:Tilbake
< >

Fra FM til DAB: konsekvenser og muligheter

08.08.2018

I løpet av sommeren har det vært relativt mye skriverier i media rundt radiomarkedets overgang fra FM til DAB. Det meste som er skrevet har vært primært negativt, der mange vil at vi skal reversere beslutningen om å slukke FM-nettet for alle de store radiohusene, og dermed gå tilbake til den gode radiotiden vi hadde for bare noen måneder siden. Nå viser det seg at dette i praksis ikke er mulig da utstyret er demontert og gitt bort til andre land som kan gjenbruke dette, slik at vi i Norge «dessverre» må ta til takke med et helt nytt og heldigitalt radiotilbud.

dab Radio FM
https://carat-cdn.azureedge.net/media/10099/istock-825413546_square.jpg

Alle er nok enig om at DAB ikke fungerer perfekt, for dit er det et stykke til. Har man kjørt noen mil i Norge denne sommeren, som blant annet undertegnede har gjort (tur-retur Lofoten), så er det ikke sjelden at signalet blir borte rundt en odde eller i en tunnel, og det er liten tvil om at det irriterer, og gir ekstra vann på mølla til de som minnes de supre FM-signalene vi en gang hadde. Men når sant skal sies var vel ikke FM-signalene 100% hele tiden de heller. Jeg kan i hvert fall huske at det har skurret på min FM-radio!

DAB vil bli bedre, vi må gi det litt tid, vi er tross alt kun 18 måneder inn i dets levetid.

Lyttertall (kommersielt)

For våre to dominerende kommersielle radiotilbydere har det vært en synlig nedgang hva gjelder lyttertallene. P4-gruppen hadde en nedgang i nettodekning fra 2016 (januar-juli) til 2017 (januar-juli) på 13%, og en nedgang fra 2017 (januar-juli) til 2018 (januar-juli) på 11%. For Bauer Media (Radio Norge etc) har det i de samme periodene vært en nedgang på 2% og 15%. Ser vi på hovedkanalene til disse grupperingene, P4 og Radio Norge, så har de disse hatt betydelig større nedgang (se kommentarer rundt dette lenger ned).

                                                

                                                 Kilde: Kantar (Advantage), ukentlig dekning januar-juli i P12+

 

Ser vi på den daglige lyttertiden til de kommersielle kanalene, viser ikke det den samme dramatiske utviklingen. Og med lyttertid menes her gjennomsnittlig lyttertid blant alle som kan lytte til radio (det vil si at det også tas med de som ikke lytter til radio).

Det så vi en økning i lyttertid fra 2016 (januar-juli) til 2017 (januar-juli) på 1%, mens det var en nedgang fra 2017 (januar-juli) til 2018 (januar-juli) på 5%. Det var sågar uker i 2018 med stor oppgang, noe som i størst grad tilskrives streiken i NRK som pågikk over to uker.

Hvis vi bare ser på lyttertid blant de som faktisk lytter på radio, så er lyttingen opp 4,5% fra 2017, så det er liten tvil om at en stor del av befolkningen setter pris på det kommersielle radiotilbudet som foreligger.

 

Kilde: Kantar (Advantage), lyttertid januar-juli i P12+


Mange flere tilgjengelige kanaler

Noe av det positive med DAB har vært at tilbudet av kanaler er langt mer tilpasset lytterne. Nå kan så å si hver enkelt av oss finne en eller flere kanaler tilpasset våre interesser. Dette var ikke mulig i det gamle FM-nettet på grunn av kapasitet. Dette gir også blant annet en del muligheter for annonsører, som kan spisse budskapene mot mer konkrete målgrupper, for eksempel alder og genre.

På den annen side gir det også utfordringer for mediehusene fordi hovedkanalene (P4 og Radio Norge) mister mange lyttere, og mediehusene mister de flaggskipene de en gang hadde.

For eksempel kan vi se på Bauer Media og hvordan lyttingen har vært på alle deres kanaler de siste årene (januar – juli alle år):

 

Konklusjon

Vi synes mye av den kritikken som har kommet i media er ufortjent. Det er basert på for mye følelser og for lite fakta.

Vi er på ingen måte 100% fornøyd med hvordan de kommersielle radiokanalene leverer lyttere, for fakta viser at nettodekningen en annonsør oppnår for samme investering i 2018 er lavere enn de oppnådde i 2017. Men, vi tror at 2018 er et år radiokanalene bruker til å jobbe seg tilbake til normalen og at det fra 2019 faktisk blir bedre. Det tror vi også vil komme annonsørene til gode.

 

dab Radio FM
^