:Takaisin
< >

Mediasanasto

22.9.2017

Pikaopas mediasanaston saloihin.

#jargon #slangi

DIGITAL

Sanasto: IAB 

2G  Toisen sukupolven langattomat yhteydet, lähinnä matkapuhelimissa käytettynä. 2G mahdollisti aikoinaan dataliikenteen tuomisen matkapuhelinverkkoihin.

3D Cube, 3D Kuutio Mobiilimainonnassa hyödynnettävä kolmiulotteinen mainosmuoto, jota pyyhkäisemällä voidaan pyörittään kuution muotoista mainosbanneria.

3G Kolmannen sukupolven langattomat yhteydet, joita käytetään laajemmin teknologian yleistyessä ja laitteiden kehittyessä myös tableteissa ja useissa muissa kannettavissa laitteissa. 3G mahdollistaa nopeammat datayhteydet ja sitä kautta laajemman mobiilikäytön.

4G Neljännen sukupolven langattomat yhteydet, joissa on käytännössä huomattavasti nopeammat datayhteydet. 4G mahdollistaa entistä paremman mm. HD-videosisällön kulutuksen mobiililla.

Ad Click Myös click, klikki, mainosklikki. Mainoksen klikkaaminen hiirellä, jolloin avautuu esimerkiksi mainostavan yrityksen kotisivu. Jo aktivoitunut toimenpide, eli enemmän kuin mainoksen huomioarvo.

Ad Creative Pixel Myös publisher pixel, julkaisijapikseli, mainospikseli. Tyypillisesti 1x1-kokoinen kuva, joka kutsuu web-palvelinta mitatakseen käyttäjän käyttäytymistä.

Ad Exchange Myös mainospörssi. Myyntikanava julkaisijoille ja mainosverkostoille. Teknologia-alusta, joka mahdollistaa automaattisen huutokauppapohjaisen inventaarin myymisen mainostajille. Järjestelmässä mainostilan myyjä ilmoittaa kohteen, jota mainostilasta kiinnostuneet huutavat kilpaa. Eniten tarjonnut saa mainostilan itselleen. Jotkut liiketoimintamallit voivat olla hyvin samankaltaisia kuin mainosverkostoilla.

Ad Impression Myös mainosnäyttö, impressio. Mainoksen näyttömäärä riippumatta siitä, onko mainosta klikattu vai ei. Sivun latautuminen siten, että mainoskin latautuu ja käyttäjällä on mahdollisuus nähdä mainos (ks. sivulataus). Kampanjan mainosnäyttöjen määrä kertoo, kuinka monta kertaa mainosta on kaiken kaikkiaan näytetty. Bruttoluku, jossa on kaikki toistot mukana (ks.käyttäjä).

Ad Insertion Policy Julkaisijan määrittämät säännöt sille, millainen mainoskampanjan tulee olla.

Ad Network Myös mainosverkosto. Kokoaa useammalta julkaisijalta inventaaria, jota myy mainostajille.

Ad Request Mainospyyntö

Ad Server Myös mainonnanhallintajärjestelmä. Mainosten näyttämiseen käytetty tekninen alusta, joka näyttää mainokset perustuen tiettyihin sääntöihin (kampanjavarauksiin, näyttö-tavoitteisiin, kohdistukseen ym.). Mahdollistaa mainosten jakelun, seurannan ja kampanjoiden johtamisen julkaisijan toimesta.

Advertiser Ad Tag Myös mainostajan tagi. Koodi, jonka mainostaja toimittaa julkaisijalle mainosten näyttämistä tai seuraamista varten.

Advertising Banner Myös mainosbanneri, mainossisältö.

Adware Myös mainosohjelma. Käyttäjälle ilmainen ohjelmisto, jonka vastineeksi käyttäjä ottaa vastaan mainoksia.

Affiliate-konversiodata, Affiliate Conversion Data Affliliate-mainosjärjestelmän keräämää tietoa käyttäjien määritellyistä konversioista tai muista toiminnosta eri sivuilla. Tieto kerätään konversiopikselin avulla.

Affiliate-mainonta, Affiliate Marketing Julkaisija synnyttää verkkokauppiaalle liidejä tai kauppoja. Maksetaan usein tulospohjaisesti eri konversioihin perustuen.

Aikaan perustuva kohdennus, Time Based Targeting Menetelmä jolla näytetään mainos tiettynä ajankohtana.

Aikaperusteinen myynti Määritetään etukäteen tarkka aikaväli, jolloin mainos näkyy. Yleinen ajan yksikkö on viikko (ma-su). Mainospaikka myydään joko yksinoikeudella koko varatuksi ajaksi tai karuselliin, jolloin mainospaikan näytöt jaetaan eri mainostajien kesken.

Aineisto Mainosmateriaali, mainoskuvat, esim. gif, flash, html. Yksi aineisto voi muodostua useasta tiedostosta. Esim. Flash-tiedostolle tarvitaan vaihtoehtokuva eli ns. back-up-gif.

Algoritmi Matemaattinen sääntö tai toimintatapa, jolla ratkaistaan ongelmia. Hakukoneet käyttävät algoritmeja määrittäessään relevanteinta hakutulosta.

Alueellinen kohdennus Digitaalisessa mainonnassa käytetty kohdennustapa, jolloin mainokset näkyvät tietyllä alueella sijaitsevien ihmisien päätelaitteilla. Kohdennus voi perustua IP-kohdennukseen tai muuhun paikallistamistekniikkaan.

Android Mobiilikäyttöjärjestelmä tableteille ja älypuhelimille. Alkuperäinen kehittäjä on Google. Käyttöjärjestelmä pohjautuu avoimen lähdekoodin Linux-järjestelmään.

Animoitu Liikkuvaa kuvaa kutsutaan animoiduksi. Yksi animaation kierros alusta loppuun on luuppaus (loop).

Applikaatio Myös mobiiliapplikaatio, mobiilisovellus. Sovellus älypuhelimissa, tableteissa tai muissa vastaavissa laitteissa. Applikaation avulla käyttäjä ohjataan toiminnallisuuksiin, karttoihin, peleihin ja brändättyihin tavaramerkkien omiin applikaatioihin.

ARPU, Average Revenue for User Keskimääräinen tulo käyttäjää kohden.

Attribuutiomallinnus Mallinnus, jonka avulla voidaan katsoa kaikkia myyntiin tai muuhun konversioon vaikuttaneita kanavia kokonaisuutena.

Attribuutti, Attribute Yksittäinen käyttäjään liittyvä tietopiste, joka on tallennettu käyttäjän profiiliin. Attribuutti on tyypillisesti demografista tietoa, jota voidaan käyttää mainonnan kohdentamisessa. Attribuutteihin liittyvässä segmentoinnissa voidaan käyttää monipuolisia sääntöjä kuten vieraillut sivut, selailtu sisältö, klikit, saapumislähde, selain/laite, käyttöjärjestelmä jne.

Augmented Reality Virtuaalimaailman yhdistämistä tosimaailmaan. Näkymä, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien (see-through) näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS-informaatio) on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä.

Banneri (engl. banner)

”Palkkimainen” mainosmuoto, koko 468x60 pix. Internetmainonnan vanhimpia mainosmuotoja, mistä johtuen banneri-sanaa käytetään usein myös yleisterminä tarkoittamaan internetmainosta.

Behavioral Event Käyttäjän toiminta sivustolla, kuten haku, sisällön katsominen, klikki, ostot, lomakkeiden täyttö ja muut toiminnot

Behavioral Retargeting Uudelleenkohdennus, uudelleentargetointi. Käyttäjälle näytetään mainoksia tämän aiempien sivuvierailujen perusteella.

Behavioral Targeting Myös käyttäytymiseen perustuva kohdennus. Käyttäjän aiempaan toimintaa sivustolla (esim. sivuvierailut, selailtu sisältö, haut, klikit, ostot) voidaan käyttää segmenttien sääntöinä, joiden perusteella kohdennetaan mainonta. Tätä voidaan kutsua käyttäytymiseen perustuvaksi kohdentamiseksi, käytösprofiiliksi, kiinnostuskohtaiseksi mainonnaksi jne.

Bid Request Myyntijärjestelmän lähettämä pyyntö ostojärjestelmälle.

Billboard Myös suurtaulu. Pystysuuntainen mainos, joka sijaitsee useimmiten sivun oikeassa laidassa. Koko 140x350 pix. Voidaan toteuttaa myös pidennettynä suurtauluna

Bitrate Datan siirtonopeus bitteinä (bit) sekunnissa (lyhenne: bps). 1 tavu (byte) on 8 bittiä eli yksi kilotavu (kB) on 8 kilobittiä (kb).

Boksi (engl. rectangle)

Suorakaiteen muotoinen mainosmuoto, joka sijaitsee usein sivun keskellä (esim. uutisten välissä) tai alalaidassa. Koko 300x250 pix. Myös muita kokoja on käytössä.

Bounce rate Välitön poistuminen sivulta. Kuinka monta prosenttia sivulle saapuvista poistuu heti.

Button Myös painike. Mainosmuoto, jota saa kahtena kokona. Ison painikkeen koko on 150x120 pix, pienen painikkeen koko 150x60 pix.

Click Myös klikki, klikkaus, mainosklikkaus, ad click. Mainoksen klikkaaminen hiirellä, jolloin avautuu esimerkiksi mainostavan yrityksen kotisivu. Jo aktivoitunut toimenpide, eli enemmän kuin mainoksen huomioarvo.

Clickstream Data Käyttäjän selaimen toimintojen seuraaminen. Tieto voidaan tallentaa web-palvelimelle tai käyttäjän selaimeen tai mainonnanhallintaan. Klikkien lisäksi voidaan seurata esim. hiiren liikkeitä.

Click-through Käyttäjä klikkaa mainosta, jonka linkki ohjaa käyttäjä toiselle sivulle.

Click-to-SMS, Click-to-Call Myös Click-to-URL, Click-to-AppStore, Click-to-Calendar Mobiilimainonnan ohjaus eri toimintoihin, kuten tekstiviestiin, puheluun, url-osoitteeseen, sovelluskauppaan tai kalenteriin.

Companion Ad Myös tukibanneri. Videosoittimen ympärillä oleva bannerimainonta, joka täydentää ja vahvistaa videomainoksen viestiä.

Conversion, Conversion Rate Myös konversio, konversioaste. Suhdeluku, joka kertoo miten iso osa mainosnäytöistä tai klikkauksista johtaa toimenpiteisiin, kuten tilaukseen. Konversio voidaan myös laskea sivuston käyttäjämäärästä, jolloin katsotaan miten iso osa sivuston käyttäjistä tekee tilauksen. Esimerkki: Jos mainosta on näytetty 70 000 kertaa, klikattu 500 kertaa ja 100 klikkausta on johtanut mainostettavan tuotteen tilaamiseen, on mainosnäytöistä laskettu konversio-% 100/70 000*100 = 0,14%.

Cookie Eväste eli tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän selaimen väliaikaistiedostoihin, kun hän vierailee sivustolla. Yksilöi käyttäjän verkkopalvelussa. Mahdollistaa kävijämittauksen ja mainonnassa mm. toistorajoitteen käytön. Ensimmäisen osapuolen eväste tallennetaan sivustokohtaisesti. Kolmannen osapuolen evästeen asentaa luotettu kolmas osapuoli ja mahdollistaa evästeen tunnistamisen myös muilla sivustoilla.

