:Tilbake
< >

Science fiction is now science only

26.10.2017

- AND VERY SOON A COMMERCIALISED REALITY

https://carat-cdn.azureedge.net/media/9087/driving_square.jpg

Dette er en oppsummering av mine to dager på seminar i regi av Singularity University Denmark. Jeg er full av inntrykk og helt sikker på at «innovate or die» er viktigere enn noensinne. Å oppsummere på få linjer er nesten umulig, men skal jeg, er følgende to sitater dekkende: 

- “The future of our kids looks nothing like our past and what got us here won’t get them there” (Rob Neil, CEO Singularity University).

- Great companies aren’t great because they make lots of money. They make lots of money precisely because they are great”
(Shiza Rashad, Co-founder and former CEO of the Malala Fund & TIME’s 30 under 30 World Changer)

Det betyr at skal vi «være i business» i uoverskuelig fremtid må vi starte med og kontinuerlig drive med fremtidstenkning og innovasjonsarbeid. Fordi vi mest sannsynlig ikke vil kunne leve av dagens måte å gjøre business på i nær fremtid. Og vi må som virksomhet skape reell verdi og ha positiv betydning for samfunnet og de som lever i det – og ikke bare skape verdi for aksjeeierne.

 

SINGULARITY UNIVERSITY – EN VIRKSOMHET OG EN BEVEGELSE MED STOR BEYDNING

Først for de som lurer - hva driver Singularity University med og har det de driver med noen betydning? Skal vi ta det de sier alvorlig eller er det «bare science fiction»? Singularity University’s misjon, sagt med deres egne ord, er «to educate, inspire, and empower leaders to apply exponential technologies to address humanity's grand challenges». Les gjerne mer på deres hjemmeside.

Singularity University ble etablert i Silicon Valley så sent som i 2008. At de har betydning er det ingen tvil om – at de blir tatt på alvor er også helt sikkert. I dag har Singularity University’s danske avdeling nordiske partnere som Nets, Den Danske Bank og Telia og den danske næringsministeren Brian Mikkelsen åpnet hele seminaret (fordi den danske statsministeren måtte avlyse samme dag) der 1000 (!) personer fra tunge og betydelige næringsvirksomheter i Skandinavia var samlet. Og Børsen – danskenes næringslivsavis dekket og sendte mange av diskusjonene fra seminaret live til sine abonnenter.

 

DISRUPSJON OG INNOVASJON ER VIKTIGERE ENN NOENSINNE - FOR ALLE, IKKE BARE FOR NOEN

Så hva skjedde egentlig på seminaret? Det ble iallfall klart for meg og for flere enn meg at de altfor slitte begrepene «disrupsjon» og «innovasjon» faktisk er mer relevante enn noensinne – noe som ikke alltid er så lett å forstå betydningen av. Disrupsjon er som en stealth bomber som ikke fanges opp av vår virkelighetsradar før det er for sent. Kanskje det er derfor mange tradisjonelle og historisk sterke virksomheter går konkurs? Kanskje vi ikke klarer å endre oss fordi organisasjonskulturenes immunforsvar «tvinger» oss inn i en form vi føler vi kontrollerer og forstår? Kanskje det er derfor vi får «set-backs» som Trump og Brexit?

Når det er sagt – jeg satt igjen med å være komfortabelt ukomfortabel fordi endring skjer om vi vil eller ei, men jeg tror først og fremst til det bedre. Fordi å møte så mange tenkere, ledende forskere og endringsagenter som jobber på det som vil være til «the greater good» for oss og for våre fremtidige generasjoner gjør meg optimistisk. Men som også setter nye krav til hvordan vi driver business, ikke minst mot Millennials. Derfor har verdien av vår egen Millennials-undersøkelse i Carat faktisk større betydning enn det de fleste av oss og våre kunder faktisk forstår!

 

UTVIKLINGEN ER IKKE LINEÆR, MEN EKSPONENTIELL

Et viktig læringspunkt fra seminaret er at utviklingen på nær sagt alle viktige samfunnsområder går fortere og fortere - utviklingen er ikke lineær, men eksponentiell (Moore’s lov) som følge av symbiosen data, ny teknologi, menneskets tankekraft og ønsket om noe «bedre». Det skjer som sagt innenfor alle områder som energi, medisin, matressurs-forvaltning, utdanning, reise, politikk, krigføring (dessverre) og vil derfor påvirke hvordan vi driver business. I tillegg til at en eksponentiell vekst av høyt utdannede mennesker i hele verden vil føre til nye krav til hva som forventes av en virksomhet. Følger man ikke kravene er du ute av business.

