Vår visjon

En nylig Harvard Business Review studie konkluderte med at medieindustrien er den bransjen som vil endres mest de neste årene. Årsaken er endring i forretningspraksis som følge av folks interaksjon med teknologi og media, fremveksten av et stadig mer integrert tjenestetilbud og bransjeglidning – ofte benevnt som «konvergens».  I Carat har vi allerede startet prosessen med å redefinere det byrået vi skal være i løpet av 2-4 år. For å skape fremtidig vekst og for å differensiere oss fra eksisterende og nye konkurrenter, har vi definert en forretningsstrategi som kan oppsummeres slik:

Carat er et strategiorientert fullservicebyrå som gjennom bruk av god innsikt, ny teknologi og innovasjon skaper økt forretningsverdi for våre kunder. 

Hva vi mener med mer forretningsverdi for kundene:
Fremtidens mediebyrå vil (primært) ikke vurderes utfra evnen til å sikre de beste media-prisene. Selvsagt vil forhandlingsevne og prising av betalte media alltid være en nøkkel for å være mer kostnadseffektive. Men, viktigere er mediebyråets evne til å bidra til topplinjevekst for kundene sine. Mer data, bedre analytiske verktøy og større mulighet for å måle resultatene av de valgene vi gjør, innebærer at mediebyråer må synliggjøre og bevise sammenhengen mellom mediestrategi og forretningsverdi.

I Carat har vi derfor fokus på måling av og hvordan vi måler forretningsmessig effekt. Dette er ikke begrenset til forståelse av kortsiktige forretningsmessige effekter men også målinger for å forstå langtidseffekter av markedsaktivitetene.

Hva vi mener med et strategiorientert fullservicebyrå:
Den eksplosjonsartede veksttakten i antall mediekanaler og marketingmuligheter krever et bredest mulig (relevant) tjenestetilbud med dertil tilhørende spesialistkompetanse. På samme tid har sammensmeltingen i digitaløkonomien gjort marketing/media arbeidet mer komplekst og integrert. Derfor må mediebyråene tenke mer holistisk, legge større vekt på «marketingrådgivning» og være arkitekter av helhetlige økosystemer med fokus på hvordan innhold sammen med betalte, egne og fortjente kanaler kontinuerlig kan spille sammen for å skape mest mulig forretningsmessig effekt. «Hastighet» vil også være en nøkkelfaktor fordi forretningsmessige endringer vil akselerere. Tiden fra planlegging til implementering og gjennomføring må derfor gå fortere og aller helst skje sømløst.

Carat skal derfor være «bredest» (spesialistkompetanse og tjenestetilbud) OG «dypest» (dvs. levere fra innsikt og planning til prisforhandlinger og gjennomføring av multikanal aktiviteter) i sitt tjenestetilbud. Vi mener vi både har en kultur og en historie for å kunne levere på dette. Carat leverer allerede et bredere og mer consulting-orientert tjenestetilbud enn det som tradisjonelt leveres av mediebyråene. Og vi er ikke et «Accenture-byrå» fordi vi sømløst kan gå fra «data til økosystemer og uttak».

Hva mener vi med gjennom innsikt, teknologi og innovasjon:
For å kunne lede alle aspekter av arbeidet med strategi, innhold og medieaktivering trenger man «innsiktssentre» som ved hjelp av teknologi kan utvikle verdifull innsikt ved å utnytte og knytte første- andre- og tredjepartsdata sammen på nye og relevante måter. Carat har allerede mye kompetanse på dette området og er - gjennom kontinuerlige investeringer i data, verktøy og teknologi - godt posisjonert for å sikre en unik forståelse av ikke bare folks adferd, men også deres holdninger, verdier og motivasjon.

Men, data og teknologi er kun funksjonelle hjelpemidler og vi trenger reelle innovatører (folk med andre ord) for å finne og lage løsningene som skaper mer forretningsverdi for kundene. Carat vil derfor være en partner som skal drive kontinuerlig innovasjon og endringsarbeid for kundene. For å lykkes jobber vi kontinuerlig med å dele kunnskap og sette folk med ulik bakgrunn og ulik personlighet sammen for å finne nye løsninger.

 

 

 

CARAT.
Redefining Media.