:Takaisin
< >

Idea, tarina ja jatkuvuus

25.10.2016

Kerroimme viimeksi, miten brändiuskollisuus kuluttajien parissa vähenee ja merkityksellinen tarinankerronta nousee vahvaksi tavaksi erottautua. Mitä modernin brändin pitäisi tehdä erottuakseen jo valmiiksi massiivisen viestiähkyn keskellä?

Anssi Saresvuo Anssi Saresvuo Strategic Planner idea markkinointisuunnittelu suunnittelu tarina jatkuva tekeminen Branding brändin rakennus

Keskity itse ideaan ja tarinaan, ei niinkään formaatteihin ja kanaviin

Luovasta ideasta pitäisi heijastua brändin arvot ja asenteet, mutta näiden ei ole pakko olla keskiössä. Hyvässä ideassa tärkeää on vahva kuluttajalähtöisyys eli onko tämä sisältö ihmisille viihdyttävää, koskettavaa tai ylipäätänsä kiinnostavaa.

Tarkoituksena ei pitäisi olla tuotekeskeisyys ja viestiminen pelkästään tuotteen ominaisuuksista tai hyödyistä. Brändin konseptin pitäisi olla kuluttajille merkityksellinen tarina ja tähän syntyvät sisällöt osa tätä kokonaistarinaa, joka herää henkiin eri kanavissa ja vielä yllättävällä tavalla.

Konseptin vaikuttavuuksista on tehty useita tutkimuksia, missä vuoroin voittavat hauskat konseptit ja vuoroin koskettavat. Mitään salaista reseptiä onnistumiseen ei ole. Lähtökohtana voi kuitenkin miettiä, että onko idea niin hyvä, että sinä ja kuluttajat haluatte hypätä osaksi tarinaa tai parhaimmassa tapauksessa myös jakaa tämän.

 

Kanavariippumaton luova kokonaisuus

Konseptisuunnittelusta lähtien tulisi päämääränä olla kokonaisuus, joka pystyy luonnollisesti elämään kanavariippumattomasti. Tarkoituksena olisi kehittää luova kokonaisuus, jonka elementit tukevat toisiaan ja sen osat elävät ympäri eri mediakanavia hyödyntäen näiden tarjoamia erikoismahdollisuuksia. Kanavia voi kuitenkin miettiä selkeästi laajemmin.

Miten tarina näkyy omissa tuotteissa, myymälöissä, muovikasseissa, kuiteissa ja muissa materiaaleissa? Toisaalta, onko tälle idealle löydettävissä vielä lisäksi elämyksellisiä ulottuvuuksia esimerkiksi järjestämällä konsertti, tuomalla oma huvipuistolaite, tekemällä oikean ”TV-sarjan” tai videopelin?

Tällöin brändi tuodaan vahvemmin osaksi ihmisten elämää tai toisaalta fyysiseen kanssakäymiseen heidän kanssaan. Näillä tavoin brändit onnistuvat oikeasti erottumaan kilpailijoista ja luomaan täysin uudenlaisia elämyksiä kuluttajille.

Hyvän idean kanssa käsi kädessä kulkee usein rohkeus, ja tämä onkin palkintogaalojen yksi käytetyimmistä sanoista. Totta se kuitenkin on. Olkaamme oikeasti rohkeita, koska brändit kyllä kestävät yllättävän paljon ja selkeästi enemmän kuin luulemme.

Rohkeuden kautta voimme uudistua ja tehdä asioita selkeästi eri tavalla. Tärkeää on myös olla kanttia viedä asiat loppuun asti valitulla rohkealla linjalla eikä alkaa haikailemaan aikaisempia ajatusmalleja kesken tekemisen. Rohkeudella, hyvällä idealla ja ehjällä kokonaisuudella saamme aikaan parhaan mahdolliset tuloksen.

Tällaisesta ajattelusta hyvinä esimerkkeinä Suomesta voidaan mainita Elisa Hintasaarnaajat sekä vähän aikaa sitten lanseerattu Arlan uusi keittiö-tuoteperhe Lempi, jonka suunnittelussa Carat oli vahvasti mukana.

Jatkuva tarinankerronta ja idean evoluutio

Jatkuva tekeminen on ollut viimeiset vuodet yksi mainosalan käytetyimpiä trendi- ja jargonsanoja. Tämä on toisaalta myös yhdistetty vahvasti toisiin trendisanoihin, kuten esim. sisältömarkkinointi ja ohjelmallinen ostaminen. Näissä tapauksissa asiaa on lähestytty hyvin vahvasti tuote edellä eikä olla ollenkaan keskitytty itse haasteeseen ja sen ratkaisuun.

Haaste kiteytettynä on se, että brändiuskollisuus kuluttajien keskuudessa on ollut laskussa ja brändiuskollisten osuus tuotteiden kulutuksesta on vain murto-osa. Suuri osa tuotteiden käyttäjistä onkin ns. light-usereita. Tästä johtuen brändien tulee käytännössä voittaa ihmiset aina uudelleen ja uudelleen käyttäjikseen.

Varsinkin päivittäistavaroissa ja elintarvikkeissa tämä tarkoittaa jatkuvan tekemisen mallin soveltamista markkinointiin. Miten näkyä kuluttajille jatkuvasti kuitenkaan ärsyttämättä heitä? Kaikki lähtee tässäkin tapauksessa luovasta konseptista. Kuinka tehdä sellainen konsepti, joka pystyy elämään selkeästi pidempiä aikoja ja kehittymään markkinoinnin edetessä?

Idea ja tarinankerronta menevät eteenpäin ihan kuten isoissa elokuvasarjoissa. Keskeisessä roolissa tällaisessa tekemisessä on testaaminen sekä näistä oppiminen. Idean sisällä testataan paljon eri juttuja sekä seuraavia suuntia. Näistä sitten valitaan tulosten perusteella toimivimmat. Onkin hyvä adaptoida nopean kokeilun ja oppimisen malli, jossa onnistumiset sekä toisaalta epäonnistumiset nähdään vain tapana kehittää asioita. Tällä tavalla asioita viedään järjestelmällisesti eteenpäin ja kehitetään brändiä.

Me Caratissa olemme mielellämme apunasi ja oppaanasi jatkuvan sekä vahvan tarinankerronnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

 

Anssi Saresvuo Anssi Saresvuo Strategic Planner idea markkinointisuunnittelu suunnittelu tarina jatkuva tekeminen Branding brändin rakennus
^Takaisin ylös