Odpowiedzialność

Wierzymy, że wzięcie na siebie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej na poważnie pomoże nam przedefiniować media. Wynika to z tego, że w dzisiejszym świecie, nasi klienci, pracownicy i konsumenci motywowani są względami, które wykraczają poza czyste i wąsko rozumiane korzyści ekonomiczne.

Program Future Proof 

Wizją programu społecznej odpowiedzialności biznesu naszej firmy, tj. programu Future Proof, jest nie tylko przyczynienie się do tego, aby nasza firma stała się bardziej odpowiedzialna, lecz także inspirowanie pozytywnych działań wśród wszystkich osób, z którymi mamy kontakt. 

Nasze podejście

Jesteśmy mocno zróżnicowaną i międzynarodową siecią, dlatego też podchodzimy do kwestii społecznej odpowiedzialności w biznesie w sposób lokalny. Działalność charytatywną prowadzimy lokalnie, a nie globalnie, odpowiadając na lokalnie odczuwane problemy i potrzeby.

Stworzyliśmy globalną sieć pełnych pasji liderów społecznej odpowiedzialności w biznesie, którzy pomagają nam budować, wdrażać i generować korzyści z tego rodzaju lokalnej współpracy i którzy współpracują z osobami na stanowiskach wykonawczych nad wdrażaniem kwestii społecznej odpowiedzialności w sposób, w jaki prowadzimy naszą firmę.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów tego rodzaju współpracy:

Carat Polska co roku angażuje się w inicjatywy społeczne.  W ramach wolontariatu pracowniczego wspieraliśmy schronisko w Korabiewicach. Przerzuciliśmy kilka ton słomy oraz siana, porządkowaliśmy teren ośrodka… Oprócz naszego czasu podarowaliśmy zwierzakom 150 kg karmy oraz koce, które wyścielą budy i boksy dla czworonogów. Dzięki naszym staraniom udało się również wyposażyć lecznicę w nowe meble. W schronisku znajduje się na stałe ponad 300 podopiecznych. Pracownicy i wolontariusze opiekują się psami, końmi, kucami, cielakami, kurami, kotami, a nawet srebrnymi lisami. Do Korabiewic trafiają nie tylko bezdomne zwierzaki. Schronienie znajdują tam również te źle traktowane przez właścicieli lub takie, którymi właściciele już nie mogą się opiekować. 

Carat Ireland organizuje coroczny „Carathon”, który łączy właścicieli mediów, klientów i innych partnerów, w ramach wydarzenia pełnego dobrej zabawy i współzawodnictwa na świeżym powietrzu, którego celem jest coroczna zbiórka funduszy na szczytny cel. Zebrana kwota przekroczyła 12 500 EUR i została przekazana lokalnym szpitalom i hospicjom. Wydarzenie to pozwala osobom i firmom z branży medialnej w Dublinie zrobić coś dobrego.

Carat UK prowadzi szeroko zakrojony program w lokalnych szkołach średnich, który pozwala 15 i 16-latkom stać się bardziej świadomym świata mediów i ich przyszłej kariery. Program nazywa się „Odkryj media” i stanowi całodniowe, partycypacyjne warsztaty, w których uczestniczą wolontariusze z firmy Carat i 25 młodych ludzi, którzy wspólnie rozwiązują praktyczne zadania i poznają świat cyfrowych mediów i technologii.

CARAT.
Redefining Media.