Naše služby

Vytvárame inovatívne riešenia mediálnych kampaní naprieč všetkými média typmi, pričom kladieme vysoký dôraz na plnenie cieľov našich klientov.

Nesústreďujeme sa iba na mediálne ciele, ale máme vždy na zreteli aj ciele obchodné a preto už pri príprave kampaní optimalizujeme ich nasadenie tak, aby splnili požadované predajné či marketingové KPIs.

q

Vytváranie mediálnych stratégií

Vďaka našim unikátnym dátam a nástrojom sme schopní pripraviť komunikačné riešenia, v ktorých prepájame mediálne nosiče s obsahom komunikácie a zásahom cieľovej skupiny v správnom momente.

p

Plánovanie mediálnych kampaní

V agentúre pracujeme so všetkými dostupnými trhovými nástrojmi na mediálne plánovanie, no sme hrdí na to, že máme k dispozícii aj náš exkluzívny nástroj CCS Planner, vďaka ktorému sme schopní našim partnerom ponúknuť riešenia s dôrazom na optimalizáciu mediálnych kampaní na základe obchodných/marketingových cieľov, vypočítať kumulovaný zásah viacerých média typov či odhadnúť výsledky dosiahnuté z plánovanej kampane.

M

Nákup médií

Nákup médii je síce jednou z tých tradičnejších služieb v našej agentúre, no aj tu sa snažíme maximalizovať pridanú hodnotu pre našich partnerov. V spolupráci s našou investičnou divíziou Amplifi sme schopní doručiť nadštandardné nákupné podmienky aj pre klientov s nižšími rozpočtami. Vďaka dlhodobým vzťahom s médiami vieme riešiť akékoľvek aj neštandardné požiadavky veľmi rýchlo a flexibilne.

D

Príprava digitálnych kampaní s dôrazom na výkonnosť

V spolupráci s našou digitálnou divízou iProspect zabezpečujeme partnerom digitálne kampane, pričom ich efektivita je vždy na prvom mieste. Pripravujeme klasické bannerové, video, mobile alebo social komunikácie, no sme priekopníkmi vždy aj nových riešení a preto ako jedna z prvých agentúr na trhu ponúkame aj programatický nákup digitálnych kampaní.

I

Analýzy cieľových skupín

Vďaka nášmu unikátnemu prieskumu (CCS) máme exkluzívny pohľad na zvolenú cieľovú skupinu. Tieto dáta nám dávajú prehľad nielen o spotrebe médií či životnom štýle zákazníka, ale aj informácie akými sú napríklad efekt komunikácie z hľadiska vnímania značky, podpory predaja či zapamätateľnosti reklamy v jednotlivých médiách.

m

Prehľad aktivity konkurencie

Našim partnerom poskytujeme detailné prehľady aktivity ich konkurencie na trhu mediálnych investícii vo veľmi prehľadných formách aj s expertízou našeho tímu výskumníkov.