Våre Tjenester

Hos Carat brenner vi for å skape innovative mediekampanjer, som driver forretningsmessig verdi for våre kunder.

Som en sentral del av Dentsu Aegis Network jobber vi tett med våre søsterbyråer som vi deler hus med i Pilestredet 8. Det gjør at vi kan skape fullt integrerte løsninger for våre kunder ved å trekke inn noe av bransjens sterkeste kompetanse innefor digital performance, marketing og kreative byråkrefter. Ved å bringe tverrfaglig kompetanse sammen kan vi tilby skreddersydde løsninger som optimaliserer våre kunders forretning på tvers av medier, merkevarer, forbrukere og kommunikasjon. 

 

q

STRATEGI

Strategi står sentralt i vår rådgivning. Vårt strategiske arbeid er først og fremst innsiktsbasert, og vi arbeider med kundene våre for å forstå og imøtekomme deres utfordringer, mål og ambisjoner med kreative og effektive løsninger. Med vår arbeidsmodell kalt Convergence Planning setter vi mennesker i sentrum og modellen leder til integrerte økosystemer som dekker alle kanaler – kjøpte, betalte, delte eller fortjente – og alle relevante møter med den tiltenkte målgruppen uavhengig av om det handler om reklame, opplevelser eller annet innhold. Convergence Planning sikrer at vi vi leverer forretningsverdi gjennom optimal bruk av relevante kanaler og medier.

I

INNSIKT

I en kompleks medievirkelighet er det viktigere enn noen gang å basere beslutningene sine på oppdatert innsikt om målgrupper, markeder og effekter av ulike tiltak. Kombinasjon av innsikt fra flere datakilder gir bedre grunnlag for å ta de rette beslutningene for din virksomhet eller merkevare, og Carat har en komplett verktøykasse. Vi gjennomfører både kvantitative og kvalitative markedsundersøkelser, desk research og datamodellering.

M

MEDIEFORHANDLING OG MEDIEKJØP

Å kunne forhandle gode priser og betingelser i media er en grunnleggende tjeneste hos et mediebyrå. Det betyr ikke at alle byråer har like gode forutsetninger for å kunne gjøre en like god jobb. Vår kombinasjon av volum, kundeportefølje, medieekspertise, erfaring og verktøy setter oss i en unik posisjon til å tyne maksimalt ut av hver krone investert. Men selv om vi setter vår ære i å forhandle frem de beste betingelsene i markedet så er det likevel viktig å huske på at målet i seg selv ikke er en «høyest mulig rabatt», men å skape best mulig effekt!

B

INNHOLDSMARKEDSFØRING

Å lage en god Innholdsstrategi er ofte en del av en optimal kundereise, og man må kartlegge innholdet til de ulike fasene. Med innholdsmarkedsføring er det viktig å skape engasjement men samtidig er det viktig å strukturere innholdet tilpasset ulike kanaler. Carat hjelper til med å rådgi riktig innhold til rett målgruppe, på riktige flater.

p

MEDIEPLANLEGGING

Vi benytter vårt unike verktøy – Convergence Planning – til å levere gjennomarbeide media-økosystemer, som integrerer primære kanaler, det mest effektive innholdet og andre verdifulle medie- og markedsstrategiske elementer på tvers av Kjøpte, Eide og Fortjente medier.

C

MOBIL

I hovedsak skjer vekst i mediebruk på mobil, og i dag er det mer trafikk på mobil enn på desktop. Vi sjekker mobilen 150 ganger hver eneste dag. Den er med oss overalt og har endret hvordan vi mennesker samhandler og forholder oss til verden. Mobilen har tatt internett med ut på gata og gjort kundereisen mer fragmentert og transparent. Dette har skapt flere «touchpoints» og nye muligheter for annonsører til å påvirke forbrukeren i deres beslutningsprosess. Samtidig stiller det høyere krav til å måling av effekt og forståelse hvordan mobil spiller sammen med andre kanaler og hvordan de attribuerer hverandre. Dette er viktig innsikt som vi i Carat alltid benytter når vi planlegger kampanjen. På denne måten sikrer vi en optimal mediemiks med tilstedeværelse i alle relevante eksponeringssituasjoner, uansett hvilken terminal brukerne benytter.

