Corporate Social Responsibility

På Carat tror vi på att ta vårt sociala och miljömässiga ansvar på allvar, och att det kommer hjälpa oss att omdefiniera media. Detta på grund av att i dagens samhälle är våra kunder, vårt folk och konsumenter motiverade av frågor utöver de enbart ekonomiska.

Future Proof

Visionen för vårt Corporate Social Responsibility (CSR) program Future Proof är därför inte bara att bli ett mer ansvarsfullt företag, utan också att inspirera till positiva handlingar för alla vi möter. Tillsammans kommer vi omdefiniera värdet av media. 

Future Proof lanserades 2010 och har ambitiösa mål. Till slutet av 2015 strävar vi efter att:

  •   Minska vart koldioxidavtryck med 20 % per person;
  •   Öka vara invisteringar i samhället till 1 % av våra människors tid. 


Vi har gjort stora framsteg och du kan hitta mer information om våra CSR-prestationer i våra Future Proof-rapporter på webbsidan.

Vårt tillvägagangssätt

Som ett resultat av vårt mångfaldiga och internationella nätverk, förhåller vi oss till CSR lokalt på Carat. Vi samarbetar endast med lokala välgörenhetesorganisationer och tillmötesgår lokalt upplevda problem och behov. 

Vi har ett världsomfattande nätverk med passionerade mästare inom CSR som hjälper till att bygga, implementera och genomföra dessa partnerskap. De arbetar även med våra funktionella medarbetare för att införa ett tankesätt gällande CSR i sättet vi driver Carat.

https://carat-cdn.azureedge.net/media/1442/carat-kuva-copy.jpg

 

Case Studier

Nedan kan du läsa om några exempel på hur dessa partnerskap kan se ut: 

Carat Istanbul utvecklade och genomförde CSR-kampanjen “Bosphorus 4 Us” för att öka medvetenhet hos lokalbefolkningen angående naturskyddsområden runtom kanalen Bosphorus som delar Europa och Asien. Medarbetare på Carat anmäler sig regelbundet som volontärer och städar kanalen på en Carat-märkt båt. Hittills har 2,625 kg skräp tagits bort fran Bosphorus och kampanjen för en renare kanal har nått ut till mer än 20 miljoner människor i Turkiet.

 

 

Carat Irland anordnar årligen ett “Carathon” som förenar medieägare, kunder och andra partners för en rolig och tävlingsinriktad dag utomhus för att samla in medel till en ny välgörenhet varje år. Den årliga insamlingen är uppe i 12,500 EUR och har gått till lokala sjukhus och vårdhem. Själva eventet samlar hela medieindustrin i Dublin för att göra gott.

 

 

Carat UK driver ett outreach programme med den lokala högstadieskolan för att göra 15- och 16-åringar mer medvetna om medievärlden och deras framtida karriärer. Programmet kallas ”Discover Media” och är en heldag av uppslukande workshops som sammanför volontärer från Carat med 25 unga människor för att ta sig an verkliga fall/briefs och utforska digital media och teknik.

 

 

CARAT.
Redefining Media.