OPEL OnStar - w czym mogę pomóc?

2015 | Poland

Wprowadzenie na rynek produktu nowej kategorii technologicznej, który funkcjonalnie łączy w sobie wiele innych produktów i usług. Uczynić z systemu Onstar przewagę konkurencyjną dla marki OPEL.

PL

 

 

Komunikacja językiem benefitów do precyzyjnie targetowanej grupy – content marketing

Od sierpnia 2015 roku wszystkie samochody Opla mogą być wyposażone w system OnStar. Z uwagi na możliwość połączenia w każdej chwili z osobistym consierge można powiedzieć, iż jest to asystent osobistej łączności i usług, który  poprawia komfort jazdy oraz czyni ją bezpieczniejszą. Pomoc na drodze, nawigowanie do wybranego punktu, monitoring stanu technicznego pojazdu, czy w tragicznych przypadkach automatyczne wezwanie służb ratunkowych precyzyjnie do miejsca wypadku, lokalizowanie auta w przypadku kradzieży, czy wygodna aplikacja w smartfonie umożliwiająca łączenie się z autem to tylko niektóre z szerokiego wachlarza możliwości zintegrowanego systemu. Do tej pory tego typu rozwiązania były oferowane przez marki motoryzacyjne premium i to nie w takiej skali. Można powiedzeić, że wprowadzenia OnStar było budowaniem nowej kategorii. Wprowadzając na rynek system OnStar musieliśmy po pierwsze zbudować świadomość produktu u konsumentów, ale także wytłumaczyć czym ten złożony system jest użytkowników zarówno kierowców jak i pasażerów aut.

 

 

 Kampania opierała się na insighcie, że nowoczesne, inteligentne elementy wyposażenia do tej pory można było mieć tylko w luksusowych samochodach. OnStar to kwintesencja nowoczesnej myśli technologicznej dostępna w każdym Oplu – jak najnowszy system operacyjny w telefonach. Powinien mieć ją każdy, bo wnosi w życie kierowcy wygodę i bezpieczeństwo.

Kampania miała zatem na celu zbudowanie świadomości systemu OnStar w szerokiej grupie potencjalnych klientów OPLA i wzbudzenie chęci zakupu samochodu poprzez pokazanie benefitów z korzystania z tego systemu przez kierowców i pasażerów samochodów OPEL wyposażonych w system OnStar.


W pierwszej fazie kampanii musieliśmy zbudować świadomość produktu. W tym celu wykorzystaliśmy intensywną kampanię TV wykorzystującą spoty 30 sekundowe kierowaną do grupy ogólnej.


Zasięg kampanii TV został dobudowany kampanią video online. Szerokie dotarcie do TG zapewniły nam róznież emisje na głównych portalach na wizerunkowych formatach. Ważnym aspektem w kampanii było budowanie wizerunku OPLA jako pioniera techonologicznych innowacji w samochodach dlatego wykorzystywaliśmy wizerunkowe formaty online i spot 30sek w TV.

Kluczowym etapem naszej komunikacji z konsumentami było przybliżenie im możliwości systemu OnStar. Aby lepiej dotrzeć z benefitami systemu OnStar do potrzeb poszczególnych klientów w ramach szerokiej grupy zdefiniowaliśmy 3 główne segmenty, do których kierowaliśmy komunikację podkreślając wybrane cechy systemu OnStar. Jego funkcjonalności najlepiej odpowiadające potrzebom i stylowi życia przyporządkowaliśmy do naszych TG: młode osoby poszukujące nowinek, biznes wykorzystujący rozwiązania technologiczne do zwiększania efektywności swojej działalności, rodziny z dziećmi poszukujące bezpieczeństwa. Mając na uwadze ich sytuacje życiowe i potrzeby, w komunikacji skupiliśmy się pokryciu tych potrzeb poprzez wyselekcjonowane assety systemu Onstar.

Dywersyfikujac przekaz do poszczególnych grup poprzez kreację oraz dobieranie odpowiednich kanałów komunikacji podkreślaliśmy możliwości Onstara i odpowiadaliśmy na potrzeby różnych segmentów: wygodę podczas korzystania z samochodu, dzięki funkcjom wykraczającym poza standardowe funkcjonalności samochodów, poczucie luksusu dzięki obsłudze osobistego concierge, troskę o bezpieczeństwo na drodze, troska o bezpieczeństwo najbliższych, narzędzia dla osób zarządzających flotą.

Działania te oparte były głównie na content marketingu przy współpracy z jakościowymi redakcjami portali najchętniej odwiedzanych przez nasze 3 segmenty TG. Przygotowywane były dedykowane materiały/artykuły, które miały pełnić funkcje swoistej biblioteki jasnych instrukcji, pisanych językiem trafiającym do naszych TG. Tak by w jak najbardziej naturalny sposób poinformować odbiorców o zaawansowanym systemem Onstar.

Całość emisji była rozliczana efektywnościowo – dzięki czemu mieliśmy zagwarantowane odpowiednie dotarcie do UU oraz zasięgi. Działania contentowe zostały zrealizowane także w prasie opiniotwórczej, tym samym wykorzystując synergie poszczególnych mediów, poszerzaliśmy zasięg komunikacji. Artykuły prasowe pozwoliły nam dotrzeć i uwiarygodnić przekaz u bardziej konserwatywnych odbiorców.

 

 

Do młodszej grupy poszukiwaczy nowinek technicznych i luksusu w użytkowaniu auta dotarliśmy dzięki działaniom dopasowanym do ich profilu. Wraz z Agencją Lubię To! wykorzystując potencjał dziennikarski Łukasza Jakóbiaka, zrealizowaliśmy 3 odcinki programu 20 metrów kwadratowych, w których zaprezentowaliśmy zalety systemu Onstar.

Przenieśliśmy format talk-show Łukasza do nowego OPLA Astry z systemem OnStar. Łukasz Jakóbiak przeprowadzał wywiady z gośćmi jako taksówkarz. Podczas rozmów i jazdy Łukasz wykorzystywał funkcje systemu i zaprezentował jego „żywe serce” jakimi są consierge dostępni nonstop dla kierowców OPLI z OnStar. Consierge oraz funkcjonalności OnStar pomogli Łukaszowi i jego pasażerom w różnych ważnych dla nich sprawach.

Aby zmaksymalizować dotarcie, materiały wideo wspierane były działaniami mediowymi na Facebooku oraz Youtubie.

^Powrót