Reklama na Slovensku v roku 2017 v číslach

23.1.2018

Koľko hodín TV reklamy bolo odvysielaných v roku 2017? Koľko billboardov prenajatých? Aký bol najdlhší televízny brejk a kedy bol odvysielaný? Na všetky tieto otázky pripravilo naše výskumné oddelenie odpovede a ponúkame prehľad v infografike.

https://carat-cdn.azureedge.net/media/9392/reklama-na-slovensku-2017-v-číslach-square2_square.jpg

Slovenskému trhu reklamných výdavkov naďalej dominuje televízia, kde bolo odvysielaných takmer 10tis. hodín reklamy. Najdlhší reklamný brejk v roku 2017 odvysielala TV JOJ. Bolo to v piatok 17.2. v ranných hodinách, keď tento brejk obsahoval až 24 spotov a celková dĺžka bola 9 a pol minúty (pričom zákonný limit je 12 minút reklamy do hodiny).

Fun rádio bolo rádio, ktoré odvysielalo najviac rádio spotov - bolo ich takmer 58 tisíc, čo v priemere znamená 158 spotov na deň.

Najaktívnejší zadávateľ v printovej reklame bol Lidl, ktorý svoju reklamy nakúpil v 49 monitorovaných printových tituloch. Celkovo využili 1 365 rôznych typov inzercií.

Prehľad v infografike v plnom rozlíšení si môžte prezrieť tu.

^