s

SØK

Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen betalt søk, både gjennom Google Adwords og Bing (eventuelt andre søkemotorer i andre land etter behov). Her leverer vi alt fra A til Å, med analyse og innsikt i bunn. For oss dreier betalt søk seg nå om langt mer enn kun søkeord, derfor jobber vi mye med automatisering i form av automatisk budgivning og automatisk generering av annonsetekster, og feedløsninger som gir oss mer tid til å fokusere på god rådgivning og strategiarbeid, også opp mot andre kanaler (eks TV synk, værinformasjon, remarketing på tvers av digitale kanaler og enheter mm). Vi sitter på en rekke verktøy, både fra tredjepartsleverandører, men også egenutviklede verktøy og integrerte løsninger i Google Adwords og Bing. Dette er helt avgjørende i et always- on løp, og gir langt bedre forutsetninger for effektiv optimalisering.

S

SOSIALE MEDIER

Sosiale medier som samlebegrep handler om mye. Vi utvikler og skaper strategier og rammeverk som gjør det enkelt å forstå koblingen mellom det som gjøres i sosiale medier og den strategiske retningen. For våre kunder gjør vi alt fra strategisk arbeid til å drifte merkevarens tilstedeværelse gjennom analyse, overvåkning og optimalisering av kampanjer mot klare salgs- og merkevare-KPI-er.

D

DIGITALT

I takt med at forbrukernes adferd i økende grad digitaliseres, endres også mulighetene vi har for å tilrettelegge kundeopplevelser og skape effekt. Carat har i dag et av Norges største digitale miljøer med spesialister fra strategi til digital implementering og gjennomføring. Vi jobber kontinuerlig for å utnytte tilgjengelige muligheter for å øke våre kunders konkurransekraft.

d

DATA MANAGEMENT

Carat tilbyr muligheter for å innhente, strukturere, analysere og aktivere data for våre kunder. Vi er ikke bundet av spesiell teknologi eller leverandører, men søker å velge det som er best i hvert enkelt tilfelle.

L

CRM & KUNDELOJALITET

Vi planlegger og skaper kampanjer og CRM-strategier for å kunne være mest relevant i alle 1:1 kanaler, som en del av den totale mediemixen. Ved hjelp av operativ, strategisk og analytisk tilnærming tilpasser vi CRM -og kundelojalitetsarbeid for å nå ønskede forretningsmål for våre kunder.

T

TV, RADIO OG KINO

Forbrukere benytter seg av mange skjermer og enheter daglig. Vi skal vite hvor våre kunder treffer sine kunder, og sørge for at det møtet skjer på en effektiv og god måte, uavhengig om det er TV, mobil, pc, kino eller radio.

o

UTENDØRS

Utendørs markedsføring er en effektiv måte å skape både dekning og frekvens for en målgruppe, men kan også utnyttes segmentert både i forhold til målgrupper og geografi. Utendørs dekker alle former for markedsføring utenfor hjemmets fire vegger og kan utføres både analogt og digitalt. Det er også påvist at utendørs markedsføring kan skape konvergens til annonsørens digitale plattformer. Bygget på innsikt kan vi integrere utendørs i våre kunders samlede mediestrategier.

D

PROGRAMMATISK

Amnet er Norges ledende programmatiske fagmiljø, og vi tilbyr våre kunder presise, skalerbare og datadrevne mediestrategier for alle faser av kjøpstrakten. Vi jobber med markedsledende teknologier for å aktivere målgrupper på tvers av digitale kanaler som display, video og mobil. Gjennom effektiv bruk av kundens egne data kombinert med data fra medier og tredjepartsleverandører, skaper vi innsikt og resultater for våre kunder.