Coca-Cola Christmas

2015 | Stockholm

Uppdraget synliggjorde Coca-Colas samarbete med Stadsmissionen där målet var att nå 100 000 donerade måltider genom en kod som fanns belägen under korken. Detta kunde doneras både genom den framtagna appen "Santa Mission" och en dedikerad hemsida.   

 

SE

Coca-Cola Christmas 

Målet var att uppmärksamma Coca-Colas samarbete med Stadsmissionen och samtidigt nå 100 000 donerade måltider.   

Den yngre målgruppen är mobila, sociala och svåra att nå med traditionell annonsering. Att få tonåringar att interagera med ett brandat spel är en utmaning som inte går att lösa utan engagemang. För att lyckas nå den eftersträvade målgruppen behövde vi vara innovativa och hitta ett sätt där vi kunde hjälpa människor att få en godare jul. Spelet Santa Mission bygger på Temple Run, ett spel med ett tydligt tävlingselement. Vi behövde därför aktivera tävlingsinstinkten hos spelarna och se till att förena nytta med nöje genom att skänka måltider och samtidigt ha kul. 

Tillsammans med Nyheter24 och Splay aktiverade vi ett antal gaming- och sociala profiler för att tävla i Santa Mission-appen och uppmuntra deras följare att försöka slå deras rekord. Ett redaktionellt samarbete tillsammans med Nyheter24 och Fragbite med både native-ytor och förstärkning. Samarbetet och profilerna förstärktes sedan i sociala kanaler för att driva till app-nedladdningar och i förlängningen måltidsdonationer. 

^Tillbaka till Toppen