«Feriepakka» – annonsering der folk er på ferie

Nordmenn kommer til å feriere mer i Norge, ikke bare i år, men sannsynligvis flere år fremover. 

Noen drar på hytta, andre drar på hotell, besøker venner og kjente, og kanskje også camper mer enn normalt. 

I Carat og Dentsu har vi diskutert mye hvordan den nye normalen påvirker markedsførings- og annonsemarkedet for våre kunder. Hvordan kan vi med nye og forsterkede ferievaner ha mulighet til å treffe konsumenter med riktige budskap, der de faktisk er på ferie? 

Basert på dette begynte vi å se om vi har mulighet til å benytte de faktiske lokasjonsmessige forhold som gjelder når vi tenker ferieplanlegging i Norge. I diskusjon med vår partner, Data Factory, fant vi ut at vi har mulighet til å lokalisere og gjøre uttak på områder der folk faktisk kommer til å feriere. 

Dette har medført at vi har lansert «Feriepakka»: Tre produkter, som gjør at man kan understøtte annen digital annonsering, ved faktisk å treffe nordmenn der de mest sannsynlig vil tilbringe ferien sin. 

  

1. Hyttedekning  

Det finnes 440 000 hytter i Norge. Hyttedekning er en mulighet til å få oversikt over alle hytter/fritidsboliger i Norge fordelt på postnummer. Både med tanke på antall hytter og prosentvis opp mot ordinære privatboliger. Disse fritidsboligene er registrert i «Matrikkelen» eller Eiendomsregisteret som det heter på folkemunne. Det er ikke mulig å ta ut data til markedsføring direkte herfra, men vi har konseptualisert en løsning som fordeler alle hytter/ fritidsboliger i Norge per postnummer i forhold til normale privatboliger. Uttaket er en postnummeroversikt over hele landet som kan brukes til skarp digital markedsføring.  

2. Hotell- og campingplassfokus  

Det finnes ca. 1 300 hotell og 1 000 campingplasser i Norge. Her har man mulighet til å få oversikt over alle disse fordelt på gitte kriterier for omsetning, adresse, postnummer, sted og ikke minst X og Y-koordinater. Kilde her er Brønnøysundregisteret med kombinasjon av andre kommersielle registre. Datagrunnlaget gir en mulighet til å kunne treffe alle eller geografiske utvalgte hotell og campingplasser for målrettet digital markedsføring. 

3. Bobil- og campingvognmålretting  

Bobilsalget har gått kraftig opp i det siste. Det finnes i dag 50 000 registrerte bobiler og 120 000 registrerte campingvogner i landet. Mens antall campingvogner har økt med drøyt 2.000 i året, har antallet bobiler økt med 10.000 de siste fire årene. Alle disse personene er det mulig å nå direkte, eller aggregert per postnummer. Dette kan være er en aktuell målgruppe å kunne annonsere mot, før, under eller etter ferien. Datagrunnlaget som kan skaffes kan segmenteres i forhold til demografi og/eller sosiografi. I dette tilfellet er hovedkilden Motorvognregisteret hvor alle kjøretøy er registrert. 

Å bruke offentlige og kommersielle registre som input til strategi eller kampanjeplan, muliggjør sikring av å treffe ønsket målgruppe rundt et ferietidspunkt. Det gjør også at content kan skreddersys spesielt, med tanke på faktisk lokalisering og «feriestemning» som konusmenter har under sitt ferieopphold. 

Ta kontakt om du ønsker om å vite mer om hvordan Carat og Dentsu kan bidra med å skaffe datagrunnlag for en styrking av den målrettede markedsføringen. I sommer eller rundt andre ferietidspunkt. 

-Thomas Horn, Leder CRM i Carat, thomas.horn@carat.com 

Del
Ta kontakt