Cookie Matching Myös evästeen rikastaminen. Mahdollistaa useamman palvelimen/yhtiön keräämien keksien tietojen yhdistämisen. Tällä tavalla voidaan koostaa arvokkaampia/rikastettuja käyttäjäprofiileja.

CPA, Cost per Action Hinta per toiminto eli yhden toiminnon, esim. verkkokaupasta tapahtuvan tilauksen, aikaansaamiseksi tarvittu kustannus.

CPC, Cost per Click Klikin hinta eli yhden klikin hankintaan käytetty kulu. CPC on yksi digimainonnan toimivuuden mittareista.

CPCV, Cost per Completed View Hinta kokonaista mainosvideon katselukertaa kohti. Hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa ainoastaan silloin, kun käyttäjä on nähnyt mainosvideosta 75 % tai enemmän.

CPD, Cost per Download Hinta per lataus

CPE, Cost per Engagement Hinta per osallistuminen

CPI, Cost per Install Hinta per asennus

CPM, Cost per Mille Myös CPT, Cost per Thousand. Bruttokontaktihinta, eli hinta per tuhat mainosnäyttöä. Näyttöperusteisesti myytävän mainonnan perusyksikkö. Mainontaa ostetaan tuhannen mainosnäytön erissä.

CPT, Cost per Thousand Myös CPM, Cost per Mille. Bruttokontaktihinta, eli hinta per tuhat mainosnäyttöä. Näyttöperusteisesti myytävän mainonnan perusyksikkö. Mainontaa ostetaan tuhannen mainosnäytön erissä.

CPW, Cost per View Hinta per videon katselu. Ks. myös PPP.

Cross-Site Publisher Analytics Palvelu tarjoaa tietoa useamman julkaisijan inventaarista.

CTR, Click Through Rate Klikkaussuhde tai klikkiprosentti. Suhdeluku, joka kertoo kuinka moni mainoksen nähneistä on klikannut sitä.

Data-aggregaatti, Data Aggregator Taho joka yhdistää tietoa useammalta sivustolta myydäkseen sitä eteenpäin.

Deal ID Verkkomainonnan osto- ja myyntimalli, jossa ostetaan ohjelmallisesti kohderyhmiä etukäteen sovitulla cpm-hinnalla.

Demografinen tarkennus, Demographic Targeting Demografiatietoon perustuva kohdennus. Voi olla yhdistelmä käyttäytymistä, demografiatietoja, sijaintia ja ohjelmistollisia tietoja (kuten selain).

Description Tekstikenttä, videon kuvaus. Tubettaja kirjoittaa siihen videolla tapahtuvia asioita, aiheeseen liittyviä linkkejä ja tekstejä. Tässä voidaan myös jakaa omat sosiaalisen median kanavalinkit. Tärkeä osa YouTuben hakukoneoptimointia.

 

DHTML Mainonnassa yleisnimitys mainosmuodoille, joita näytetään normaalien mainospaikkojen ulkopuolella, esim. selainikkunan päällä kelluvat ja liikkuvat mainoselementit. Ks. sivun päälle tuleva mainos

DMP, Data Management Platform Big Dataan pohjautuva alusta tai ohjelmisto, joka mahdollistaa ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen tietojen yhdistämisen ja niiden hyödyntämisen markkinointipanostusten päätöksenteossa.

DSP, Demand Side Platform Tekninen alusta, joka toimii mainostilan ostajan rajapintana yhteen tai useampaan mainoshuutokauppaan. Se mahdollistaa keskitetyn ostamisen useammalta medialta, mainospörssiltä, mainosverkostoilta sekä SSP-palveluista. DSP:t hyödyntävät usein RTB-mallia (real time bidding). DSP:tä voi verrata mainosverkostoon, mutta DSP eroaa mainosverkostosta siinä, että ohjelmisto ei tarjoa perinteistä kampanjanhallintapalvelua, julkaisijapalveluita tai suoria julkaisijasuhteita.

eCPM Efektiivinen CPM (cost per mille), toteutunut tuhannen mainosnäytön arvo.

Embedded Player Videosoitin, joka on tyypillisesti upotettu sivuston toimitukselliseen sisältöön/ympäristöön.

Engagement Myös osallistaminen. Toiminta, jolla aktivoidaan ihmisiä ottamaan osaa esim. keskusteluun, kehittämiseen, sisällön jakamiseen tai tuottamiseen.

Engagement Rate Se osuus eri kävijöistä (prosentteina), joka on vuorovaikutuksessa mainoksen kanssa esim. katsomalla mainosvideon, klikkaamalla linkkiä tai täyttämällä lomakkeen. Engagement ratelle ei ole olemassa standardia, vaan eri toimijat määrittelevät käsitteen hieman eri tavoin.

Ensimmäisen osapuolen data Tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän selaimen väliaikaistiedostoihin, kun hän vierailee sivustolla. Yksilöi käyttäjän verkkopalvelussa. Mahdollistaa kävijämittauksen ja mainonnassa mm. toistorajoitteen käytön. Ensimmäisen osapuolen eväste tallennetaan sivustokohtaisesti. Kolmannen osapuolen evästeen asentaa luotettu kolmas osapuoli ja mahdollistaa evästeen tunnistamisen myös muilla sivustoilla.

Epälineaarinen videomainonta Mainonta, jota näytetään yhtä aikaa videosisällön kanssa (esim. videon päälle tulevat overlay-bannerit).

Eri kävijä

Myös käyttäjä, nettokontakti,Unique Browser. Eri päätteiltä otetut yhteydet internetpalveluun. Nettoluku, joka ei sisällä toistoja. Vaikka samalta päätteeltä otettaisiin yhteys useaan kertaan saman viikon aikana, lasketaan yhteydenotot yhdeksi kävijäksi. Eri kävijöitä ajatellaan usein eri ihmisinä, vaikka todellisuudessa sama ihminen voi käyttää samaa palvelua usealta eri koneelta ja kirjautuu tällöin useana kävijänä.

Etuspotti Myös preroll-mainos. Videomainos, joka näytetään ennen varsinaista videosisältöä.

Eväste (engl. cookie) Myös cookie. Tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän selaimen väliaikaistiedostoihin, kun hän vierailee sivustolla. Yksilöi käyttäjän verkkopalvelussa. Mahdollistaa kävijämittauksen ja mainonnassa mm. toistorajoitteen käytön. Ensimmäisen osapuolen eväste tallennetaan sivustokohtaisesti. Kolmannen osapuolen evästeen asentaa luotettu kolmas osapuoli ja mahdollistaa evästeen tunnistamisen myös muilla sivustoilla.

Evästeen rikastaminen Mahdollistaa useamman palvelimen/yhtiön keräämien keksien tietojen yhdistämisen. Tällä tavalla voidaan koostaa arvokkaampia/rikastettuja käyttäjäprofiileja.

Fade-in Mainoksen latautumisefekti

Fade-out Mainoksen poistumisefekti

Fill Rate Myös täyttöaste. Kertoo kuinka monta prosenttia mainospaikan inventaarista on myyty.

Flash Flash-tekniikalla on mahdollista tehdä ”elävämpiä” mainoksia kuin gif:llä. Mahdollistaa myös äänen käytön internetmainoksissa sekä vuorovaikutteisten toteutusten (esim. pelit) tekemisen. Huomattavasti monipuolisempi kuin gif. Ks. HTML5

Flash Video Videotiedosto, joka on tallennettu Adobe Flash Playerin ymmärtämässä muodossa.

Flight Kampanjalähtö

Floating Flash Sivun päälle tuleva mainos. Sivun sisällön yllä leijuva mainos. Usein samalle sivulle sijoitetaan tukimainoksia tavanomaisiin mainospaikkoihin.

FPS, Frames per second Kehysnopeus eli videossa olevien kuvien (”freimien”) määrä sekunnissa, joilla illuusio liikkeestä luodaan. TV-mainonnassa yleisesti 25 fps, elokuvissa myös 24 fps.

Frekvenssi Myös frequency capping, toistorajoite. Samaa mainosta näytetään samalle selaimelle korkeintaan määritelty määrä kertoja (esim. viisi näyttöä / selain).

Full Screen –mainos Koko päätelaitteen näytön kattava mainos.

Geokohdennus  Myös sijaintiin perustuva kohdennus ja Geographic Targeting. Menetelmä, jolla käyttäjälle esitetään sisältöä, joka voi perustua IP-tunnistukseen tai rekisteröitymistietoihin. Esimerkiksi maa, kaupunki, postinumero, yritys tai ip-osoite.

Gif Erittäin yleinen kuvan tallennusmuoto, jota paljon käytetään internetmainonnassa. Gif-kuva voi olla myös animoitu (liikkuva).

GPS-location Satelliittipaikannukseen perustuva paikkatieto

Hakemisto Verkkohakemisto, johon on listattu yrityksiä ja palveluita toimialoittain. Yrityksen tietoihin liitetään usein linkitys yrityksen verkkopalveluun. Useat hakemistot myyvät hakusanamainontaa sivustoilleen.

Hakukone Verkkopalvelu, jonka kautta käyttäjä etsii haluamaansa tietoa. Hakukone listaa käyttäjän hakua vastaavat tulokset järjestykseen asiaankuuluvuuden mukaan.

Hakukonemarkkinointi Search Engine Marketing, SEM. Internetin hakukoneissa tapahtuvaa avainsanoilla kohdistettavaa markkinointia. Hakukonemarkkinointi on jaettavissa hakusanamainontaan ja hakukoneoptimointiin.

Hakukoneoptimointi Search Engine Optimisation, SEO Verkkosivuston luontaisen löydettävyyden parantamista esittämällä sivun lähdekoodi ja sisältö tavalla, jolla hakukoneet listaavat sivuston tarpeelliseksi ja tärkeäksi. Hakukoneoptimointi sisältää myös sivuston linkkisuosion parantamisen.

Hakupalvelu Tarkoitetaan hakukoneita ja sähköisiä hakemistoja.

Hakurobotti Hakukoneiden käyttämä ohjelma, joka selaa web-sivuja, sekä lukee niiden sisällön. Robotit etsivät uusia verkkopalveluja ja –sivuja sekä tietoa jo olemassaolevista sivuista.

Hakusanamainonta, hakukonemainonta Hakukoneiden avulla tapahtuvaa mainontaa. Hakukonemainonnassa mainostajat ostavat mainoksia näkymään esim. hakukoneiden hakutulossivuilla. Kohdistus tapahtuu yleisesti käyttäjän antaman hakusanan perusteella. Hakukonemainontaa myydään yleisesti klikki-, näyttö- ja aikasidonnaisen hinnoittelun mukaisesti.

Hakusanoihin perustuva kohdennus Myös keyword targeting. Mahdollistaa mainoksen kohdentamisen käyttäjälle joka on aiemmin hakenut ko. hakusanoilla.

Hakutermi, hakusana Hakusanalla käyttäjä etsii tietoa esim. hakukoneista. Avainsana on verkkosivustolla esiintyvä sana, jonka esiintymisen mukaan mainos voidaan kohdistaa.

Handset Mobile Handset, matkapuhelin, mobiiili päätelaite.

