Vores services

Hos Carat brænder vi for at skabe innovative mediekampagner, der driver forretningsmæssig værdi for vores kunder.

Som en central del af bureaugruppen Dentsu Aegis Network arbejder vi tæt sammen med vores søsterbureauer, som vi deler hus med på Christianshavn og ved åen i Aarhus. Dét gør, at vi kan skabe fuldt integrerede løsninger for vores kunder ved, at trække på nogle af branchens stærkeste kompetencer inden for digital performance, marketing og kreative bureaukræfter. Ved at bringe tværfaglige kompetencer i spil kan vi tilbyde skræddersyede løsninger, der optimerer vores kunders forretning på tværs af medier, brands, forbrugere og kommunikation.

q

Strategi

Strategi er kernen i vores rådgivning. Vores strategiske arbejde er først og fremmest indsigtsbaseret, og vi arbejder tæt med vores kunder for at forstå og imødekomme deres udfordringer, mål og ambitioner med kreative og effektive løsninger. Med vores Convergence Planning værktøj, som er ryggraden i vores strategiske arbejdsmodel, sikrer vi, at vi leverer forretningsmæssig værdi gennem optimal brug af relevante kanaler og medier på tværs af Bought, Owned, Earned og Shared medier.

I

Forbruger- og markedsindsigt

I Carats Insight-afdeling udvikler og gennemfører vi analyser, der giver dybdegående indsigter om brands, forbrugere og markeder. Vi skræddersyer kvalitative og kvantitative studier for den enkelte kunde med det formål at skabe relevante indsigter, der både sikrer et stærkt fundament for medierådgivning samt hjælper vores kunder med at navigere i de forretningsmæssige udfordringer, dynamikker og problemstillinger, de møder på markedet. Hos Carat Insight dykker vi ned i data fra flere vinkler for at opnå 360ᵒ forståelse af forbrugeren. Ved at observere forbrugerens færden fx på sociale medier og gennem data fra trejdepartsleverandører, samt vores egne kampagnedata, lærer vi om forbrugerens adfærd. Men for at forstå rationalet bag deres handlinger, deres motiver og behov, gennemfører vi også studier baseret på adspurgt adfærd. Koblingen mellem de to analyser resulterer i operationelle indsigter, der kan omsættes til konkrete strategiske anbefalinger. Vores produkter hos Carat Insight opdeles i to kategorier: Discovery og Evaluation, som dækker over de analyser, der henholdsvis giver os ny viden om brands, forbrugere, medier og markeder, og de analyser, hvor vi måler effekten af mediestrategier, kampagner og afkastet af kundens marketinginvesteringer, herunder bl.a. trackings og præ/post-tests.

s

Audience

Tidligere var mediebureauernes fornemmeste opgave, i forbindelse med en reklamekampagne, at placere reklamen i medier, hvor den målgruppe man ønskede at kommunikere til var overrepræsenteret. Men med den hastige udvikling i datadrevet markedsføring gælder en anden virkelighed, hvor vi ikke længere køber reklameplads på specifikke medier, men i stedet køber personer - audiences - som er tilgængelig i en given kontekst på givent tidspunkt. Dette markerer et paradigmeskifte fra medieplanlægning til audience planlægning. I Carat Audience har vi dedikeret ressourcer specifik til, at rådgive og hjælpe vores kunde med på rejsen ind i audience-planlægningen.

p

Medieplanlægning

Vi benytter vores unikke tilgang – Convergence Planning – til at levere gennemarbejdede media-økosystemer, der integrerer både primære influenter, det mest effektive content, og andre værdifulde media- og marketingstrategiske elementer på tværs af Bought, Owned og Earned Media.

e

Medieindkøb

Vores mission er at genopfinde udbudssiden af medieindkøbet. Vi sørger løbende for innovative og skalérbare indkøbs- og investeringsmuligheder, hvor formålet er at levere påviselige forretningsmæssige resultater. Dette skal sørge for, at vi altid bruger de mest nyskabende metoder for at optimere media- og kampagneperformance på tværs af alle vores kunder.

M

Medieforhandling

Med hjælp fra vores supportenhed, Amplifi, sørger vi hele tiden for, at vi på vegne af vores kunder kan købe digital inventory ind, til de bedste priser på de bedste placeringer. Derfor laver vi samhandelsaftaler med de mediehuse, som vi køber mest ind hos. Aftalerne laves på tværs af alle kunder, som ikke har særaftaler i forvejen. Dette gavner både medier og bureauer, da forhandlingstiden på standard placeringer derved minimeres, og der frigives tid til mere kreative løsninger. Vi lover ikke medierne meromsætning, men afholder løbende statusmøder, så både de og vi er glade ved samarbejdet.

D

Digital

I takt med at forbrugernes adfærd i stigende grad digitaliseres, øges kompleksiteten i den digitale medieplanlægning konstant. Det kræver, at vi løbende har en finger på pulsen i forhold til, hvad der rør sig i ind- og udland, men i den grad også i vores kunders forretning. Vi omsætter disse indsigter til operationaliserbare tiltag og kundeløsninger. I tæt samarbejde med vores indsigtsafdeling, Carat Insight, samt vores søsterbureauer Isobar og MKTG, fokuserer vi i Carat Digital på den holistiske medietilgang, som kan styrke vores kunders forretning på både kort og lang sigt.

