Naša vízia

100% digital v 2020

Kedže v Dentsu vidíme novú generáciu biznisu 100% prepojenú s digitálnym svetom, aj naša globálna stratégia sa zlučuje s touto víziou – chceme ísť cestou, ktorá nám aj našim klientom prinesie úžitok a príležitosti v tejto novej, digitálnej ekonomike.
A preto je našim cieľom stať sa spoločnosťou, ktorá bude do roku 2020 mať 100% digitálny fokus. Neznamená to, že sa chceme odkloniť od nákupu tradičných médií ako TV alebo print, je to o zmene spôsobu plánovania, nákupu a optimalizácie aj pre tieto nosiče.
A samozrejme: Byť 100% digitálnymi znamená 100% sa sústrediť na dáta, ktoré sa stávajú čoraz vzácnejšou komoditou – ak sa využívajú správne a užitočne.

CARAT.
Redefining Media.