Palvelut

Carat suunnittelee innovatiivisia mediakampanjoita, jotka hyödyntävät tarkoituksenmukaisimpia alustoja ja tuovat mitattavia liiketoimintahyötyjä.

Hyödynnämme ainutlaatuista toimintamallia Dentsu Aegis Network –sateenvarjon alla kaikilla markkinoilla. Yhden tulosyksikön malli mahdollistaa parhaan osaamisen hyödyntämisen konsernin eri yrityksistä aina ulkomainonnan spesialisteista tulospohjaiseen markkinointiin ja luoviin toimistoihin tarjoten maailmanluokan erikoisosaamista asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Tarjoamme skaalautuvan, erikoistuneen ja integroidun toimintamallin.

q

Strateginen suunnittelu

Suomalainen kohtaa kaupallisia viestejä enemmän kuin koskaan, yhä useammassa mediassa. Mediakulutus muuttuu nopeammin kuin koskaan. Ihmisten ostokäyttäytymiseen vaikuttamiseksi on löydettävä uusia, innovatiivisia tapoja. Strategisen suunnittelun palveluihimme kuuluvat muun muassa: • Asiakkuusstrategia • Kommunikaatio- ja mediastrategiat • Digitaalinen strategia, sosiaalisen median strategia • Sosiaalinen CRM • Markkinoinnin automatisointi • Sisältöstrategia

I

Asiakasymmärrys

Tutkimuspalvelumme auttavat sinua ymmärtämään, ketkä ovat arvokkaimpia asiakkaitasi tänään ja huomenna, sekä miten heidän ostokäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa. Insight-tiimimme rikastaa dataa yhdistämällä asiakkaan, Caratin tutkimuslähteiden ja kolmansien osapuolien tietoja. Asiakasymmärrystä lisääviin tutkimuspalveluihimme kuuluvat muun muassa: • Ekonometriset ja myynnin mallinnukset • CRM-analytiikka • Kohderyhmäanalyysit • Ostopolkututkimukset • Asiakassegmentoinnit • Ostoskorianalyysit • Kampanjatutkimukset ja analyysit

D

Mediasuunnittelu ja -optimointi

Medioiden pirstaloitumisen ja kohdeyleisöjen fragmentoitumisen myötä mediasuunnittelusta on tullut tärkeämpää kuin koskaan. Ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan jopa yli 50 % mediatehokkuudesta syntyy mediasuunnittelun ja -optimoinnin kautta, kun esim. mediahintojen vaikutus tehokkuuteen on vain noin 15 %. Mediasuunnittelumme kattaa kaikki ostetun, omistetun ja ansaitun median ratkaisut: • Offline-mediat, kuten TV, radio, printti ja ulkomainonta • Online- ja mobiilimainonta • Ohjelmallinen ostaminen • Facebook- ja Youtube-mainonta • Hakukonemainonta (SEM) ja hakukoneoptimointi (SEO) • Sosiaalinen media, community management • Tapahtumamarkkinointi • Sisältömarkkinointi

d

Analytiikka ja mittaaminen

Modernia markkinointiviestintää voidaan aidosti optimoida vasta, kun ymmärretään eri toimenpiteiden syy- ja seuraussuhteet toisiinsa. Analytiikka- ja mittauspalveluidemme avulla varmistat, että mittaat ja optimoit oikeita asioita, ja maksimoit siten liiketoimintasi tuottoa edelleen. Analytiikan ja mittaamisen palveluihimme kuuluvat muun muassa: • Web-analytiikka • Kampanjamittaukset • Holistinen mittaaminen • Markkinoinnin dashboard • Myynnin mallinnus, ekonometrinen mallinnus

M

Investointien hallinta

Tehokas markkinointiviestintä edellyttää mediasuunnittelulta innovatiivisuutta. Samaan aikaan on huolehdittava, että toimenpiteiden kustannuksia seurataan ja hallitaan systemaattisesti. Kokemustemme mukaan systemaattisella investointien hallinnalla toimenpiteiden ostotehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi. Investointien hallinnan palveluihimme kuuluvat muun muassa • Ostotehokkuuden raportointi • Media-auditointi • Mediasopimusneuvottelut