Prehľad vývoja Net mediálnych výdavkov 2005-2016

30.4.2017

Monitorované gross mediálne výdavky môžu byť, vzhľadom na veľké odlišnosti v zľavových politikách jednotlivých média typov, občas zavádzajúce a aj preto sme v agentúre pripravili vývoj odhadovaných Net media výdavkov na Slovensku.

Prehľad vývoja Net mediálnych výdavkov 2005-2016 Prehľad vývoja Net mediálnych výdavkov 2005-2016 Prehľad vývoja Net mediálnych výdavkov 2005-2016

Po kríze v roku 2008 sa výdavky výrazne ponížili (-23%) a mierne klesajúci trend pretrvával až do roku 2015, kedy prišlo k obratu. Do ďaľších rokov by v prípade dobre fungujúcej ekonomiky mal rastúci trend pokračovať.

Z pohľadu podielu na odhadovaných Net investíciach do reklamy je najvýraznejši pokles viditeľný pri printovej reklame (-60%). Spendy do TV reklamy si mierne podiel za posledné roky zvýšili, no najvýraznejší nárast je opäť pri výdavkoch do internetovej reklamy, kde aktuálne odhadujeme podiel na úrovni 23%.

Zásah televízie, rádia aj printových titulov za posledných päť rokov mierne poklesov, naopak zásah internetu na populáciu sa za tento čas takmer zdvojnásobil. Zásah pre outdoorové nosiče ostáva konštatný.

 

^