Det som er interessant med den eksponentielle utviklingen er ikke bare at man får mer og mer kapasitet og kraft på hver dings, såkalt «miniatyrisering»,  (som for eksempel kraften i en mikrochip – som i dag er så liten at den kan flyte rundt i blodbanen din og samle data om mulige sykdommer og din allmenne helsetilstand), men du kan også reprogrammere celler til å finne og kurere sykdommer i kroppen din (kalt «the living pill») og gjort etter samme prinsipp som når man utvikler «vanlige» algoritmer innenfor programmering – sense, compute, act  (såkalt biohacking). Og det finnes flere og flere andre alternative måter som betyr at utviklingen og forbedringene ikke bare går raskere vertikalt (innovasjon innenfor et felt eller tilknyttet et «redskap») men også ved at det blir flere alternative måter og redskap for å løse en utfordring på (horisontal innovasjon). Dette er det samme vi ser innenfor vår egen bransje – fragmentering og konvergens.

 

FLERE TRADISJONELLE INDUSTRIER BLIR IRRELEVANTE I SIN OPPRINNELIGE FORM

Jeg ble helt satt ut av kraften i det som skjer på energiområdet. I dag er det billigere å produsere elektrisitet gjennom vindkraft og solkraft enn det er å produsere det samme via kull. Verdien på kull har stupt med 75% fra 2011-2017 (Stowe Global Coal Index) og Kina legger ned 104 kullgruver i år. 

Prisen på solkraft har gått fra USD 77 per KWT i 1977 til 30 cent i dag. Det er 250 ganger lavere enn prisen i -77. I dag produserer danskene 140% av det som brukes av elektrisitet per år i Danmark gjennom vindkraft. Det betyr at de hadde vært mer enn selvforsynte om utfordringen med å lagre strømmen de produserer hadde vært løst. Men, det jobbes det med og man mener at den utfordringen er løst i løpet av få år. Lithium-batterier stuper i pris og kraft ift. størrelse øker eksponentielt – i tillegg til at det utvikles flere andre lagringsalternativer (fragmentering og konvergens der også altså).

 

VI VIL (VELDIG) SNART VÆRE UAVHENGIGE AV OLJE

Hva med oljen? I følge Bloomberg når oljeverdien sitt «tipping point» i 2020 for så å falle dramatisk. Selv om ikke alle deler dette synet vil vi i løpet av neste tiår være mye mer uavhengig av olje enn det vi er i dag. Tenk det, og tenk hvilke geopolitiske konsekvenser det vil få. Og det er muligens derfor det er «politisk treghet» i forbindelse med mye av utviklingen koblet til for eksempel fornybar energi. Teknologien er der alt. Oljen også, men vi vil altså ikke trenge den. For å bruke Sjeik Ahmed Zaki Yamani (Saudi-Arabias tidligere oljeminister) sine ord: 'The Stone Age came to an end not for a lack of stones and the oil age will end, but not for a lack of oil.'

Så hva er den største disrupsjonen for oljen? Ifølge Ramez Naam (Singularity University) er det 1) selvkjørende, 2) helelektriske biler og 3) transport som en service (dvs at færre og færre vil trenge å eie sin egen bil). Og vi vet jo hva som allerede skjer på dette området. Senest i dag (tirsdag 24. oktober) sto det på E24 at flere av de største byene i verden vil forby biler med fossilt brennstoff innen 2030. I Beijing (Kina) jobber man nå med å bytte ut taxiene på fossilt brennstoff med helelektriske (vi snakker om 70.000 nå i første omgang)! Kanskje derfor det statseide oljeselskapet i Saudi Arabia, Saudi Aramco, planlegger å investere 40 milliarder i solenergi for å diversifisere seg vekk fra oljeproduksjon og at verdens største solkraftverk bygges i Punjab (Pakistan) – av kinesiske entreprenører? Det er jo nok av sol i dette området og kineserne har definitivt sett en forretningsmulighet av stor betydning knyttet til elektrisitet og fornybar energi.

Og ringvirkningene av helelektriske biler er større enn at førerkort blir unødvendig, bensin blir historie, bensinstasjonene vil bli endret og mindre betydningsfulle og energidrikkmarkedet (ja, du leste riktig) vil få et alvorlig skudd for baugen. Hvorfor? Fordi en stor andel av energidrikkene selges på bensinstasjoner til sjåfører og passasjerer som trenger en «energiboost». For å legge til en aldri så liten kuriositet i forbindelse med de helelektriske selvkjørende bilene – de blir mest sannsynlig flygende om ikke for lenge skal vi tro Ramez Naam: Airbus jobber i år med en prototype på en slik bil og selskapet sier den vil kommersialiseres i 2020 (!). Og når vi snakker om flygende så kommer det en kuriositet til: Matternett har fått tillatelse til å levere blodprøver med droner over byer. Disse kan visstnok også lande på ambulanser, les TechCrunchs artikkel om det her