Hit Myös hitti. Lokitiedostoon tallennettava yksittäinen transaktio. Yksi sivu voi sisältää useita ”hittejä”, esimerkiksi yksi jokaiselle kuvalle sivulla.

Hitti Myös hit. Lokitiedostoon tallennettava yksittäinen transaktio. Yksi sivu voi sisältää useita ”hittejä”, esimerkiksi yksi jokaiselle kuvalle sivulla.

Housebanneri Myös housemainos. Median oma mainos, täytemainos.

Housemainos Myös housebanneri. Median oma mainos, täytemainos.

 

HTML Hypertext markup language. Verkkosivun kuvauskieli, jossa tekstin sekaan sijoitetuilla kommenteilla määritellään, miltä teksti/tieto näyttää ruudulla.

HTML5 Viides versio yleisesti verkkosivujen tekemiseen käytetystä HTML-kuvauskielestä.

iBeacon Applen kehittämä etätunnistuksen mahdollistava tekniikka. Käytetään muun muassa matkapuhelimissa tiedonsiirtoon ja mobiilimaksamiseen.

IDFA, IFA Identifier for Advetiser. Seurantamalli ios6-laitteille. Kerää käyttäjädataa tarkempaa kohdennusta varten.

Ilmaistu tieto Declared data. Selaimen käyttäjän itsensä suoranaisesti ilmaisema tieto. Vrt. johdettu tieto.

Impressio Myös mainosnäyttö, Ad Impression. Mainoksen näyttömäärä riippumatta siitä, onko mainosta klikattu vai ei. Sivun latautuminen siten, että mainoskin latautuu ja käyttäjällä on mahdollisuus nähdä mainos (ks. sivulataus). Kampanjan mainosnäyttöjen määrä kertoo, kuinka monta kertaa mainosta on kaiken kaikkiaan näytetty. Bruttoluku, jossa on kaikki toistot mukana (ks.käyttäjä).

In-banner-mainos Videomainos, joka on osa sivulla olevaa mainosbanneria.

Incentive Based Ads Käyttäjä katsoo mainoksen virtuaalipalkintoa vastaan.

Inferred Data Myös johdettu tieto. Mallintamiseen perustuva tieto käyttäjästä. Vrt. ilmaistu tieto.

In-stream-videomainos Videomainos, joka esitetään jaksoittain varsinaisen videosisällön joukossa. Yleisiä muotoja ovat pre-, mid- ja postroll-video (ks.määritelmät tässä sanastossa).

Interstitiaali Myös välisivun mainos. Palveluun siirryttäessä käyttäjälle ilmestyy ensin toinen koko kuvaruudun kokoinen tai selainikkunan kokoinen mainos muutamaksi sekunniksi. Mainos sulkeutuu itsekseen.

Inventaari Käytetään, kun puhutaan esimerkiksi mainospaikan kaikista myynnissä olevista mainosnäytöistä.

iOS Applen kehittämä ja julkaisema mobiililaitteiden käyttöjärjestelmä (ennen iPhone OS).

IP-kohdennus IP-osoitteisiin perustuva alueellinen kohdennus.

IP-laskutus Laskutusmalli, jossa Internet-pohjainen maksullinen sisältö voidaan laskuttaa puhelinlaskulla. Käyttäjä vahvistaa ostoksen suoraan selaimella tai sovelluksessa, jolloin esimerkiksi erillistä tekstiviestitilausta ei tarvita.

IP-osoite Numerosarja, joka yksilöi jokaisen verkkoon kytketyn tietokoneen.

Johdettu tieto Myös inferred data. Mallintamiseen perustuva tieto käyttäjästä. Vrt. ilmaistu tieto.

Julkaisijapikseli Myös publisher pixel, ad creative pixel, mainospikseli. Tyypillisesti 1x1-kokoinen kuva, joka kutsuu web-palvelinta mitatakseen käyttäjän käyttäytymistä.

Jättibanneri Myös leaderboard tai wallpaper. ”Palkkimainen” mainosmuoto, joka sijaitsee useimmiten sivun ylälaidassa. Koko 728x90 pix. Muitakin kokoja on käytössä.

Kanava YouTube-kanava, jonne käyttäjä lataa omia videoitaan.

Karuselli Myös slotti. Samalla mainospaikalla näytetään mainosjonossa useampia mainoksia esimerkiksi siten, että uusi mainos vaihtuu aina, kun sivu ladataan uudestaan.

Keyword Targeting Myös hakusanoihin perustuva kohdennus. Mahdollistaa mainoksen kohdentamisen käyttäjälle joka on aiemmin hakenut ko. hakusanoilla.

Kilotavuraja Mainosmateriaalitiedoston koko kilotavuina (engl. kilobyte, kb). Mainonnanhallintajärjestelmät asettavat tiedostokoon rajan. Tiedostojen kilotavukoko ja määrä vaikuttavat www-sivun avautumisnopeuteen

Klikki, klikkaus Myös click. Mainoksen klikkaaminen hiirellä, jolloin avautuu esimerkiksi mainostavan yrityksen kotisivu. Jo aktivoitunut toimenpide, eli enemmän kuin mainoksen huomioarvo.

Klikkiprosentti Myös bruttoklikkausprosentti, klikki-%. Suhdeluku, joka kertoo, kuinka monta klikkausta on kertynyt mainosnäytöistä. Jos mainosta on näytetty esimerkiksi 70 000 kertaa ja klikattu 500 kertaa, klikkaus-% on: 500/70 000 * 100 = 0,71%.

Kohdennettu mainonta Myös targeted advertisement. Näytetään ainoastaan määrätyt kriteerit täyttäville käyttäjille, määrätyssä kontekstissa tai tiettynä kellonaikana.

Kolmannen osapuolen data Tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän selaimen väliaikaistiedostoihin, kun hän vierailee sivustolla. Yksilöi käyttäjän verkkopalvelussa. Mahdollistaa kävijämittauksen ja mainonnassa mm. toistorajoitteen käytön. Ensimmäisen osapuolen eväste tallennetaan sivustokohtaisesti. Kolmannen osapuolen evästeen asentaa luotettu kolmas osapuoli ja mahdollistaa evästeen tunnistamisen myös muilla sivustoilla.

Kolmannen osapuolen seuranta Myös third party tracking. Mainosseuranta, jonka toteuttaa jokin seurantaan erikoistunut kolmas osapuoli (esim. Adform, DoubleClick, MediaMind).

Konversio, konversioaste Myös conversion. Suhdeluku, joka kertoo miten iso osa mainosnäytöistä tai klikkauksista johtaa toimenpiteisiin, kuten tilaukseen. Konversio voidaan myös laskea sivuston käyttäjämäärästä, jolloin katsotaan miten iso osa sivuston käyttäjistä tekee tilauksen. Esimerkki: Jos mainosta on näytetty 70 000 kertaa, klikattu 500 kertaa ja 100 klikkausta on johtanut mainostettavan tuotteen tilaamiseen, on mainosnäytöistä laskettu konversio-% 100/70 000*100 = 0,14%.

Käynti Myös vierailu, käyttökerta, visit, session. Jatkuva internetpalvelun käyttö ilman vähintään 30 minuutin taukoa lasketaan samaksi käynniksi. Jos käyttöön tulee vähintään 30 minuutin tauko, ja kävijä palaa uudestaan palveluun, alkaa uusi käynti.

Käyttäjä Myös eri kävijä, nettokontakti, unique browser. Eri päätteiltä otetut yhteydet internetpalveluun. Nettoluku, joka ei sisällä toistoja. Vaikka samalta päätteeltä otettaisiin yhteys useaan kertaan saman viikon aikana, lasketaan yhteydenotot yhdeksi kävijäksi. Eri kävijöitä ajatellaan usein eri ihmisinä, vaikka todellisuudessa sama ihminen voi käyttää samaa palvelua usealta eri koneelta ja kirjautuu tällöin useana kävijänä.

Käyttäjäkohdennus, käyttäjäpaikannus Myös LBS, location based services. Mainontaa voidaan kohdentaa laitteen maantieteellisen sijainnin mukaan.

Käyttäytymiseen perustuva kohdennus Myös Behavioral Targeting. Käyttäjän aiempaan toimintaa sivustolla (esim. sivuvierailut, selailtu sisältö, haut, klikit, ostot) voidaan käyttää segmenttien sääntöinä, joiden perusteella kohdennetaan mainonta. Tätä voidaan kutsua käyttäytymiseen perustuvaksi kohdentamiseksi, käytösprofiiliksi, kiinnostuskohtaiseksi mainonnaksi jne.

Käyttöjärjestelmäkohdennus Käyttöjärjestelmään perustuva mainonnan kohdennus.

Käyttökerta Myös vierailu, käynti, visit, session. Jatkuva internetpalvelun käyttö ilman vähintään 30 minuutin taukoa lasketaan samaksi käynniksi. Jos käyttöön tulee vähintään 30 minuutin tauko, ja kävijä palaa uudestaan palveluun, alkaa uusi käynti.

Laajeneva mainos Mainosmuoto, jossa mainosala laajenee, sijoittelusta riippuen, yleensä alas tai sivulle, silloin kun käyttäjä vie hiiren osoittimen mainoksen perusosan päälle.

LBS Myös käyttäjäkohdennus, käyttäjäpaikannus, location based services. Mainontaa voidaan kohdentaa laitteen maantieteellisen sijainnin mukaan.

Leaderboard Myös jättibanneri. ”Palkkimainen” mainosmuoto, joka sijaitsee useimmiten sivun ylälaidassa. Koko 728x90 pix. Muitakin kokoja on käytössä.

Lineaarinen videomainonta videomainonta, jota näytetään jaksoittain videosisällön välissä (esim. television mainostauot sekä preroll-, midroll- ja postroll-mainokset).

Location Based Services Myös käyttäjäkohdennus, käyttäjäpaikannus, LBS. Mainontaa voidaan kohdentaa laitteen maantieteellisen sijainnin mukaan.

Lookalike Modelling Tilastollisten menetelmien avulla tehtävä yleisömallinnus, jonka avulla voidaan joko kohdentaa mainontaa tai etsiä sopivia yleisöjä. Mallinnus voi sisältää sääntöjä, kuten todennäköisyys ostaa tuote seuraavan 30 päivän sisällä.

Loop Myös luuppaus. Animaation kierto alusta loppuun. Rajoitettu 3:een käyttäjän lukurauhan vuoksi.

Loppuspotti Myös postroll-mainos. Videomainos, joka näytetään varsinaisen videosisällön jälkeen.

Luuppaus Myös loop. Animaation kierto alusta loppuun. Rajoitettu 3:een käyttäjän lukurauhan vuoksi.

Läpinäkyvyys Myös site/page/position transparency. Mainostajalle tarjotaan mahdollisuus tietää mainoksen sijainti ja konteksti julkaisijan sivustolla. Läpinäkyvyys voidaan viedä sivuston, sivun tai mainospaikan sijaintitasolle.

Mainonnanhallintajärjestelmä Myös Ad Server. Mainosten näyttämiseen käytetty tekninen alusta, joka näyttää mainokset perustuen tiettyihin sääntöihin (kampanjavarauksiin, näyttö-tavoitteisiin, kohdistukseen ym.). Mahdollistaa mainosten jakelun, seurannan ja kampanjoiden johtamisen julkaisijan toimesta

Mainosbanneri Myös advertising banner, mainossisältö.

