:Takaisin
< >

Markkinoinnin tulevaisuus – kolme ohjetta markkinoinnin kehittämistä suunnittelevalle

27.9.2018

Osallistuin viime viikolla Mainontapäivä -seminaariin, jossa käsiteltiin markkinoinnin tulevaisuutta monipuolisesti, mutta hyvin ylätasolla.

Jukka Veteläinen Jukka Veteläinen Strategy Director Carat Finland #mainontapäivä #markkinoinnintulevaisuus
https://carat-cdn.azureedge.net/media/10303/amazon_square.jpg

Jäinkin miettimään, kuinka tulevaisuuteen tulisi varautua tässä alati nopeammin muuttuvassa maailmassa. Tulevaisuudesta puhuttaessa fokukseen nousee usein yksi sana: Muutos.

Muutos on läsnä kaikkialla keskusteluissa, oli se sitten teknologian kehittymistä, asiakkaidesi käyttäytymistä tai asenteellista muutosta. Muutos on helppo aihe, jolla saa usein kiinnostuksen heräämään. Muutos on valitettavasti niin helppo aihe, että siitä löytyy moninaisia täysin ympäripyöreitä esityksiä ympäri maailman, kaikilta mahdollisilta toimialoilta.

Tästä innostuneena (tai oikeammin suuttuneena), päätinkin tiivistää muistilistan asioista, jotka yrityksessä tulisi olla selvitettynä ja mietittynä, kun tehdään pitkäjänteistä suunnittelua. Tulevaisuuden vaatimaa muutostyötä.

Muistilista sisältää vain kolme kohtaa, jotta käyttöönotto olisi oikeasti mahdollista.

1. Lopeta innovointi.

Maailma ei muutu enää innovoimalla, vaan unohtamalla menneisyyden kokonaan ja luomalla täysin uutta. Innovointi johtaa usein nykyisten rajoitteiden sisällä toiminnan kehittämiseen, mikä ei kuvaa riittävästi markkinoilla vallitsevia mahdollisuuksia.

Siksi luo mieluummin yrityksen sisälle innovointiyksikön sijaan disruptointi-tiimi ja mindset. Vastuuta laajasti eri taustoista tulevia ihmisiä yrityksen nykyisen liiketoiminnan disruptoimiseen. Kokemuksella (tai oikeastaan sen puuttumisella) on väliä, sillä uuden kehittäminen ei vaadi nykyisen osaamista, päinvastoin se vaatii alan kokeneilta konkaroilta pois-oppimisen kykyä, mikä epäonnistuessaan johtaa samojen asioiden pyörittelyyn.

Markkinointiosaajilla on tässä tiimissä tilausta, sillä onhan markkinointi parhaimmillaan asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä ja oston esteiden poistamista. Alleviivattavan tärkeää on kuitenkin muistaa ja tiedostaa, että oma rooli on painottunut sisäänpäin kääntyneeksi, joten ulkopuoliselle näkemykselle on aina tarvetta.

Markkinoinnin osalta disruptointi tulee 4P:n mallissa tärkeimmän eli tuotteen tai palvelun kehittämisen kautta, jolloin päästään kiinni suurimpaan kasvupotentiaaliin. Toki tuotteen sijaan disruptointi voi liittyä esimerkiksi asiakaskokemukseen, sen digitalisoimiseen ja sitä kautta globaaliin skaalaamiseen. Tai vaikka jakelun tai ansaintalogiikan disruptointiin, mutta näissäkin tapauksissa disruptoijan tulee kyetä ajattelemaan isosti ja pyrkiä pois nykyisten rajoitteiden maailmasta.

 

2. Älä rakastu teknologiaan.

Suurinta osaa tulevaisuudessa käytettävästä teknologiasta ei ole todennäköisesti vielä edes keksitty. Teknologian ja yhteyksien kehittyessä Mooren lain mukaan kasvavalla nopeudella, tuleekin varoa rakastumista tiettyyn teknologiaan, joka saattaa muuttua nopeastikin vanhanaikaiseksi.

