:Tilbake
< >

Vit hvor du er, vit hvor du skal

01.07.2020

Kundeavis, også kalt DM, er en viktig og effektiv måte for mange retailkjeder å markedsføre sine produkter gjennom.

https://carat-cdn.azureedge.net/media/12277/kart_square.jpg

Kanalen kan være både kostnads- og tidkrevende, så det er viktig å kunne ta riktige valg med tanke på hvor og hvem det skal distribueres til.

Carat har i mange år jobbet målrettet med å analysere kunde- og mediedata, slik at vi kan utforme en god strategi og gi konkrete forslag til hvordan DM kan gi mest forretningsverdi for våre kunder. Til å gjøre disse analysene bruker vi blant annet CRM-Targeting som er Carat og Dentsu sitt konsept for å få oversikt over store geografiske datamengder som det er vanskelig å sammenligne ellers. Dette bygger igjen på Business Analyst fra Esri, hvor Geodata er forhandler i Norge.

Som input til analysene kan vi bruke mange datasett, som faktisk distribusjonsdekning, kunde- kjøps og tredjepartsdata. Visualiseringen av resultatene er viktig og vi kan se resultatene i kart på alle nivåer i tilknytning til eksempelvis butikker, konkurrenter eller definerte områder. Dette gjør vi for at det skal være enkelt for både markedsansvarlige samt kjøpmenn/butikksjefer å kunne ta riktige og transparente valg, basert på våre anbefalinger.

Carat har i løpet av de siste årene analysert DM-distribusjonen til svært mange retailkunder. Vi bruker eksakte nedslagsområder rundt butikk som utgangspunkt, og ser på forskjellige datagrunnlag som det ønskes å finne sammenhenger mellom.

Våre analyser har gitt flere klare anbefalinger:

• Hvor er det potensiale for å bruke mer DM, altså nærliggende områder som har godt potensiale av kunder?

• Hvilken distribusjonsleverandør har den beste dekningen rundt hver butikk, og hva innebærer et eventuelt bytte av leverandør?

• Hvor kan man gjøre besparelser (kutte ned på distribusjon av DM) uten at det går utover kundegrunnlaget?

• Og ikke minst hvilke postnummerområder vil det være mest riktig å understøtte med digital markedsføring i, utover normal DM-distribusjon?

Oversikt gir innsikt

Ved å bruke geografiske kartanalyser så gis det et mulighetsrom til å bryte opp data som det kan være vanskelig å forholde seg til ellers. CRM-data, opp mot all annen medie- og distribusjonsdata, gir et kraftfullt og riktig bilde av kundegrunnlag og potensiale.

Men slike kartanalyser er ikke bare til kundeavisdistribusjon. All markedsføring som har input eller output i form av en geo-tag (adresse, postnummer, sted, x og y lokasjon etc.) gjør det mulig å sammenligne flere typer markedsføring på samme nivå, og dermed få den innsikten og visualisering man trenger for å ta korrekte valg i et fragmentert medielandskap.

Ta kontakt om det er ønske om å vite mer om hvordan Carat og Dentsu kan bidra med å skaffe et fortrinn ved å tenke geografisk innenfor alle kanaler.

-Thomas Horn, Leder CRM i Carat: thomas.horn@carat.com

^