Mainosklikki Myös click, ad click, klikki. Mainoksen klikkaaminen hiirellä, jolloin avautuu esimerkiksi mainostavan yrityksen kotisivu. Jo aktivoitunut toimenpide, eli enemmän kuin mainoksen huomioarvo

Mainosnäyttö Myös impressio, Ad Impression. Mainoksen näyttömäärä riippumatta siitä, onko mainosta klikattu vai ei. Sivun latautuminen siten, että mainoskin latautuu ja käyttäjällä on mahdollisuus nähdä mainos (ks. sivulataus). Kampanjan mainosnäyttöjen määrä kertoo, kuinka monta kertaa mainosta on kaiken kaikkiaan näytetty. Bruttoluku, jossa on kaikki toistot mukana (ks.käyttäjä).

Mainosohjelma Myös adware. Käyttäjälle ilmainen ohjelmisto, jonka vastineeksi käyttäjä ottaa vastaan mainoksia.

Mainospikseli Myös publisher pixel, ad creative pixel, julkaisijapikseli. Tyypillisesti 1x1-kokoinen kuva, joka kutsuu web-palvelinta mitatakseen käyttäjän käyttäytymistä.

Mainospörssi Myös ad exchange. Myyntikanava julkaisijoille ja mainosverkostoille. Teknologia-alusta, joka mahdollistaa automaattisen huutokauppapohjaisen inventaarin myymisen mainostajille. Järjestelmässä mainostilan myyjä ilmoittaa kohteen, jota mainostilasta kiinnostuneet huutavat kilpaa. Eniten tarjonnut saa mainostilan itselleen. Jotkut liiketoimintamallit voivat olla hyvin samankaltaisia kuin mainosverkostoilla.

Mainostajan Tag Myös advertiser ad tag. Koodi, jonka mainostaja toimittaa julkaisijalle mainosten näyttämistä tai seuraamista varten.

Mainosverkosto Myös ad network. Kokoaa useammalta julkaisijalta inventaaria, jota myy mainostajille.

MCN Multichannelnetwork eli YouTube-verkosto. Suomessa ttoimii tällä hetkellä kolme: Splay, Töttöröö Networks sekä Unitd Screens.

Mediation Julkaisijat myyvät myymätöntä inventaaria. Käytetään useaa mainosverkkoa mainospaikan tuoton maksimoimiseksi.

Meet & Greet Fanitapaaminen, jossa tubettaja tapaa fanejaan.

Metadata Tietoa joka syventää toista tarjolla olevaa tietoa. Tämä voi tarkoittaa esim. erilaisia tiedon kuvauksia, kuten laatu, lähde, konteksti, sisältö ja rakenne.

Midroll-mainos Myös välispotti. Videomainos, joka katkaisee varsinaisen videosisällön esittämisen (vrt. televisiokanavien mainostauot).

MMS Multimedia Messaging Service. Mobiiliviestinnän palvelumuoto, jossa viesteihin voidaan liittää multimediaobjekteja kuten kuvia, ääntä, videota ja muotoiltua tekstiä.

Mobiiliapplikaatio Myös applikaatio, mobiilisovellus. Sovellus älypuhelimissa, tableteissa tai muissa vastaavissa laitteissa. Applikaation avulla käyttäjä ohjataan toiminnallisuuksiin, karttoihin, peleihin ja brändättyihin tavaramerkkien omiin applikaatioihin.

Mobiilibanneri Myös mobiilidisplaymainos. Mobiiliympäristöön soveltuva mainosbanneri.

Mobiilimainonta Matkapuhelimessa tai muissa mobiililaitteissa tapahtuvaa mainontaa.

Mobiilimaksaminen Myös mobile payment. Matkapuhelimella suoritettavaa maksamista: lähimaksaminen (NFC, Bluetooth) tai etämaksaminen (operaattorin kautta, luottokortti- tai mobiilipankkimaksu).

Mobiilimarkkinointi Matkapuhelimessa tai muissa mobiililaitteissa tapahtuvaa markkinointia.

Mobiili Slide Swipe Myös swipe. Hipaisu on kosketustekniikka, jota käytetään kosketusnäytöllisissä puhelimissa ja tableteissa. Tyypillinen hipaisu on vaaka- tai pystysuunnassa tapahtuva sormella tehtävä kosketus ruudulla, jolla liikutetaan sivun sisältöä tai siirrytään elementistä tai sivulta toiseen. Hipaisua hyödynnetään myös mainoksissa.

Mobiili Web Myös mobiili internet. Internetin käyttö mobiililaitteen kautta (esimerkiksi älypuhelin tai tabletti.

Mobile Application Tag Mobiiliapplikaatiossa toimivan tagin avulla voidaan korvata perinteistä kolmannen osapuolen evästeeseen perustuvaa tiedon keräämistä tai kohdennusta.

Mobile Handset Myös handset. Matkapuhelin, mobiili päätelaite.

Mobile Landing Page Mobiililaskeutumissivu on mobiiliympäristöä varten optimoitu sivu, mihin mainos ohjaa käyttäjän.

MPN Multiplatformnetwork, useamman eri sosiaalisen media-alustan verkosto.

MRAID Mobiilimainonnan tekninen mainosformaatti.

MSISDN Numero, joka identifioi tilaajan GSM- tai UMTS-matkapuhelinverkossa. Yksinkertaistettuna, matkapuhelimen SIM-kortin puhelinnumero.

MT laskutus Mobile Terminated -laskutus, joka perustuu mobiilitilaajalle saapuvaan puheluun, viestiin tms.

Natiivimainonta, natiivimainos Mainostaja tuottaa julkaisijan yhteistyössä sisältöä, joka on luonteva osa julkaisualustansa sisältöä.

Nettoklikit Mainosta klikanneiden eri käyttäjien määrä.

Nettoklikkiprosentti Nettoklikkaukset jaettuna nettokontakteilla.

Nettokontakti Myös eri kävijä, käyttäjä, unique browser. Eri päätteiltä otetut yhteydet internetpalveluun. Nettoluku, joka ei sisällä toistoja. Vaikka samalta päätteeltä otettaisiin yhteys useaan kertaan saman viikon aikana, lasketaan yhteydenotot yhdeksi kävijäksi. Eri kävijöitä ajatellaan usein eri ihmisinä, vaikka todellisuudessa sama ihminen voi käyttää samaa palvelua usealta eri koneelta ja kirjautuu tällöin useana kävijänä.

Net X Hinnoittelumalli, jossa maksu suoritetaan x päivän kuluttua. Ei käytössä Suomessa.

NFC Near Field Communication. Etätunnistuksen mahdollistava tekniikka. Käytetään muun muassa matkapuhelimissa tiedonsiirtoon ja mobiilimaksamiseen.

Näyttöperusteinen myynti Sovitaan etukäteen tietty näyttömäärä, esimerkiksi 150 000. Usein asetetaan myös toistokontrolli. Voidaan määritellä tarkka aikaväli, milloin mainosta näytetään, mutta voidaan myös sopia, että mainosta näytetään niin kauan, kunnes sovittu näyttömäärä tulee täyteen. Samassa mainospaikassa voi näkyä usean eri mainostajan mainoksia vuoronperään.

Offline näyttö Jos käyttäjä ei ole online, voidaan mainos tallentaa puhelimen välimuistiin ja näyttää kun verkkoyhteyttä ei ole.

Ohjelmallinen ostaminen Online-mainonnan automaatiota, jossa hyödynnetään järjestelmiä mainonnan ostamisessa. Järjestelmät tarjoavat työkalut kaikenlaisen online-näkyvyyden (display, mobiili, video) reaaliaikaiseen ostamiseen, kohdentamiseen ja optimointiin.

Online näyttö Silloin kun käyttäjällä on verkkoyhteys olemassa, näytetään reaaliaikainen mainosnäyttö.

Opt-in, Double Opt-in Vahvistus vaaditusta toimenpiteestä käyttäjältä tai erikseen toimitettava vahvistus toimenpiteestä esim. rekisteröitymisestä tai maksusta.

Orgaaninen hakutulos Hakukoneen määrittämä relevantein tulos käyttäjän hakuun. Nämä hakutulokset näkyvät yleensä tulossivun keskiosassa maksettujen mainosten alla.Orgaaniset hakutulokset ja sponsoroidut linkit ovat riippumattomia toisistaan.

OTS, Oppurtunity to See Kuinka monta kertaa mainos on keskimäärin ollut mahdollista nähdä. Kuvaa kävijöiden suhdetta sivulatauksiin.

OTT, Over the Top Palvelu, jota ei konrolloida ISP tai mobiilioperaattorin toimesta. Esim. Netflix.

Overlay-banneri Interaktiivinen mainos, joka esitetään sijoitettuna varsinaisen videosisällön päälle.

Page Impression Myös sivunäyttö, sivulataus. Sivun latautuminen selainikkunaan. Mainos ei välttämättä lataudu joka kerta kun sivu ladataan. Sivu latautuu, kun käyttäjä saapuu sivulle tai päivittää sivun. Latauksiin lasketaan mukaan myös automaattiset lataukset, joita käyttäjä itse ei ole aktiivisesti aiheuttanut.

Painike Myös button. Mainosmuoto, jota saa kahtena kokona. Ison painikkeen koko on 150x120 pix, pienen painikkeen koko

150x60 pix. Panoraama (engl. Panorama) Laajakulmakuva - parhaimmillaan 360 asteen kuvakulma esimerkiksi kiinteistön sisältä tai pihaesittely. Voi viitata myös suureen jättibanneriin.

Personointi Myös personalization. Hyödyntää pääasiassa tietoa käyttäjän aiemmasta käyttäytymisestä sivustolla esittääkseen käyttäjälle relevanttia ei-mainospohjaista sisältöä.

Personointiohjelmisto Myös personalization service. Mahdollistaa verkkosivujen ei-mainospohjaisten sisältöjen kohdentamisen käyttäjän liittyvän tiedon mukaan.

Pidennetty suurtaulu Myös skyscraper. Suurtaulun mallinen mainos, mutta suurempi. Koko 160x600 pix. Ks. suurtaulu.

PII, Personally Identifiable Information Käyttäjätietoa, jonka perusteella voidaan tunnistaa kuluttaja. Esimerkiksi nimi, sosiaaliturvatunnus, kotiosoite ja sähköpostiosoite.

Pikseli Internetmainosten kokoa mittaava yksikkö. Koko ilmoitetaan muodossa leveys kertaa korkeus. Esimerkiksi jättibannerin koko on 728x90 pikseliä. Käytetään lyhenteitä pix tai px.

Postroll-mainos Loppuspotti, videomainos, joka näytetään varsinaisen videosisällön jälkeen.

Power roll Videomainos, johon liittyy overlay-banneri

PPP, Price per Play Hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa mainonnasta mainosvideon käynnistysten perusteella.

Preroll-mainos Myös etuspotti. Videomainos, joka näytetään ennen varsinaista videosisältöä. Voivat olla eri pituisia tai skipattavia.

Profile Aggregator Kerää tietoa useista kolmannen osapuolen tietolähteistä luodakseen käyttäytymiseen perustuvia käyttäjäprofiileita.

