:Tilbake
< >

Markedskommunikasjon er lønnsomt

20.10.2017

Det hersker vel ingen tvil om at markedskommunikasjon påvirker en virksomhets vekst på en positiv måte. Men, utfordringen ligger i å bevise sammenhengen og få noen retningslinjer på hvordan man skal allokere investeringene for å få maksimalt igjen for pengene. Her følger noen dokumenterte poenger som alt markedskommunikasjonsarbeid bør ta hensyn til.

Ronny Kjeserud Ronny Kjeserud Strategidirektør Carat Norge
https://carat-cdn.azureedge.net/media/9055/img_3495700x700_square.jpg

19. oktober gjestet Peter Field og Les Binet Carat i Stockholm. Disse herrene har viet sitt til å forstå, måle og forbedre effekten man får av sine investeringer i markedskommunikasjon. Og vi har vel alle stilt oss spørsmål som: Fungerer massekommunikasjon fortsatt eller er smal målstyring den mest effektive tilnærmingen? Har fortjente og egne kanaler gjort de betalte mindre viktige? Hva med salgsaktivering i forhold til langsiktig fokus i markedsføringen? Og hva med salgsmodellering for å se på den reelle avkastningen som indikasjon på effekt (ROMI)? Disse og flere spørsmål ble godt besvart i Stockholm. Her kommer noen av konklusjonene:

 

  • Vi trenger et mer balansert perspektiv når det gjelder langsiktig VS kortsiktig fokus i markedskommunikasjonen og budsjettmessig splitt mellom merkevare- VS salgs-aktivering. Hovedregelen er fortsatt 60:40 i favør av merkevarefokus , men det finnes variasjoner utfra hvilken «kategori» og «type aktør» vi snakker om. F.eks. er den optimale fordelingen 53:47 for retail og 77:23 for finansielle tjenester.
  • Man må sikre «bred dekning» for langsiktig suksess. Vekst via penetrasjon er alltid en mer effektiv tilnærming enn å jobbe med kundelojalitet.
  • Markedsbudsjettet teller. Følg «share of voice»-tilnærmingen og juster for din kategori. Annonsører med mindre budsjetter må i enda større grad jobbe smartere for å få effekt. Innovasjon kan booste effekten med 3-gangeren.
  • Massekommunikasjonen er ikke død og begravet. Balansér offline og online medier. De jobber i synergi, den enkelte kanal gjør de andre bedre og mer effektive.
  • Følelsesbasert kommunikasjon er fortsatt best for merkevarebyggende aktiviteter også innen «rasjonelle» kategorier og kategorier med høy forbrukerinvolvering. Forsterk den emosjonelle kraften gjennom levende bilder, on- og off-line.
  • Lag kampanjer og evaluér for langsiktige effekter. TV sammen med online video er en svært effektiv kombinasjon. Man kan med fordel knytte utendørs inn i denne kombinasjonen også. Det finnes også en annen måte å gjøre dette på ved å kombinere data, innhold og programmatisk for å treffe flere «mindre» målgrupper på samme tid.
  • Søk, e-mail/SMS og målrettet markedsføring virker å være de mest effektive salgsaktiveringskanalene.

 

Ønsker du mer informasjon om denne presentasjon og hvordan vi kan skape effektiv vekst? Ta kontakt med Ronny Kjeserud eller Liv Berg.

Last gjerne ned rapporten «MEDIA IN FOCUS» her som presentasjonen til Les Binet og Peter Field baserte seg mye på.   

Ronny Kjeserud Ronny Kjeserud Strategidirektør Carat Norge
^