:Tilbake
< >

Dette bruker vi smarthøyttalere til

23.05.2019

På slutten av 2018 ble smarthøyttaleren Google Home lansert i Norge og nå lanseres snart smartskjermen Google Nest Hub. Men har vi egentlig tatt i bruk disse smarthøytalerne – og hvordan bruker vi de? Vi i Carat har gjort en undersøkelse om nettopp bruk av smarthøyttalere.

https://carat-cdn.azureedge.net/media/11271/smarthoeyttaler_700x700_square.jpg

24. oktober 2018 var dagen da Google Home ble lansert i Norge og det gjorde at salget av smarthøyttalere gikk i taket på tampen av året og endte på 150.000 solgte enheter for hele året. I 2019 forventer Elektronikkbransjen et salg på 600.000. Og med lanseringen av smartskjermen Google Nest Hub i slutten av denne måneden vil det bli spennende å følge med på salgstallene.

Men hvordan påvirker denne nye teknologien mediebildet – og ikke minst – hvordan har forbrukerne tatt i bruk smarthøyttaleren siden den ble lansert for 6 måneder siden? Som Norges største medie- og markedsføringsbyrå følger vi i Carat nøye med på denne utviklingen, men dessverre finnes det ingen tall på hvordan vi nordmenn faktisk bruker disse smarthøyttalerne. Selv ikke Google har noen gode tall å vise til her. Derfor ønsket vi å forske litt på bruk så langt – og det hadde vi en gyllen mulighet til da alle i Dentsu-konsernet fikk en smarthøyttaler i gave i januar. Vi har derfor stilt våre ansatte spørsmål rundt deres bruk.

 


Sen adapsjon eller manglede behov?

Selv om alle i konsernet har fått en smarthøyttaler, var det overraskende mange som ikke hadde koblet den opp - hele 25 %. Det kan tyde på at flere ikke synes smarthøyttalere per i dag dekker et nytt behov. Men blant de som faktisk har koblet den opp, er det ganske hyppig bruk med 22 % som bruker den flere ganger om dagen og kun 38 % som bruker den sjeldnere enn 1 gang i uka eller aldri. Så for mange av de som har montert opp smarthøyttaleren er den tydeligvis ganske nyttig.

– Dette kan være et tegn på at folk flest ikke helt skjønner poenget med smarthøyttalere ennå, sier Eivind Dyken, direktør for forretningsutvikling i Carat. – Det ble spådd at dette ville være den store julegaven i fjor, men salget har vært lavere enn forventet. Og når vi ser av våre tall at hele 25 %, som har fått en smarthøyttaler rett i hånda, ikke har koblet den opp, så virker det som det kan være vanskelig for folk flest å forstå hvordan smarthøyttaleren skal gi noe merverdi. Da er det ikke rart om vi ser en sen adapsjon. Men når smarthøyttalere med skjerm blir lansert i Norge, vil det kunne endre seg raskt. Skjerm vil gi bedre visualisering og på den måte kunne bidra til å «lære opp» forbrukerne til hvordan bruke smartskjermen, for eksempel til å handle eller søke etter informasjon. Det vil også helt klart gi en bedre brukeropplevelse enn det vi opplever med smarthøyttalere i dag.

Hva bruker vi smarthøyttaleren til?

Uansett om mange av respondentene i vår undersøkelse ikke hadde koblet opp smarthøytaleren, så var det tross alt hele 75 % som hadde gjort det. Av disse har de fleste plassert den på stua (52 %) eller på kjøkkenet (39 %), med soverommet (18 %) og badet (17 %) på de neste plassene. Her ser vi at flere menn enn kvinner har plassert den på soverommet, muligens fordi menn har flere smarthøytalere totalt. Vi ser også at de som bor alene primært har den på stua, i motsetning til de som bor sammen med noen, men det kan være fordi eneboere ofte har mindre bolig med kjøkken og stue i ett.

I og med at de fleste har smarthøyttaler i oppholdsrom (stue og kjøkken), så er det naturlig at vi bruker høyttaleren til flere ting. I undersøkelsen ser vi nettopp det. På en suveren 1. plass er «å høre på musikk» med hele 78 %. På en god 2. - 4. plass har vi henholdsvis «sjekke været», bruke den til «timer/stoppeklokke» og «høre på nyheter». Undertegnende sin favoritt, å bruke smarthøyttaleren til å legge til ting på handlelista, var ikke særlig populært. Kun 12 % bruker den funksjonen. Overraskende synes jeg, da den tjenesten gjør min hverdag lettere, selv om smarthøyttaleren fort tror at jeg sier «skille» i stedet for «chili» og «tranfisk» blir oppfattet som «rakfisk». Menn og kvinner svarer forøvrig relativt likt på hva de bruker smarthøyttaleren til, men flere kvinner svarer «høre nyheter» og – noe kanskje overraskende – «høre vitser», mens flere menn svarer «timer/stoppeklokke», «sjekke været» og «styre 3.partsanlegg». Og apropos 3.partsanlegg, her er det ganske likt fordelt hvilke man har knyttet seg opp til; lys, TV og musikk.

Alt i alt er respondentene som har tatt i bruk smarthøytaleren ganske så fornøyde, det korresponderer også godt med hvor ofte høyttaleren blir brukt. 19 % synes det er gøy, 18 % synes det er nyttig og 42 % synes det er helt greit. Av de som ikke er helt fornøyde svarer 12 % at det kun er nyhetens interesse, mens 9 % svarer at det rett og slett er kjedelig.

Kristine Pettersen Valeur er prosjektleder i Carat og jobber for tiden med en masteroppgave om nettopp smarthøyttalere. Hun har også gjort en spørreundersøkelse om adapsjon og bruk, men med et større utvalg og hvor respondenter også utenfor Dentsu-konsernet har svart. I hennes undersøkelse ser vi overraskende forskjell på kjønn, det er mange flere mannlige respondenter (81%) enn kvinnelige (59%) som har prøvd en smarthøytaler. Kristine går også i dybden på hvorvidt ulike grupper som bruker teknologien mer eller på en annen måte enn andre – eks. «technology lover» vs. «late adopter». Vi venter i spenning på hennes resultater som blir klar i slutten av mai, ganske samtidig som Google Nest Hub lanseres i Norge.

Hva kan annonsører forvente?

Enn så lenge er det i utgangspunktet ingen annonsering på smarthøyttalere. Hvordan det vil utvikle seg med tiden – og med skjerm – vet vi ikke ennå. For enkelt aktører kan det være en mulighet å lage tjenester knyttet opp til smarthøyttalerne. Et eksempel på dette er Tine kjøkken som har laget en tjeneste for utvalgte oppskrifter. For de aller fleste aktørene er enn så lenge eget innhold det viktigste med tanke på «synlighet»/ «hørbarhet» i smarthøyttalere og at dette innholdet er optimalisert og tilpasset også stemmesøk. Vi i Carat følger i hvert fall utviklingen nøye.

Hvis du har spørsmål om undersøkelsen eller ønsker mer informasjon om hvordan din bedrift kan tilpasse seg stemmesøk, ta gjerne kontakt med meg på ingrid.roeggen@carat.com


Om undersøkelsen:
Gjennomført i april 2019 blant alle ansatte i Dentsu Aegis Norge, hvorav 146 personer svarte på undersøkelsen. Den er ikke ment å være representativ for Norges befolkning, kun som indikasjon på bruk av smarthøyttalere. Resultatene representerer personer som muligens er mer interessert i ny teknologi enn generelt i befolkningen.

^