Profile Database Palvelimelle tallennettua käyttäytymiseen perustuvaa tietoa käyttäjistä.

Programmatic Direct Takuumainosinventaarin ostaminen ohjelmallisesti.

Publisher Ad Tag Julkaisijan verkkosivuilla sijaitseva koodi, jonka avulla kutsutaan mainonnanhallinnan palvelinta oikean mainoksen näyttämiseksi.

Publisher Pixel Myös julkaisijan pikseli. Tyypillisesti 1x1-kokoinen kuva, joka kutsuu web-palvelinta mitatakseen käyttäjän käyttäytymistä.

Push / Pull Messaging Käyttäjälle lähetettävä esim. SMS tai notifikaatio applikaatiosta. Pull messaging on esim. bannerit, QR- koodit tai muu aktivointi.

Päätelaitekohdennus Mainonta voidaan kohdentaa erikseen tietyille päätelaitteille, kuten esimerkiksi iPhonelle, iPadille, Androidille.

Skyscraper Myös pidennetty suurtaulu. Suurtaulun mallinen mainos, mutta suurempi. Koko 160x600 pix. Ks. suurtaulu.

Slotti Myös karuselli. Samalla mainospaikalla näytetään mainosjonossa useampia mainoksia esimerkiksi siten, että uusi mainos vaihtuu aina, kun sivu ladataan uudestaan.

SMAC Social/mobile/analytics/cloud. Esim. asiakas saa tietoa tuotteista pilven kautta kaupassa ollessaan.

Smartphone Myös älypuhelin. Puhelimia internetin selailuun, ladattaviin sovelluksiin ja joissa on kehittynyt graafinen käyttöjärjestelmä.

SMS Short message service on matkapuhelinten tekstiviestijärjestelmä. Tekstiviestit ovat lyhyitä viestejä, joita lähetetään matkapuhelinverkossa tyypillisesti matkapuhelimesta toiseen.

Splash-mainos Koko päätelaitteen näytön kattava mainos.

Sponsoroitu linkki Hakukoneiden yleisesti käyttämä nimitys maksetuille mainoksille, jotka näkyvät orgaanisten hakutulosten rinnalla.

SSP Supply Side Platform, Sell Side Platform. Tekninen alusta, joka toimii mainostilan myyjän rajapintana yhteen tai useampaan mainoshuutokauppaan. Tarjoaa ulkoistettua mainonnan myyntiä ja mainosverkkojen hallintaa julkaisijoille. SSP:n ja mainosverkkojen liiketoimintamalli ja käytännöt ovat samanlaiset. SSP eroaa mainosverkosta siinä, että se ei tyypillisesti tarjoa palveluita mainostajille. DSP ja mainosverkostot ostavat usein mainontaa SSP:tä.

Store Locator mainos Mobiilimainonnassa hyödynnettävä mainosmuoto, joka ohjaa mainostajan lähimpään toimipisteeseen tai muuhun haluttuun kohteeseen mainosbanneria klikkaamalla.

Subskraibata Tilata kanava. Katsoja voi tilata kiinnostavia kanavia, joita haluaa katsoa. Tilatut kanavat löytyvät helposti YouTuben etusivun vasemmasta laidasta. Tilaa kanava -painike löytyy useimmiten videon alta.

Suurtaulu Myös billboard. Pystysuuntainen mainos, joka sijaitsee useimmiten sivun oikeassa laidassa. Koko 140x350 pix. Voidaan toteuttaa myös pidennettynä suurtauluna.

Swipe Myös mobile slide swipe. Hipaisu on kosketustekniikka, jota käytetään kosketusnäytöllisissä puhelimissa ja tableteissa. Tyypillinen hipaisu on vaaka- tai pystysuunnassa tapahtuva sormella tehtävä kosketus ruudulla, jolla liikutetaan sivun sisältöä tai siirrytään elementistä tai sivulta toiseen. Hipaisua hyödynnetään myös mainoksissa.

Symbian Kämmentietokoneille ja älypuhelimille tarkoitettu käyttöjärjestelmä, joka tukee moniajoa ja toimii vähillä resursseilla. Suuri osa esimerkiksi Nokian matkapuhelinmalleista ennen Lumia-malleja hyödyntää Symbian-käyttöjärjestelmää.

Tabletti, tablet Kosketusnäytöllinen kannettava tietokone (myös taulutietokone tai sormitietokone). Tablettia ohjataan koskettamalla näyttöä joko sormin tai osoitinkynällä eli styluksella, jolla korvataan hiiri ja näppäimistö.

Targeted Advertisement Myös kohdennettu mainonta. Näytetään ainoastaan määrätyt kriteerit täyttäville käyttäjille, määrätyssä kontekstissa tai tiettynä kellonaikana.

Tarranurkka, tarra Selainikkunan toiseen alareunaan kiinnittynyt neliömäinen mainosmuoto. Ei liiku sivua vierittäessä.

Third Party Tracking Myös kolmannen osapuolen seuranta. Mainosseuranta, jonka toteuttaa jokin seurantaan erikoistunut kolmas osapuoli (esim. Adform, DoubleClick, MediaMind).

Tiedon laatu Myös Data Quality, Data Score, Data Scoring. Mittari tiedon laadun määrittämiseen.

Tikkeri Selainikkunan alareunaan kiinnittynyt matala mainosnauha. Ei liiku sivua vierittäessä.

Tilaaja YouTube-kanavan katsoja, joka usein katsoo kanavan videoita säännöllisesti.

Title Otsikko, videon otsikko. Tärkeä osa YouTuben hakuoptimointia.

Toistokontrolli Myös frequency capping, frekvenssi, toistorajoite. Samaa mainosta näytetään samalle selaimelle korkeintaan määritelty määrä kertoja (esim. viisi näyttöä / selain).

Transition mainos Seuraa mitä appsissa tehdään.

Transparency Myös läpinäkyvyys, site/page/position trasnparency. Mainostajalle tarjotaan mahdollisuus tietää mainoksen sijainti ja konteksti julkaisijan sivustolla. Läpinäkyvyys voidaan viedä sivuston, sivun tai mainospaikan sijaintitasolle.

True View In-stream-videomainonnan maksumalli, jossa mainostaja maksaa vain, jos katsoja on katsonut koko mainosvideon (tai 30 sekuntia siitä).

Tubecon Hartwall Areenalla kerran vuodessa jäsjestettävä YouTube-tapahtuma. Puolueeton tapahtuma, joka tekee tubettajailmiötä näkyväksi ja tunnetuksi yhdessä tubettajien kanssa.

Tubettaja Henkilö, joka lataa videoita omalle kanavalleen. Ei ole sama asia kuin vloggaaja.

Tukibanneri Myös Companion Ad. Videosoittimen ympärillä oleva bannerimainonta, joka täydentää ja vahvistaa videomainoksen viestiä.

Täyttöaste Kertoo kuinka monta prosenttia mainospaikan inventaarista on myyty.

UDID Unique device identifier. Applen iOS-laitteissa kuten iPhonessa oleva 40-merkkinen uniikki tunniste, jolla laitteet voidaan erottaa toisistaan.

Unique Browser Myös käyttäjä, eri kävijä, nettokontakti. Eri päätteiltä otetut yhteydet internetpalveluun. Nettoluku, joka ei sisällä toistoja. Vaikka samalta päätteeltä otettaisiin yhteys useaan kertaan saman viikon aikana, lasketaan yhteydenotot yhdeksi kävijäksi. Eri kävijöitä ajatellaan usein eri ihmisinä, vaikka todellisuudessa sama ihminen voi käyttää samaa palvelua usealta eri koneelta ja kirjautuu tällöin useana kävijänä.

URL Uniform Resource Locator. URL-osoite on yksilöllinen osoite Internetissä olevalle tiedostolle. URL-osoite voi merkitä esimerkiksi Web-sivun, kuvan tai äänitiedoston kaltaisen kohteen eli resurssin sijaintia.

Uudelleenkohdennus Myös retargeting. Käyttäjälle näytetään mainoksia tämän aiempien sivuvierailujen perusteella.

VAST IAB:n määrittämä XML-koodi ja standardi, joka määrittää miten videosoittimen tulee toimia mainoskutsun yhteydessä

Videomainos Tv-tai videoformaatista digitoitu, yleensä lyhennetty ja pakattu mainosmateriaali, jonka katsominen vaatii selaimenlaajennuksen (plug-in; Flash, QuickTime).

Vierailu Myös käynti, käyttökerta, visit, session. Jatkuva internetpalvelun käyttö ilman vähintään 30 minuutin taukoa lasketaan samaksi käynniksi. Jos käyttöön tulee vähintään 30 minuutin tauko, ja kävijä palaa uudestaan palveluun, alkaa uusi käynti.

Visit Myös käynti, vierailu, käyttökerta, session. Jatkuva internetpalvelun käyttö ilman vähintään 30 minuutin taukoa lasketaan samaksi käynniksi. Jos käyttöön tulee vähintään 30 minuutin tauko, ja kävijä palaa uudestaan palveluun, alkaa uusi käynti.

VloggaajaTubettaja, joka tekee päiväkirjatyyppisiä videoita. Vlogi on yksi YouTuben sisältögenreistä.

“Kaikki vloggaajat ovat tubettajia, mutta kaikki tubettajat eivät ole vloggaajia.”

VMAP IAB:n määrittämä XML-koodi ja standardi, jolla videosisällön toimittajat voivat määritellä, miten mainontaa jaetaan videon yhteydessä.

VPAIP IAB:n määrittämä rajapinta videosoittimen ja mainosyksikön välillä.

Välisivun mainos Myös interstitiaali. Palveluun siirryttäessä käyttäjälle ilmestyy ensin toinen koko kuvaruudun kokoinen tai selainikkunan kokoinen mainos muutamaksi sekunniksi. Mainos sulkeutuu itsekseen.

Välispotti Myös midroll-mainos. Videomainos, joka katkaisee varsinaisen videosisällön esittämisen (vrt. televisiokanavien mainostauot).

Webrooming Etsitään netistä ja ostetaan kivijalasta.

Widget Älypuhelimen aloitusnäytölle ladattava applikaation käyttösovellus.

Windows Phone Käyttöjärjestelmä, mm. Microsoftin Lumia-sarjan älypuhelimissa.

Yield Management Maksimoi julkaisijan tuoton optimoimalla 3rd party verkostoja.

Yksittäisen sivuston mainonnanhallinta Single-site Publisher Ad Server. Yksittäisen sivuston mainonnanhallinta pyrkii maksimoimaan julkaisijan tuottoa.

Yleisökohdentaminen Audience Targeting. Mahdollistaa mainostajalle mainoksen esittämisen halutun kaltaisille käyttäjille.

Yleisön mittaaminen Audience Measurement. Yksittäisten käyttäjien lukumäärän mittaaminen ja minkälaisia konversioita tai muita seurantapisteitä yleisön käyttäytymisestä voidaan linkittää mainossisältöihin.

YouTube YouTube on Googlen omistama videopalvelu, jonne kuka tahansa voi ladata omia videoita ja jakaa niitä eteenpäin. Se on myös maailman toiseksi suurin hakukone Googlen jälkeen.

