:Tilbake
< >

Under huden på den norske Millennial

13.06.2017

Vi vet at Millennials er annerledes, men hvordan skal vi tilpasse markedsføringen for å nå denne unge gruppen? Vi gir deg innsikten som gjør det mulig.

Renate Endal Renate Endal Analytiker Carat Norway
https://carat-cdn.azureedge.net/media/8282/millennials_blogg_rectangle.jpg

Men først av alt, hvem er egentlig Millennials? De er født mellom 1980 og 1996 og kalles også for generasjon Y. Mange er høyt utdannede, digitalt innfødte, selvbevisste, opptatt av miljø og gode verdier, verdensvante og har høye forventninger – det finnes en rekke beskrivelser og karakteristikker av dem som snart skal dominere forbrukermarkedet. Hvordan skal vi nå denne gruppen? Hvordan tilpasser vi oss en gruppe som ikke nødvendigvis responderer på tradisjonell markedsføring? Dette er spørsmål mange stiller seg.

Millennials har blitt undersøkt og forsket på av mange. De fleste er enige i at generasjon Y er annerledes enn andre, men om forskjellene skyldes livsfase eller generasjon er det derimot stor uenighet rundt.

Hvordan forstå Millennials?

Meningene er mange, men de fleste er enige om at Millennials er en viktig kundegruppe. De er en kundegruppe som mange bedrifter ønsker å ha som lojale kunder. Mange av de kommer tross alt til å være pengesterke forbrukere i mange år fremover. Nettopp derfor er det så viktig å forstå hvem de er og hvordan man best kan markedsføre seg mot dem.

Carat har i samarbeid med Dentsu Aegis Network gjennomført en omfattende studie om norske Millennials. Fokus er hvordan man best kan nå dem gjennom markedsføring. Studien er basert på en markedsundersøkelse med 2.000 respondenter der vi sammenligner Millennials med eldre generasjoner. Tema som dekkes i undersøkelsen er blant annet forhold til teknologi, personvern, relasjon til familie og venner, reklame og medievaner.

Tilpass markedsføringen

Studien viser at det er store forskjeller mellom Millennials og eldre , både på adferd og konsum. De er blant annet storforbrukere av sosiale medier, de ønsker reklame som er tilpasset deres interesser og de er opptatt av klimaendringer. Om forskjellene er betinget av livsfase eller generasjon er mindre viktig. Det som er viktig er å forstå hvordan vi skal tilpasse vår markedsføring for å treffe de på best mulig måte. Og det er nettopp det denne studien gir deg svar på! Du kan blant annet få seks forslag til konkrete tiltak som bør gjøres for å nå Millennials på best mulig måte.

Vi har sammenstilt våre funn i en powerpoint-presentasjon med grafikker og nøkkelinnsikt. Denne er tilgjengelig for salg, sammen med en gjennomgang av presentasjonen.

Er du interessert i å vite mer om undersøkelsen og funnene? Ta gjerne kontakt!

Kontaktpersoner:

Ronny Kjeserud, Strategidirektør: ronny.kjeserud@carat.com

Renate Endal, Analytiker: renate.endal@carat.com

Renate Endal Renate Endal Analytiker Carat Norway
^