Vår Vision

Syfte

Den digitala utvecklingen och förändringarna i medielandskapet medför positiva utmaningar för oss och våra kunder. Därför ser vi vikten av att fortsätta utvecklas i samma glödande takt och tillsammans med våra kunder utmana traditionella sätt och definiera om rådande sanningar.  

Nya möjligheter har uppstått och det digitala medielandskapet skapar inte bara en tätare koppling mellan engagemang och transaktion utan lämnar samtidigt utrymme för nytänkande. Vår uppgift är att guida våra kunder genom resan mot en lönsam tillväxt och varumärkesbyggande resultat på ett effektivt och innovativt sätt.     

Vår roll är att vara partner till våra kunder och vi tror på ett tätt och glödande samspel där kunden kan känna sig trygg. Vår bakgrund som den största oberoende globala mediebyrån gör att vi inte är låsta vid traditionella mediebyråers konventioner. Därmed vågar vi vara flexibla, snabba och självständiga i att möta konsumenternas nya och förändrade beteenden.   

Det är vår nyfikenhet och brinnande intresse för media som gör att vi alltid är redo att utmana status quo och förnya etablerade modeller. Vi strävar efter att göra saker annorlunda för att därmed göra dem bättre, med kunden som utgångspunkt.

 

Uppdrag

Carats uppdrag är enkelt: to redefine the value of media through our command of convergence.

Några av Carats främsta styrkor är den kompetens och erfarenhet som finns i våra kundteam där vi samlar analytiska, strategiska och tekniska insikter. Vi har framförallt förståelse för hur digitaliseringen påverkar våra kunders beteenden. Vårt uppdrag är att tillsammans med kunden skapa relevanta och engagerande kampanjer som når rakt in i hjärta och hjärna hos konsumenterna och samtidigt genererar tydliga resultat i form av lönsam tillväxt.    

Vi är experter på att kombinera strategisk skärpa med djup expertis och specialisering för att leverera integrerade lösningar till våra kunder, allt från varumärkesbyggande innehåll till programmatiska strategier. Vår samlade erfarenhet hjälper oss att upptäcka förändringar i konsumenternas beteenden och medievanor i ett tidigt skede för att kunna fånga upp målgruppen vid rätt tillfälle och med rätt strategi.    

Carat är den snabbast växande globala mediebyrån. År efter år rankas vi som #1 av RECMA i deras kvalitativa byråutvärdering på 44 marknader. Vi består av fler än 9000 kompetenta och talangfulla medarbetare som samarbetar med kunder i fler än 150 länder.    

 

Talang

Människorna är en viktig komponent för oss som företag och vi tar därför inte lätt våra rekryteringar. Som en del i vår vision ingår att upprätthålla en inspirerande arbetsmiljö med kompetenta medarbetare som vill utvecklas och brinner för sitt dagliga arbete.     

Vårt nätverk lockar professionella, modiga människor som vill utmana status quo och traditionella sanningar, människor som vill bidra till en stark och hållbar förändring för våra kunder. 

 

 

 

CARAT.
Redefining Media.