Ako sa odrazilo vyradenie Petra Sagana na sledovanosti Tour de France?

24.7.2017

Jednou z najdiskutovanjších tém tohtoročnej edície cyklistických pretekov Tour de France bola diskvalifikácia najúspešnejšieho slovenského cyklistu Petra Sagana. Zaujímalo nás ako sa táto udalosť odrazila na sledovansti priamych prenosov.

peter sagan rtvs stv sledovanost data tour de france
https://carat-cdn.azureedge.net/media/8569/tour-de-france-sledovanost_square.jpg

Keď sa pozrieme detailne na porovnanie minulého ročníka pretekov s tohtoročným, tak je jasne vidieť, že až do štvrtého dňa pretekov bola sledovanosť na približne rovnakej úrovni ako v roku 2016, no po následnom nútenom odchode P.Sagana zo súťaže sledovanosť výrazne poklesla a až do skončenia dosahovala iba minimálne ratingy. Aj to je dôkaz toho aký veľký fenomén Peter Sagan je a ako veľmi závisí sledovanosť od jeho účasti a úspechov.

peter sagan rtvs stv sledovanost data tour de france
^