Supersuksess med Snapchat sampling

2016 | Carat Norge

NO
U 4000 samples ble hentet fra Narvesen Absolutt alle potensielle samples ble hentet ut og vi kunne potensielt samplet mange flere

HVOR VAR VI OG HVOR SKULLE VI? 

Det norske leskedrikkmarkedet er preget av svært høy konkurranse mellom aktører innen både brus og vann. I 2016 endret Coca-Cola sin kommunikasjonsplattform fra «Choose Happiness» til «Taste the Feeling». I store trekk dreide dette seg om å få produktet i hånden til forbrukeren på rett sted til rett tid. For å møte de eksterne truslene har Coca-Cola et overordnet mål i 2016 om å øke “Brand Love” i primærmålgruppen tenåringer.

Kort fortalt stod vi overfor to sentrale utfordringer:

1) Merkevaren Coca-Cola blir ikke oppfattet som ekte eller troverdig og mangler en personlig relasjon til tenåringer.

2) Norske tenåringer er stadig vanskeligere å nå gjennom tradisjonelle kanaler grunnet støy, annonseblokkering og raske endringer i medievaner. De er også vanskeligere å engasjere i sosiale medier enn resten av befolkningen.

Dette gjorde vi  

I tråd med «Taste the Feeling» gikk vi tilbake til kjernen - nemlig å gi tenåringer opplevelsen av å nyte en iskald Coca-Cola. For å få tenåringer til å drikke mer Coca-Cola og samtidig øke «Brand Love» brukte vi Snapchat både som kommunikasjon -og samplingskanal. Nøkkelinnsikten var at for å bli oppfattet som ekte, troverdig og «en venn», så måtte vi møte tenåringene på deres egne plattformer. Først ved å kommunisere noe de kan relatere seg til kan vi skape gode assosiasjoner og dermed merkevarelojalitet.

Medieidé: Sampling til tenåringer gjennom Snapchat

  • Tenåringer er sterkt overrepresentert på Snapchat. Det er en personlig og støyfri kanal som ved riktig bruk gir høy oppmerksomhet. Vi ville være først ute med å sette sampling i system.
  • Snapchat tilbyr ikke annonsemuligheter på lik linje med andre sosiale medier, dermed måtte vi bygge opp en stor følgerbase til Coca-Cola sin Snapchat-konto for å oppnå god dekning.
  • Men likevel var vår og Coca-Cola sin hypotese at vi kunne skape en kostnadseffektiv måte å drive sampling blant tenåringer.

Hva var målsetningene?

  • Vi ønsket å dele ut 2 000 samples til målgruppen. Målet ble basert på tidligere kampanjers snap-avspillinger.
  • Vi satte et ambisiøst mål om å mer enn doble antall avspillinger av «Cocacolano» My story: 5 000.

Og hvordan gjorde vi det?

For å spre det glade budskapet om gratis Coca-Cola skapte vi engasjerende videoposter på Facebook og Instagram der vi oppfordret alle til å følge Coca-Cola på Snapchat. Vi benyttet et svært begrenset budsjett og segmenterte direkte på målgruppen. Vi publiserte en inspirerende Snapchat-story der vi fristet tenåringene med forfriskende iskald Coca-Cola med «Taste the Feeling»-fokus. Vi implementerte en QR-kode som følgerne kunne ta skjermdump av og hente ut sin gratis Coca-Cola på Narvesen over hele landet. For en optimal brukeropplevelse snappet vi og ga beskjed når alle samples var tatt ut. Første samplingdag overgikk forventningene og vi så at det var rom for å øke samplingsmengden. Samplingmålet ble justert opp til 3 000. Vi beholdt engasjementet ved å publisere en Snap om å følge oss videre for mer gratis Coca-Cola.Samme uke postet vi en ny kreativ Snapstory med QR-kode til gratis Coca-Cola. Denne runden ble samplesene revet vekk og vi måtte igjen snappe at det dessverre var tomt.

HVORDAN GIKK DET?

Kampanjen ga resultater som overgikk all forventning!

Vi overgikk sampling-målet med 100% og fikk tre ganger så mange avspillinger på Snapchat som vi estimerte – til en ekstremt lav kostnad. Vi fikk tenåringenes fulle oppmerksomhet i et støypreget medielandskap gjennom relevant og personlig kommunikasjon i kanaler de er opptatte av. Coca-Cola Norge ble suksessfulle first movers på Snapchat-sampling satt i system gjennom Liquid Barcodes.

Til sist, men ikke minst, vi ga tenåringene en iskald Coca-Cola rett i hånden!

U 4000 samples ble hentet fra Narvesen Absolutt alle potensielle samples ble hentet ut og vi kunne potensielt samplet mange flere
v 15.300 avspillinger av Mystory Tre ganger så mange avspillinger på Snapchat som først estimert
E økning i konsum av Coca-Cola sammenlignet med samme periode i 2015
E økning i "brand love"
^