, mobil dünyada geçmiş performanslar itibariyle olağanüstü işlere imza atmıştır.

s

Arama Motoru Pazarlaması

iProspect ile beraber çalışıyoruz ve çapraz kanal deneyimi ve, bizim geliştirdiğimiz ileri analitik teknolojiler üzerinden sizin ihtiyaçlarınıza uygun öneri ve uygulamalar sunuyoruz. En geniş ve en karmaşık arama programlarıyla, performans artışını garanti eden, mevcut strateji ve planlama kaynaklarını kullanarak ROI artışı sağlayan müşteriye özel çözümler geliştiriyoruz.

S

Sosyal Medya

Müşterilerimiz için, tam entegre sosyal medya platformları, online PR stratejileri ve iletişim kampanyaları tasarlıyor, yaratıyor ve yönetiyoruz; bunu yaparken, analiz ve takip yeteneklerimizi kullanıyor, markalarımızın ne şekilde yeralacaklarını ve itibarlarını optimize ediyoruz. Sosyal medyadaki sohbetlerde etkileşim yaratmak üzere, en geniş online toplulukları takip ediyor ve moderasyonlarını yapıyoruz.

b

SPONSORLUK & DENEYİM PAZARLAMA

Proaktif şekilde müşterilerimize öneriler geliştirip medya ve etkinlik sponsorluk programlarını planlıyor, yaratıyor ve anlaşmaları sağlıyoruz. Özel olarak proje yönetim ve tasarımını üstleniyor, mekan ve organizasyonla ilgili işbirlikleri geliştiriyor, çoklu pazarlarda uluslararası etkinlik programları hazırlıyor ve uyguluyoruz. Grup şirketimiz psLIVE ile birlikte çalışıyor, hem fiziksel olarak gerçek dünyada, hem de dijital alanlara taşınabilen marka deneyimleri yaratıyoruz.

d

VERİ YÖNETİMİ

Web analizi, hangi sektör veya iş kolu olursa olsun, medyadaki iletişimlerini anlamak için gereklidir. Müşterilerimiz için anlamlı ve uygun içgörüler elde etmek ve bundan faydalanmalarını sağlamak için, en yüksek seviyede veri yönetimi ve etkin veri kullanımı için çalışıyoruz.

L

Doğrudan Pazarlama & Crm

En temel iletişim kampanyalarından, müşteri platformları ve iletişim sistemlerini kapsayan tam CRM hizmetlerine kadar, online ve offline herşeyi tasarlıyor ve yaratıyoruz.

D

PROGRAMATİK

Sınıfında en iyi satın alma platformuna (trading desk) sahibiz; müşterilerimize şeffaf, kesin hedefli ve anlık çoklu platformlarda iletişim planları sunuyoruz. Öncü teknoloji platformları ile ortaklıklar geliştirip, display, video, mobil ve sosyal medya kanallarında hedef kitleler yaratıyor ve yönetiyoruz; müşteri veri tabanı, etkin üçüncü parti kaynakları ve kendi hedef kitle içgörülerimizi birleştirip elle tutulur sonuçlar ortaya koyuyoruz.