Älypuhelin Myös smartphone. Puhelimia internetin selailuun, ladattaviin sovelluksiin ja joissa on kehittynyt graafinen käyttöjärjestelmä.

Ääni Mainoksen sisältämä ääniefekti. Aktivoituu käyttäjän viedessä hiiren osoittimen mainoksen päälle ja loppuu osoittimen poistuessa mainoksen päältä. Vaihtoehtoisesti toteutettavissa ”Avaa/sulje”-painikkeen avulla.

 

TELEVISIO

Sanasto: Finnpanel 

Aikablokki Jokin kellonajoista määritelty aikaväli - yleensä 15 minuutin kerrannainen. Mitään "virallista" aikablokkijakoa ei ole käytössä.

Ajassa siirretty katselu Vuoden 2008 alusta lähtien katselutiedot sisältävät 7:n vuorokauden sisällä kertyneen ajassa siirretyn katselun tallentavista digisovittimista ja -televisioista. Ajassa siirretty katselu määritellään seuraavasti:

Live katselu = ns. perinteinen katselu ohjelman lähetyksen aikana

Vosdal (viewed on same day as live) = ohjelmalle samana päivänä klo 02:00 mennessä kertynyt viivästetty katselu.

Live + vosdal = perinteinen live katselu sekä samana päivänä klo 02:00 mennessä kertynyt viivästetty katselu (yliyönraportti).

Consolidated = kokonaiskatselu, joka on kertynyt lähetyspäivältä ja sen jälkeisiltä 7 vuorokaudelta

Vosdal + 7 d (TSV) = pelkästään ajassa siirretysti kertynyt katselu eli ns. time shifted viewing

Bruttopeitto Kampanjan saavuttamat kokonaiskontaktit. Bruttopeitto voidaan ilmaista joko tuhansina henkilöinä tai peittoprosenttien summana (= GRP, Gross Rating Point).

CPP Kontaktihinta yhtä GRP / TRP -yksikköä kohden. (Cost Per Point).

CPT Kampanjakohtainen tunnusluku, joka tarkoittaa spotin kontaktihintaa per tuhat katsojaa. (Cost Per Thousand)

DTH TV:n katselun vastaanottotapana on oma lautasantenni. (Direct To Home).

DVB Eurooppalainen digi-tv-standardi, joka on valittu Suomessa digitaaliseksi lähetysjärjestelmäksiDVB-tunnusta käytetään myös lisämerkintöjen DVB-T, DVB-C ja DVB-S kanssa. (Digital Video Broadcasting).

EPG Sähköinen ohjelmaopas. (Electronic Programme Guide).

Estimaatti = keskikatsojamäärä (1000 katsojaa) minuutille, spotille, ohjelmalle, aikablokille jne. pidemmälle jaksolle kuin minuutti estimaatti on minuuttiyleisöjen keskiarvo. (Viewers, Rating).

GRP = Gross Rating Point. Bruttopeitto prosenteissa ilmaistuna, eli kampanjaan kuuluvien ohjelmien/spottien peittojen summa. GRP:tä käytetään kampanjan koon mittana - esim. ostetaan 100 GRP:tä. Kohderyhmistä puhuttaessa käytetään termiä TRP.

Katko Spoteista koostuva mainosten lähetysväli. (Break).

Katseluminuutti Keskimääräisen henkilön katseluun käyttämät minuutit. Kantalukuna on koko väestö (tai kohderyhmä) - ei ainoastaan katsoneet. (Time of Viewing).

Katseluosuus Kanavan tai ohjelman osuus (%) kokonaiskatselusta. (Channel Share).

Katsomisintensiteetti Ohjelmatason prosenttiluku, joka kertoo katsotun osuuden (%) ohjelman lähetysajasta (= Net Fraction). Laskennallisesti keskikatsojamäärän ja tavoitetun yleisön suhde. (Net Fraction).

Keskikatsojamäärä Ohjelman tms. saamat katsojat ilmaistuna tuhansina henkilöinä. (Viewers, Rating).

Kohderyhmä Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.

Minuuttiyleisö Yhden minuutin katsojamäärä. Pienin mittaritutkimuksen tuottama yksikkö, josta voidaan edelleen rakentaa varttien, ohjelmien jne. katselumäärät. (Minute Audience).

Net Fraction Ohjelmatason prosenttiluku, joka kertoo katsotun osuuden (%) ohjelman lähetysajasta. Suomeksi: katsomisintensiteetti.

Nettopeitto / 1+peitto Kampanjan saavuttamat nettokontaktit, eli vähintään yhden ohjelman/spotin kampanjasta nähneet. Nettopeitto voidaan ilmaista joko tuhnasina henkilöinä tai prosentteina. (Net Reach).

Ohjelma Tv-yhtiöiden lähetyspäiväkirjoissa määritelty aikaväli, jolloin on lähetetty nimeltä mainittu ohjelma. Kaupallisten kanavien osalta ohjelmaan on sisällytetty myös mainoskatkot. (Programme).

OTS= Opportunity To See. Kampanjan keskimääräinen toisto, eli kuinka monta kampanjaan kuuluvaa ohjelmaa/spottia on sellainen henkilö keskimäärin nähnyt, joka on nähnyt vähintään yhden = bruttopeitto / nettopeitto. (OTS = Average Frequency).

Paluukanava Digi-tv-tekniikkaan liittyvä paluukanava, joka mahdollistaa vuorovaikutteiset lisäpalvelut, kuten sähköposti, Internet, pankkiasioiden hoito ja sähköinen kaupankäynti.

Peitto-% Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (=100%) on väestöestimaatti. (Rating = TVR).

Perustutkimus = Tv-taloudet Suomessa = Tv-mittaritutkimuksen peruskartoitus. Laaja postikysely, jolla selvitetään perusjoukko tv-ympäristöön liittyvien tekijöiden osalta sekä kerätään tietoja ns. rekrytointipankkiin paneelin rakentamista varten. (Establisment Survey).

Prime Time Katselun "huippuaika" eli kellonaikaväli, jolloin television katsojia on yleensä eniten. Aikarajat asettuvat yleensä klo 18-23 väliselle ajalle, mutta mitään "virallista" Prime Time -määritystä ei ole.

Profiili-% Kohderyhmän osuus (%) katsojamäärästä. Kantaluku (=100%) on kokonaiskatsojamäärä. (Profile).

Päivätavoittavuus Päivän tavoitettu yleisö, eli vähintään minuutin päivän aikana katsoneet (kanavaa, televisiota, videota jne.). (Daily Reach).

SMATV Television katselun vastaanottotapana on esim. taloyhtiön yhteinen lautasantenniverkko. (Satellite Master Antenna TV).

Spotti Yksittäinen jollakin mainoskatkolla lähetetty tv-mainos. Spotti on yksiselitteisesti määritelty päivämäärän, kellonajan, mainostajan, tuoteryhmän ja tuotteen perusteella. (Spot).

Tavoitettu yleisö Tavoitetusta yleisöstä puhutaan yleensä ohjelmien yhteydessä, jolloin tarkoitetaan ohjelmaa vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoisesti katsoneita. Päivän ja viikon tavoitetusta yleisöstä käytetään termiä päivä- tai viikkotavoittavuus, ja silloin tarkoitetaan kaikkia päivän tai viikon aikana vähintään minuutin katsoneita. (Reach).

Tehokas toisto Kampanjatunnusluku, joka kertoo kuinka suuri osuus (%) kohderyhmästä on nähnyt vähintään yhden, vähintään kaksi jne. kampanjaan kuuluvaa ohjelmaa/spottia. Tunnuslukua kutsutaan myös effektiiviseksi toistoksi ja siitä puhutaan myös muodossa 2+, 3+ (= vähintään kaksi nähneet, vähintään kolme kertaa nähneet jne.). (Effective Reach).

Toisto Keskimääräinen toisto = OTS. Toiston jakauma (= frequency distribution) kertoo kampanjassa kuinka monta kohderyhmään kuuluvaa on nähnyt tasan yhden, tasan kaksi jne. kampanjaan kuuluvaa ohjelmaa/spottia.

Trendi Päivä-/viikkoraportoinnin osa, jossa ko. viikolle on esitetty katseluminuutit ja tavoitettu yleisö (10+ v) tarkimmalla mahdollisella kanavajaotuksella. Trendissä esitetään "viralliset" katseluminuutit, joista voidaan laskea viikon, kuukauden tai vuoden katseluosuudet.

TRP = Target Rating Point = kohderyhmän GRP. Bruttopeitto prosenteissa ilmaistuna, eli kampanjaan kuuluvien ohjelmien/spottien peittojen summa, kun puhutaan kohderyhmästä.

Tv-mittaritutkimus Television katselun mittaus- ja raportointijärjestelmä. (TAM = Television Audience Measurement).

Viikkotavoittavuus Viikon tavoitettu yleisö, eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet (kanavaa, televisiota, videota jne.). (Weekly Reach).

 

 

RADIO (lähde)

 

Aikablokki Jokin kellonajoista määritelty aikaväli - yleensä 15 minuutin kerrannainen. Radiotoimialalla yleisimpiä blokkeja ovat 3 tunnin ja 4 tunnin myynti- ja ohjelmablokit.

Aineisto Tutkimusviikoista koottu kuuntelupäiväkirja-aineisto. Aineisto voi olla esimerkiksi ajalta maaliskuu – toukokuu, jolloin aineisto on kerätty ko. aikana.

Average Frequency Katso OTH.

Bruttotavoittavuus (myös bruttopeitto) Kampanjan saavuttamat kokonaiskontaktit. Bruttotavoittavuus voidaan ilmaista mainoksien kuulleiden yleisöjen summana, tuhansina kontakteina, jolloin selkokielinen ilmaisu kuuluu ”kuultujen mainoskertojen lukumäärä”. Tai se voidaan ilmaista mainosten tavoittavuusprosenttien summana (= GRP). Kyseessä ei ole siis nettotavoittavuus.

CPT Cost Per Thousand. Tunnusluku, joka radiossa tarkoittaa hintaa per tuhat kuultua mainosta, ei hinta per tuhat kuulijaa. Kyseinen tunnusluku lasketaan yleensä aina 30 sekunnin pituisen mainoksen hinnan mukaan. CPT voi myös olla tapa, jolla kanava ilmoittaa mainosaikansa hinnan.

Estimaatti Tällä sanalla tarkoitetaan yleensä jonkin väestöryhmän, kohderyhmän tai tunnusluvun arvioitua, estimoitua, kokoa tuhansina eri henkilöinä.

FM Suomessa käytössä oleva (modulointi)tekniikka ULA-aaltoalueen radiolähetyksiä varten (Frequency Modulation).

GRP Gross Rating Point. Bruttotavoittavuus ilmaistuna mainosten tavoittavuusprosenttien summana. Voi kasvaa rajatta.

Hintaindeksi Indeksi, jonka mukaan lasketaan eri pituisten spottien sekuntihinta eli edelleen eri pituisten spottien hinnat. Mitä lyhyempi spotti, sitä korkeampi sekuntihinta.

Impact Kampanjan bruttotavoittavuus tuhansina kontakteina.

Kanavaosuus(%) Radioaseman/-asemaryhmän kuuntelun suhteellinen osuus kaikesta kohderyhmän radionkuunteluun käyttämästä ajasta. Koko radionkuuntelu kyseisessä kohderyhmässä on siis 100%.