Tästä syystä teknologisten hankkeiden tulisi olla yrityksen kilpailukyvyn säilymisen kannalta mahdollisimman ketterästi vaihdettavia. Mitä mittavampi ja kalliimpi teknologinen hanke on, sitä todennäköisemmin siihen keksitään helpompi ja halvempi ratkaisu. Markkinointitiimien räjähtäneesti kasvaneissa teknologiakustannuksissa piilee juuri tämä vaara. Exit-suunnitelma kannattaa olla aina teknologioista puhuttaessa jo valmiiksi mietittynä.

Teknologiankin osalta on tärkeää ajatella isosti ja pyrkiä kohti uusia markkinoita ja kasvupotentiaalia. Älä käytä resursseja uuden kalja appin kehitykseen, vaan mieti, miten voit oikeasti ratkaista jonkin ongelman mikä asiakkaillasi on. Tai millaisten tahojen kanssa voisit partneroitua, jotta visio tulevaisuudesta toteutuisi. 

 

3. Löydä yrityksesi purpose.

Kilpailijoidesi määrä on lisääntynyt eksponentiaalisesti, eikä suurin uhka tai este onnistumiselle tule välttämättä toimialasi sisältä. Kilpailevathan kaikki yritykset jo nyt esimerkiksi rajallisesta määrästä ammattitaitoisia osaajia.

Aloita unohtuneet tai haalistuneen purposen etsiminen aikamatkalla menneisyyteen. Pyri löytämään sieltä tietoa, jotta ymmärrät mihin tarkoitukseen yritys on alun perin perustettu, mikä oli vallitseva tilanne markkinoilla ja mitkä olivat silloiset erottelutekijät.

Jos mahdollista, tutki, mikä on ollut yrityksen tai brändin perustamisen syy tai mitä asiaa tai ongelmaa perustettaessa on vihattu niin paljon, että sen korjaamisesta on tullut kannattavaa liiketoimintaa. Viha on yksi suurimmista muutoksen käynnistäjistä, siinä missä unelmatkin.

Löytäessäsi uudestaan tai kirkastaessasi jo mielessä olevaa yrityksen purposea monipuolinen taustojen ymmärtäminen on tärkeää, jotta markkinointia voidaan rakentaa oikealla tavalla purpose-vetoisesti. Jos purpose on vain keksitty eikä perustu oikeisiin faktoihin, se on pelkkä päälle liimattu tarina, jonka yritys allekirjoittaa nimellään.

Miksi purposen löytäminen sitten on tärkeää?

Tutkimukset osoittavat, että asiakkaat eivät luota yrityksiin joiden asiakkaita ovat. Ajavathan yritykset vain omaa kaupallista agendaansa ja heidän maailmaa parantavat tavoitteensa koetaan pelkästään keinoksi myydä tuotteita ja palveluja.

Toisaalta 80% kuluttajista haluaa, että yritykset joita he käyttävät tekevät hyvää ja yrittävät parantaa maailmaa. Vain 6% heistä tosin sanoo, että tämä toteutuu tällä hetkellä.

Jo nyt yksilön voima on vahvempi kuin koskaan ja tulevaisuudessa tämä mitä luultavammin korostuu entistä vahvemmin. Tämä tarkoittaa sitä kuluttajat tekevät yhä näkyvämmäksi minkä yritysten tuotteita he valitsevat ja miksi. Jos valinta kohdistuu hyvään tuotteeseen, joka lisäksi tekee töitä yhteiskunnan kehittymiseen eteen, niin onhan tällaisella yrityksellä paremmat mahdollisuudet menestyä.

Lopuksi vielä yleinen muistisääntö tulevaisuuden suunnittelijalle.

Kaikissa pitkäjänteistä suunnittelua vaativissa toimissa on hyvä tiedostaa oma suhtautuminen tarkasteltavaan asiaan ja sen tiedostamaton vaikutus päätöksentekokykyyn. Ulkopuolista osaamista kannattaa käyttää monenlaisten tulevaisuuden skenaarioiden suunnittelussa, jotta tarkasteltavat näkökulmat kuluttajiin, markkinoihin ja kilpailijoihin tai teknologiaan ovat riittävän monipuoliset eivätkä vääristy näyttäytyväksi yrityksen nykyisen toiminnan mukaisiksi.

Jukka Veteläinen Jukka Veteläinen Strategy Director Carat Finland #mainontapäivä #markkinoinnintulevaisuus
^Takaisin ylös