Bingo: en content, indsigts- og databaseret salgsbooster

2015 | DK

Hvad var udfordringen:

Bingo blev lanceret i 2006 og voksede stødt, men med liberaliseringen i 2012 ramte en kæmpe forretningsmæssig udfordring. Massiv konkurrence fra aggressive konkurrenter, forældet spilplatform, faldende effekt af interne og eksterne kampagner, accelererende churn i en kategori med stor illoyalitet og en høj rekrutteringsomkostninger per Bingo-spiller.   

 

DK
E index 117 omsætning september 2015 kontra 2014

indsigten

For at koble Bingo-spillerne tættere til Bingo og udvide spillerbasen, stod det hurtigt klart, at data og content var essentielt. Ved hjælp af data producerede vi indsigter, som pegede på, at kommunikationen skulle tage afsæt i fællesskab og hygge. Indsigterne fik ved at bruge Motley, som er Dentsu Aegis Networks unikke, kvantitative dataværktøj, der hjælper med at omsætte store mængder data til handlingsrettede forretningsindsigter. Med disse indsigter kunne vi segmentere mere specifikt og tilspidse kommunikationen til den mest relevante målgruppe, så indsatsen i sidste ende blev mere effektiv. 

strategien

Det blev klart, at Bingo skulle udnytte de digitale muligheder, som fulgte med den nye spilplatform. Det betød, at Bingo bevægede sig fra en bred kommunikationsmålgruppe og et bredt mediemix til en højaffinitetsmålgruppe med interesse i netop Bingo. Indsigterne fra Motley belyste, at udfordringerne ikke kunne løses udelukkende via kommunikationen, men at hele markedstilgangen og produktet skulle ændres. Derudover hjalp Motley med at identificere, hvor og hvordan vi bedst muligt kunne kommunikere med målgruppen for at omsætte målsætningerne til virkelighed. På den måde hjalp dataen til at skabe indsigtsbaseret content. Det betød, at vi kunne kapitalisere på strategiske partnerskaber med udvalgte aktører og chatværter, som netop kunne tiltrække og styrke relationen til forbrugerne og opfylde vores strategiske målsætninger.

Løsningen

I stedet for at fokusere på bred reach valgte vi på baggrund af analyser at gøre markedsføringen mere specifik og udelukkende anvende digitale platforme. Med en mediestrategi, der udelukkende er digitalt baseret på stærke indsigter, opstår muligheden for at lave et automatiseret databåret  økosystem. Her kunne vi ved hjælp af analyser af kunde-/spillerdata opsætte nogle segmenter, der fungerede som det bærende element for strategidn og ikke mindst for produktets udvikling.

Man kan sige det var en success, da den forretningsmæssige målsætning er ikke blot blev indfriet, men markant overgået, da Bingo på nuværende tidspunkt, september 2015, ligger i indeks 117 for året, med et mediebudget, der er lavere end tilsvarende periode sidste år.

 

E index 117 omsætning september 2015 kontra 2014
E 33 % stigning i kernespillere
E 30 % øgning i omsætning
w index 125 ift. aktive spillere kontra 2014
^Tilbage til toppen