Katko Lähetyksen osa, joka on varattu mainosten esittämiselle.

Kohderyhmä Väestöryhmä, jonkin tekijän kuten esimerkiksi iän tai sukupuolen mukaan.

KRT Kansallinen Radiotutkimus

Kuuntelupäiväkirja Katso päiväkirja.

Kuunteluun keskimäärin käytetty aika / päivä (min) Radioaseman/-asemaryhmän kuunteluun käytetty aika keskimäärin koko kohderyhmän väestön kesken. Eli tämä keskimääräinen luku lasketaan per jokainen suomalainen, ei per kanavan kuuntelija.

Kuunteluvartti Lyhin KRT:ssä mitattu ajanjakso.

Nettotavoittavuus Kanavan, ohjelman, kampanjan tms. tavoittamien ihmisten lukumäärä. Kukin henkilö lasketaan mukaan vain kerran. Katso tavoittavuus.

OTH Opportunity To Hear. Kampanjan keskimääräinen toisto, eli kuinka monta kampanjaan kuuluvaa mainosta kuulija on keskimäärin kuullut. Lasketaan vain kampanjan tavoittamien henkilöiden kesken (=Average Frequency)

Otos Joukko ihmisiä, jotka on poimittu perusjoukosta edustamaan sitä. KRT:ssä tämä tarkoittaa sitä, että satunnaisesti poimitaan iän ja sukupuolen mukaan alueittain yli 9-vuotiaita suomen- ja ruotsinkielisiä henkilöitä edustamaan ko. suomalaisia. Käytännössä tällä tarkoitetaan päiväkirjan palauttaneiden ihmisten määrää (Sample).

Painokerroin Kullekin otoshenkilölle ja siten kullekin kuuntelutapahtumalle laskettu väestömääräinen edustavuuskerroin. Painokerroin lasketaan KRT:ssä iän ja sukupuolen mukaan alueittain. Painokerroin oikaisee näytettä ja samalla mahdollistaa eri tunnuslukujen ilmoittamisen kuulijamääräisinä yleensä tuhansina kuulijoina.

Peitto Toisinaan käytetty korvaamaan sana tavoittavuus. Käytetään kuitenkin myös kuvaamaan teknistä lähetyspeittoa. Muissa mediatutkimuksissa saattaa tarkoittaa myös muuta.

Peittojakauma Katso toistojakauma.

PPM Sähköistä ääntä tunnistavaa mittaria tarkoittava sana (Personal Portable Meter)

Prime Time Lähetyksen kuuntelun "huippuaika" eli kellonaikaväli, jolloin radion kuuntelijoita yleisesti ottaen eniten. Yleensä ”prime time”:lla tarkoitetaan klo 6 – 18 välistä aikaa.

Profiili (%) Radioaseman/-asemaryhmän kuuntelijaprofiili prosenttiosuuksina kohderyhmittäin ko. ryhmän sisällä.

Päiväkirja KRT:ssä käytössä oleva tutkimuslomake.

Päivätavoittavuus Vähintään vartin kuunnelleiden ihmisten määrä keskimääräisenä päivänä (keskiarvo ma – su –päiväkohtaisista kuulijamääristä (Daily reach).

Radiomittari Sähköinen henkilökohtainen kannettava mittari, joka tunnistaa kuultavissa olevan radiolähetyksen.

Raportti Aineistosta tuotettu joukko tunnuslukuja eri radiokanavista ja kohderyhmistä.

Rate card Hinnasto, jossa on 30 sekunnin pituisen spotin hinta aikablokeittain kultakin kanavalta.

Rating Englanninkielinen yleisilmaisu kuuntelija-/katselijaluvuille.

RBP Kampanjan suunnittelu- ja optimointiohjelmisto (Reach Based Planning). Telmar Ltd:n ohjelmisto.

Reach Katso tavoittavuus

Spotti Yksittäinen ”ulos ajettu” mainos tai tietty toteutettu mainos.

Tavoittavuus Radioasemaa/-asemaryhmää vähintään 15 minuuttia kuunnelleiden eri ihmisten lukumäärä tuhansina tai prosenttiosuutena alueen kohderyhmän väestöstä. Kanavien tavoittavuuslukuja ei voi laskea yhteen koska ihmiset kuuntelevat useita kanavia. Kampanjan tunnuslukuna tarkoittaa vähintään yhden mainoksen kuulleiden henkilöiden määrää.

Toisto Keskimääräinen toisto = OTH = Average Frequency.

Toistojakauma Frequency Distribution, peittojakauma. Kohderyhmän jakauma kampanjan mainoksen kuulemiskertojen mukaan. Jakaumassa ilmoitetaan kuulijamäärät tuhansina ja prosentteina kohderyhmässä sen mukaan montako kertaa mainos on kuultu tai montako kertaa mainos on vähintään kuultu.

TRP Target Rating Point. Kohderyhmän bruttotavoittavuus ilmaistuna mainosten tavoittavuusprosenttien summana. Voi kasvaa rajatta.

Tutkimusviikko KRT:n 7 päivän mittainen tutkimusjakso.

Viikkotavoittavuus Vähintään vartin kuunnelleiden ihmisten määrä viikon aikana (Weekly reach).

 

ULKOMAINONTA (lähde)

 

Cafas-sanasto

CAFAS (Cover and Frequency Audience System): Työkalu ulkomainonnan suunnitteluun. CAFAS-työkaluun liittyy  termejä, joista tärkeimmät lueteltu tässä. Työkaluun liittyy kattava manuaali, jonka saa CAFAS-asennuksen yhteydessä.

CPT Cost Per Thousand.  Tuhannen kontaktin hinta euroissa laskettuna joko nettokontakteista CPT(n) tai totaalikontakteista CPT(t). Esim.CPT (n) on tunnusluku, joka kertoo, kuinka paljon on maksanut tuhannen kohderyhmään kuuluvan ihmisen tavoittaminen. Sen laskentakaava on kampanjan kokonaishinta jaettuna tavoitetun kohderyhmän koolla.

Flow Liikennemäärä. Ulkomainospinnan ohittavan liikennevirran estimoitu määrä.

GRP Gross Rating Point. Kuinka monta kertaa kaikki lukijat/katsojat/kuuntelijat on laskennallisesti tavoitettu. Ulkomainonnan GRP:stä käytetään termiä VAC GRP erotuksena muiden medioiden potentiaaliseen tavoittavuuteen perustuviin GRP:hin.

Ks. tarkemmin VAC GRP.

OTC Opportunity to Contact. Ulkomainonnan käyttämä termi. Ilmaisee, kuinka monella on ollut teoreettinen mahdollisuus katsekontaktiin. Ulkomainonta käyttää OTC-termiä selvennykseksi muiden medioiden (tv, lehdet ,radio) käyttämästä OTS/OTH -termeistä, joita käytetään kuvaamaan keskimääräistä toistoa.

Outdoor Impact Yleisönmittausjärjestelmä, jonka CAFAS-mediasuunnittelutyökalu antaa luotettavat yhteismitalliset tutkimusfaktat ulkomainonnan suunnittelun pohjaksi. Kansainvälinen konsepti, jonka taustalla on kattava määrä Suomessa kerättyä ja käsiteltyä tietoa: kulkureittitutkimus, liikennevirtatiedot, mainosvälineiden luokittelu ja mainospintojen havainnointitutkimus silmänliikekameralla.

Share of voice Mainonnan terminä share of voice tarkoittaa kampanjaan ostettavan mediatilan tai -ajan suhdetta käytettävissä olevan mediatilan tai -ajan kokonaismäärään. Cafasin ilmoittama share of voice on koko- ja aluekohtainen eikä share of voicea ilmoiteta mediayhtiöittäin.

Työssäkäyntialue Tilastokeskuksen virallinen luokitus, joka on perusteena Outdoor Impactin mallinnuksessa ja kulkureittitutkimuksessa. Työssäkäyntialueen muodostavat keskuskunta ja siihen vähintään 10 % osuudella työvoimasta pendelöivä ympäryskunta (tai -kunnat). Myös yhden kunnan kautta keskuskuntaan vähintään 10 % osuudella pendelöivät kunnat luetaan työssäkäyntialueeseen kuuluviksi. Keskuskunta on pääsääntöisesti kunta, jonka työvoimasta enintään 25 % käy töissä muissa kunnissa. Eikä kunnista käy töissä missään muussa yksittäisessä kunnassa yli 10 % työvoimasta.

VAC Visibility Adjusted Contact. Outdoor Impact -yleisönmittausjärjestelmän tuottama pitkälle jalostettu mediavaluutta. Kertoo eri ulkomedioiden ja mediayhdistelmien todennetut katsekontaktit - eli sen, kuinka moni ulkomainosjulistetta katsoo havaitsemistutkimuksen (silmänliikekamera) mallinnuksen mukaan.

VAC GRP VAC Gross Rating Point."Kokonaistunnusluku" kampanjan kontakteille (bruttopeitto kohderyhmässä). CAFAS-laskentakaava: VAC-peitto % x VAC-toisto.

VAC peitto % (VAC Reach %) Kampanjanaikana vähintään kerran kontaktissa olevan väestömäärän suhde valitun kohderyhmän kokoon. (VAC=Visibility Adjusted Contact).

VAC netto (VAC Net Contacts) VAC nettokontaktit: sellaisten kohderyhmään kuuluvien henkilöiden määrä, joka on kampanjan aikana katsekontaktissa vähintään kerran. (VAC peitto% X alueen kohderyhmän koko = VAC nettokontaktit). Esimerkiksi jos alueella asuu 1,000,000 miestä ja kampanjan VAC peitto on 56%, olet saanut kampanjalle 560,000 mieskontaktia.

VAC totaali (VAC Total Contacts) VAC totaalikontaktit kohderyhmässä: katsekontaktien yhteenlaskettu kokonaismäärä kampanjan aikana.  Matemaattinen laskukaava: pinta ja viikkokohtainen kokonais VAC-määrä X viikkojen lukumäärä X kohderyhmään kuuluvien kontaktien osuus. Kampanjasuunnittelussa se on Ka. VAC pinta/vko X pintojen lukumäärä X viikkojen lukumäärä.

VAC toisto (VAC Frequency)  VAC toisto: tavoitetun kohderyhmän keskimääräiset VAC-kontaktit eli kuinka monta kertaa keskimäärin kampanjan nähneet ovat katsekontaktissa kampanjan pintoihin. Matemaattinen laskukaava: VAC totaalikontaktit jaettuna tavoitettujen ihmisten lukumäärällä.

 

PRINTTI (lähde)

 

Bruttolukijamäärä  Bruttolukijamäärä on kaikkien kampanjassa käytettyjen medioiden yhteenlaskettu lukijamäärä. Kukin kohderyhmään kuuluva henkilö voidaan laskea mukaan useita kertoja. Vähentämällä medioiden päällekkäisyydet saadaan nettolukijamäärä.

Digijulkaisu Digijulkaisulla tarkoitetaan itsenäistä, säännöllisesti ilmestyvää digitaalisessa muodossa olevaa julkaisua, jota ei olemassa painettuna. Digijulkaisun sisältö ja ulkoasu voi olla kohdennettua ja sen sisältöä voidaan päivittää ilmestymisen jälkeen.