C

Mobil

Er din virksomhed tilstede på mobilen? Cirka 67 procent af sidevisningerne i dag på internettet kommer fra mobiltelefoner. Der findes ikke ét segment, køn eller aldersgruppe, som ikke er tilstede på mobilen. Det giver annoncører værdifulde muligheder for eksponering via mobilen. Desuden viser vores studier, at mobilen i høj grad bruges til inspirationssøgning, og det bliver mere og mere almindeligt også at foretage købet via mobilen. Derfor er det vigtigt som annoncør, at man sørger for at optimere medieplan, bannere og landingpages, således at elementerne også fungerer på mobilen. Hos Carat bliver mobilen inddraget som en naturlig del af medieplanlægningen, så vi sørger for tilstedeværelse i alle relevante eksponeringssituationer, uanset hvilken terminal brugerne sidder med.

S

Social

Vi designer, skaber og styrer fuldt integrerede kampagner på sociale medieplatforme. Ved hjælp af grundige analyser, overvågning og optimering af virksomheders online tilstedeværelse og omdømme skaber vi forbrugerengagement i online brand communities.

d

Data Management

Big Data - eller bare data generelt – har efterhånden været det store buzzword i mange år. For os skal data og teknologi ikke overskygge marketing og fornuftige beslutninger. Derfor arbejder vi med data i forhold til relevans for den enkelte bruger ud fra et marketingperspektiv. Vi søger i højere grad, at samle alle offline og online datakilder for derigennem, at skabe så stor viden om målgrupperne og levere så relevant indhold til brugerne som muligt. Dette gør vores kampagner effektive og bidrager med at vækste vores kunders forretning og forankring med brugerne.

s

Search

I samarbejde med vores søsterbureau iProspect øger vi vores kunders digitale marketing performance. Vi leverer ekspertrådgivning og -eksekvering inden for søgeoptimering på tværs af platforme og kanaler, og ved hjælp af avancerede analyser og teknologier, sikrer vi løsninger der er tilpasset den enkelte kundes behov.

T

Branded Content

Vi designer, planlægger og eksekverer skræddersyede løsninger inden for branded og sponsoreret content samt native advertising, som en integreret del af kommunikationsstrategier. Vi udvikler partnerskaber, der passer til kundens behov, brand værdier og strategier, så indholdet placeres i optimale rammer. I samarbejde med specialistbureauerne MKTG og Isobar sikrer vi hos Carat, at indholdet optimeres dels i forhold til søgemaskiner, dels drager fordel af relevante nye teknologier, inden for blandt andet interaktiv video, ad serving, data intelligence og social media etc.

L

Direct Marketing

De digitale medier har i den grad ændret mediebureauers arbejde, fokus og rådgivning. Men det betyder ikke, at vi på nogen måde har glemt værdien af fysiske breve, reklamer og tryksager. Offline medier kan blandt andet bære informationstung kommunikation i opstartsfaser eller styrke dialogbaseret markedsføring, også i samspil med online platforme. I samarbejde med Direct Home/Aegis Direct arbejder vi med alt, der kommer igennem brevsprækken. Sammen sikrer vi det optimale udbytte af alle processer både før, under og efter udsendelse, eksempelvis køb og behandling af adresser og data (CRM) samt permission m.v., porto/logistik og tryk af enhver art.

e

Events og aktivering

De senere års udvikling i både teknologi og mediebrug har gjort, at indhold er blevet en vigtigere og vigtigere del af god markedsføring. Hos Carat ønsker vi at sætte fokus på dette og arbejder derfor tæt sammen med vores søsterbureau MKTG, der er specialister i at skabe kvalificeret indhold og aktivering. Indhold kan både baseres på en grundlæggende brand aktiveringsstrategi, som den øvrige markedsføring bygger ovenpå, eller i form af særskilte oplevelsesbaserede tiltag, der står på toppen af en eksisterende kampagne. MKTG arbejder med alle former for aktivering af brands, lige fra konceptudvikling, over produktion, til den reelle fysiske eksekvering, der kan inspirere og engagere forbrugeren.

o

Out of Home

Out of Home markedsføring (OOH) er en effektiv måde, at skabe både dækning og frekvens over for sin målgruppe, men kan også udnyttes segmenteret både i forhold til målgrupper og geografi. OOH dækker over alle former for markedsføring udenfor hjemmets fire vægge og kan udfoldes både analogt og digitalt. Det er endda påvist, at OOH markedsføring kan skabe konvergens til annoncørens digitale platforme. Bygget på indsigter forstår vi at integrere OOH i vores kunders samlede mediestrategier. I den forbindelse arbejder vi tæt sammen med vores søsterbureau MKTG, som er verdens førende specialistenhed inden for rådgivning, innovation og indkøb af kampagner ’out of home’.

b

Sponsorater

Én er godt, to er dobbelt så godt. Af samme grund kan det ofte give god mening at arbejde med sponsorater og partnerskaber i sin markedsføring. Det skal dog gøres intelligent, så mulighederne udnyttes optimalt, men også så et sponsorat eller partnerskab passer ind i annoncørens og/eller produktets grundlæggende værdier og dna. Vi ser store muligheder i de rette sponsorater og partnerskaber – både med medier, men også i forhold til andre virksomheder og organisationer samt talspersoner og mulige brand ambassadører. I tæt samarbejde med vores søsterbureau MKTG, skaber, rådgiver og forhandler vi således unikke sponsorater og partnerskaber for vores kunder.