 

UTDANNING UNDER MASSIVT PRESS, MEN MED UANTE MULIGHETER I EN NY FORM

Utdanning vil ikke bli som før og de tradisjonelle universitetene må redefinere sitt tilbud og måten de jobber med utdanning. Allerede nå finnes det flere anerkjente universiteter som tilbyr gratis kurs på internett – nok til at du ved å shoppe rundt kan få deg en tilnærmet universitetsgrad! Og tenk hvilken betydning gratiskursene vil få i kombinasjon med Loon prosjektet til Google (som handler om å gi gratis internettdekning til de som ikke har det – i stor grad i fjerne og fattige områder i verden): Tilgjengeliggjøring av utdannelse til en stor del av verdens fattige som tidligere bare kunne drømme om en utdannelse.

Og når det gjelder utdannelse vil læringen skje på mer motiverende og inspirerende måter enn i dag skal vi tro Singularity University. Ved hjelp av VR vil geografitimen og historietimen få en helt annen betydning fordi vi vil være der det skjer eller skjedde. Dette er heller ikke science fiction, teknologien er der i dag – det handler bare om tid før dette vil bli tilgjengeliggjort. Og vi kan jo bare tenke oss til hva dette betyr for reiselivet. Et godt eksempel er prosjekt XPRICE som er sponset av ANA (Japans største flyselskap, se mer her).

 

DATA ER JORDSMONNET FOR DISRUPSJON OG INNOVASJON  

At data og teknologi er drivkraften i utviklingen er å sparke inn en åpen dør for mange. Men Andreas Weigend, PHD i fysikk fra Stanford og kjent for algoritmen til Amazon (blant annet), forklarte betydningen og utviklingen på en enkel måte. Det som festet seg mest var hans ord om at «big data» kun har reell verdi om

  1. man spør seg selv hva man skal bruke data til og da hvilke type data
  2. at man fokuserer på beslutningene og handlingene man skal bruke dataene til
  3. at man åpen internt og eksternt om databruken
  4. bruker dataene til å gjøre noe til det bedre for sluttbrukerne eller de ansatte

 

Det er mer å lese om han og hans arbeid på weigend.com eller via Social Data Lab som han var med og grunnla.

 

ENKELTMENNESKETS KRAFT OG VILJE ER UTVIKINGEN

Til slutt vil jeg oppsummere det som foreleserne mener har den største betydningen for den teknologiske utviklingen – nemlig enkeltmenneskets handlekraft. Teknologi blir aldri utvikling eller innovasjon uten menneskene som står bak (som eksempel ble det vist at AI-løsninger vil alltid speile menneskene som skapte dem, for eksempel hvordan deres holdninger og verdenssyn påvirker fantombilder av kriminelle) og innovasjon har ingen betydning om enkeltmennesket ikke ser noen reell verdi i innovasjonen. «Verdi» handler om det som til syvende og sist driver oss og har gjort oss til mennesker – nemlig ønsket om «det som er bedre», beskrevet som The Fundamental 4s (se fundamental4s.com for mer informasjon). Skal vi designe gode kundeopplevelser må vi alltid styre etter de «fundamentale 4» ifølge Laila Pawlak (CEO Singularity University Denmark). Og vi må alltid styre etter hvordan vi kan ha positiv betydning for menneskene og samfunnet – et eksempel er Wefood, Danmarks første supermarked som selger overskuddsmat og matvarer som har gått ut på dato, som Washington Post har skrevet om.

Skaper vi ikke verdi har enkeltmennesket muligheten til å ignorere eller mobilisere et nettverk av likesinnede for å «drepe» en innovasjon eller ta en virksomhet helt ut av business. Og med det passer det godt å minne om sitatet i begynnelsen av oppsummeringen - Great companies aren’t great because they make lots of money. They make lots of money precisely because they are great”

OG DETTE VAR BARE LITT AV DET SOM DET BLE SNAKKET OM

Det ble også snakket om cyber security, den eksponentielle utviklingen av verdensøkonomien, augmented reality, blockchains, kryptovaluta og masse mer. Jeg anbefaler alle å gå inn på bloggen til Singularity University å lese seg opp der.

 

Så for å avslutte – dette var to dager som definitivt har påvirket meg og gjort meg overbevist om at floskelen «innovate or die» er ekstrem relevant og viktig. Vi har dårlig tid og vi må bruke tiden godt om vi skal «stay in business».

 

For mer informasjon, ta kontakt med Ronny Kjeserud,
Strategidirektør, Carat

^