Digilehti Digilehti on painettuun lehteen pohjautuva digitaalinen lehti. Digilehti jakautuu edelleen näköislehteen (replica) ja digiversioon (non-replica).

Digitaalinen lehti Digitaalisella lehdellä tarkoitetaan säännöllisesti ilmestyvää, toimituksellista aineistoa sisältävää digitaalisessa muodossa olevaa julkaisua. Digitaalinen lehti voidaan julkaista yhdellä tai useammalla lukualustalla esimerkiksi tietokoneella, älypuhelimella tai lukulaitteella. Digitaalinen lehti jakautuu digilehteen (digital edition) ja digijulkaisuun (digital publication).

Digiversio Digiversion sisältöä tai ulkoasua on muokattu painetusta versiosta vastaamaan digiversion lukemiseen käytetyn lukualustan (esimerkiksi iPad) ominaisuuksia tai sen sisältöä ja ulkoasua on kohdennettu vastaanottajan mukaan. Digiversion sisältöä voidaan päivittää ilmestymisen jälkeen.

Jakelu Painettujen julkaisujen jakelulla tarkoitetaan kuinka monta kappaletta keskimäärin julkaisua on jaettu maksutta luukku-, noutopiste- tai käsijakeluna   tarkastelujaksolla. Tällaisia ilmaiseksi jaettuja julkaisuja voivat olla aikakaus- ja sanomalehtityyppiset ilmais- ja noutojakelulehdet, luettelot, kartat, kalenterit, kuponkilehdet tai muut vastaavat julkaisut.

Joukkoirtonumero  LT-levikkiin hyväksyttävät joukkoirtonumerot ovat irtonumeroita, joissa maksajana on jokin muu yksittäinen taho kuin julkaisun vastaanottaja. Joukkoirtonumeroiden vähimmäismäärä on 100 kpl tiettyä numeroa.

Joukkoliikennejakelu  Joukkoliikennejakelua on joukkoliikennevälineissä sijaitsevissa noutopisteissä jaeltavina olevat julkaisut, joita matkustajat voivat ottaa maksutta mukaansa.

Joukkotilaus  LT-levikkiin hyväksyttävät joukkotilaukset ovat tilauksia, joissa maksajana on jokin muu yksittäinen taho kuin julkaisun vastaanottaja. Joukkotilausten vähimmäismäärä on 100 kpl.

Kansallinen Mediatutkimus – KMT  KMT on printtimedia-alan yhdessä päättämä ja toteuttama tutkimuskokonaisuus, josta saadaan printtimedioiden virallinen valuutta: KMT-lukijamäärä. KMT-kokonaisuuden muodostavat kolme osiota: KMT Lukija, KMT Kuluttaja ja KMT Alueellinen.

Keskimääräinen painos  Keskimääräinen painos kertoo, kuinka monta kappaletta lehteä on keskimäärin painettu kutakin ilmestynyttä numeroa kohden.

KMT Alueellinen KMT Alueellinen on osa KMT-tutkimuskokonaisuutta, jonka Kärkimedia Oy teettää. Tutkimuksessa selvitetään alueellisten lehtien lukijapeittoja, alueellista mediakäyttöä, alueellisia ostopaikkoja sekä alueellista kulutuskäyttäytymistä.

KMT Kuluttaja KMT Kuluttaja on osa KMT-tutkimuskokonaisuutta. Tutkimuksessa kerätään tietoa personoidulla kirjekyselyllä keskeisten tuotteiden ja palveluiden käytöstä, ostamisesta ja valtakunnallisista ostopaikoista, medioiden käytöstä sekä kuluttajien asenteista.

KMT Lukija  KMT Lukija on osa KMT-tutkimuskokonaisuutta. Lukijamäärien lisäksi KMT:ssa selvitetään nettihaastatteluna (ja 250 puhelinhaastatteluna 65+ joilla ei nettiä)  aikakaus-, sanoma- ja ilmaisjakelulehtien lukemista sekä lukijakunnan rakennetta.

Käsijakelu  Käsijakelu on julkaisujen kädestä käteen jakelua tietyssä jakelupisteessä, esim. metro-asemalla.

Levikintarkastus  Painettujen ja sähköisten lehtien levikintarkastus on kansainvälisesti käytössä oleva tapa selvittää luotettavasti, kuinka monta kappaletta julkaisua on keskimäärin myyty ilmestynyttä numeroa kohti vahvistetulla tarkastuskaudella. Suomessa levikintarkastukset tekee Levikintarkastus Oy.

LT-levikin jakauma Levikin jakauma kertoo myytyjen tilausten ja irtonumeroiden osuuden, myytyjen joukkotilaus ja -irtonumeroiden osuuden, jäsen- ja asiakastilausten osuuden sekä vapaakappaleiden osuuden prosentteina.

LT-levikki eli tarkastettu levikki Painettujen lehtien LT-levikillä tarkoitetaan kuinka monta tilattua, irtonumerona ostettua, jäsenyyden tai rekisteröidyn asiakkuuden perusteella saatua kappaletta ja levikkiin hyväksyttävää vapaakappaletta lehden yhdellä numerolla keskimäärin on tarkastusvuonna. Lehdellä tarkoitetaan painettua julkaisua, joka ilmestyy pääsääntöisesti vähintään neljä (4) kertaa vuodessa ja sisältää toimituksellista aineistoa eikä ole tuoteluettelo, hinnasto tai niihin verrattava julkaisu.

LT-levikki on tavaramerkki, joka takaa, että Levikintarkastus Oy:n hallituksen valtuuttama tarkastaja on tarkastanut lehden levikin levikintarkastuksen sääntöjen mukaisesti.

LT-kuntalevikki  LT-kuntalevikki on luku, joka kertoo lehden levikin kuntakohtaisesti. LT-kuntalevikin perusteella voidaan laskea kuntakohtainen peittoprosentti käyttäen Tilastokeskuksen asuntokuntatietoa, jossa samassa asuinhuoneistossa asuvat henkilöt muodostavat yhden asuntokunnan.

Lukija Kansallisessa Mediatutkimuksessa lukija määritellään aikaväli- ja asteikkomenetelmän yhdistelmänä, jossa lähtökohtana on kansainvälisesti käytetyin menetelmä aikavälilukeminen. Aikavälimenetelmässä lukijamäärän laskenta perustuu siihen, onko vastaaja lukenut lehteä sen ilmestymisvälin aikana.  Lukijatutkimuksissa käytetään pääasiallisesti kolmea tutkimusmenetelmää, jotka ovat aikavälimenetelmän (engl. recency) ja asteikkomenetelmän (engl. frequency) lisäksi läpikäyntimenetelmä (engl. through-the-book, TTB). Eri tavoilla tuotetut lukijamäärät eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Lukijaestimaatti Lukijaestimaatti ilmaisee, kuinka monta tuhatta lukijaa lehden yhdellä numerolla on keskimäärin. Kansainvälisesti käytetään termiä AIR (average issue readership).

Lukijapeitto  Lukijapeitto kertoo kuinka suuren osan kohderyhmästä mainoskampanja tai yksittäinen lehti tavoittaa.

Lukijaprofiili Lukijaprofiili kertoo kohderyhmään kuuluvien osuuden prosentteina pääryhmästä.

Luukkujakelu Luukkujakelu tarkoittaa kotitalouksien ja yritysten postiluukkuihin ja –laatikoihin jaeltavia maksuttomia julkaisuja, joita vastaanottaja ei ole tilannut.

Nettolukijamäärä on kaikkien kampanjassa käytettyjen medioitten yhteenlaskettu lukijamäärä, josta on vähennetty päällekkäisyydet. Kukin kohderyhmään kuuluva henkilö lasketaan mukaan vain kerran.

Noutopistejakelu Noutopistejakelua on noutopisteissä (esim. metroasemilla, liikkeissä) jaeltavana olevat julkaisut, joita kuka tahansa voi ottaa maksutta mukaansa.

Näköislehti  Näköislehden jokaisen numeron sisältö ja ulkoasu vastaa painettua versiota. Näköislehdellä on sama ilmestymisaikataulu kuin painetulla lehdellä. Näköislehden sisältöä ei voida vähäisiä päivityksiä tai korjauksia lukuun ottamatta muuttaa ilmestymisen jälkeen.

Peittojakelu Peittojakelulla tarkoitetaan tietyn alueen kaikkiin kotitalouksiin jaettavia lehtiä tai tiettyjä lehden numeroita. Peittojakelua ei lasketa mukaan LT-levikkiin.

Word of mouth (WOM)  Word of mouth (WOM) tarkoittaa suullista epävirallista viestintää; kokemusten ja mielipiteiden välittämistä tavaroista ja palveluista.

Yhdistelmätilaus Painettua lehteä ja digilehteä (näköislehti ja/tai digiversio) yhdistelevät tilaukset eli ns. yhdistelmätilaukset ovat sellaisia, joihin sisältyy tilausjakson aikana sekä painetun lehden että digilehden numeroita joko molemmat tai vain toinen samasta ilmestyneestä numerosta.

 

SANOMALEHDET

Sanomalehti Sanomalehti on paperisen sanomalehden ja siihen mahdollisesti liittyvien verkkolehden ja sähköisten uutis- ja ilmoituspalvelujen kokonaisuus. Painetun sanomalehden kriteereitä ovat maksullisuus, ilmestyminen vähintään kerran viikossa, tarkastettu levikki sekä monipuolinen ja ajankohtainen sisältö.

Tabloidi Tabloidikokoisen lehden sivukoko on noin 28 cm x 40 cm (painopinta-ala noin 25 cm x 38 cm). 

Broadsheet Broadsheet-kokoisen lehden sivukoko on noin 40 cm x 56 cm (painopinta-ala noin 38 cm x 52 cm). 

Kaupunkilehti Kaupunkilehdellä tarkoitetaan säännöllisesti, vähintään kerran viikossa jaettavaa maksutonta painotuotetta, joka sisältää toimituksellista aineistoa ja jonka julkaiseminen rahoitetaan ilmoitustilan myynnillä.

Levikki  Painettujen lehtien levikillä tarkoitetaan kuinka monta tilattua, irtonumerona ostettua, jäsenyyden tai rekisteröidyn asiakkuuden perusteella saatua kappaletta ja levikkiin hyväksyttävää vapaakappaletta lehden yhdellä numerolla keskimäärin on tarkastusvuonna.

Näköislehti  Näköislehdessä koko lehden sisältö ilmoituksineen on siirretty verkkoon painetun lehden sivuja muistuttavana kokonaisuutena.

Paikallislehti Paikallislehti on vähintään kerran viikossa ilmestyvä tilattava maksullinen sanomalehti, jonka sisältö painottuu paikallisiin uutisiin, paikalliseen sisältöön ja ilmoituksiin painetussa sekä sähköisessä muodossa.

Verkkojulkaisu Julkaisijan tuottamasta tai käsittelemästä aineistosta yhtenäiseksi laadittu verkkoviestien kokonaisuus, jota julkistaan säännöllisesti.

Vuosikerta Sanomalehden tai aikakausjulkaisun kalenterivuoden aikana ilmestyneet numerot.

 

 

 

 

 

#jargon #slangi
^Takaisin ylös