JOJ Group oznamuje spoluprácu s AMC Network

27.4.2017

TV JOJ oznamuje, že sa dohodli na obchodnom zastúpení s medzinárodnou skupinou AMC Network International, ktorá pôsobí vo viac ako 403 mil. domácnostiach po celom svete a v jej portfóliu nájdete 16 kvalitných tematických televíznych staníc.

TV JOJ TV trh
https://carat-cdn.azureedge.net/media/8120/joj_square.jpg

V tomto roku bude možné pre prostredníctvom JOJ nakúpiť reklamný priestor na staniciach AMC, Šport 1, Šport 2, MinimaxSpektrum. Každá z týchto staníc bude meraná separátne a bude súčasťou peoplemetrového merania TNS Slovakia.

Týchto 5 televíznych staníc rozšíri ponuku inventory a doplní JOJ Group bundle ostatných staníc, ktorý sa podľa reálneho výkonu staníc počnúc júnovým bookingom mení nasledovne: 74/17/8/1 = JOJ/PLUS/WAU/OSTATNÉ (Prima PLUS, AMC, Šport 1, Šport 2, Minimax, Spektrum).

Stanice AMC Network International budú mať na Slovensku aj v Čechách rovnaký stream s tým rozdielom, že časť reklamných breakov bude v slovenčine (predaj má na starosti JOJ Group) a menšia časť v češtine. Nie je vylúčené, že po etablovaní sa na slovenskom trhu sa počet breakov, ako aj televízií, bude rozširovať. 

TV JOJ TV trh
^