Medieinformation og specifikationer

Bemærkning vedrørende kommercielt indhold:

Carat anbefaler at tage kontakt til tv-stationerne for endelig godkendelse tv-reklamen. Kontaktoplysninger findes i via tekniske specifikationer neden for.

Carat kan ikke stilles til ansvar, hvis tv-reklame ikke godkendes af tv-stationerne.

Kontakt udbyderen (adtoox, adstream osv.), hvis der er behov for en kommerciel kode, før reklamespottet uploades. Carat udsteder ikke kommercielle koder.

TV-SPECIFIKATIONER

TV2:

MTG:

 • Generel leverings-deadline: 5 hverdage før kampagnestart
 • Der henvises til Adstream eller Adtoox for information om tekniske specifikationer
 • Materiale-levering

Discovery Networks:

 • Generel leverings-deadline: 5 hverdage før kampagnestart
 • SBS Discovery henviser til Adstream eller Adtoox for information om tekniske specifikationer

National Geographic:

 • Generel leverings-deadline: 5 hverdage før kampagnestart
 • Specifikationer

Cartoon Network:

 • Generel leverings-deadline: 5 hverdage før kampagnestart
 • Specifikationer

Nickelodeon:

 • Generel leverings-deadline: 5 hverdage før kampagnestart
 • Specifikationer

Disney:

PLAY SPECIFIKATIONER (WEB TV)

 • Generel leverings-deadline: 5 hverdage før kampagnestart
 • Filformat: 16:9
 • Filtype: .flv, .mov, .mp4 eller lignende
 • Filstørrelse: Max. 10 MB
 • Det er muligt at henvise til en Youtube-video til Youtube aktivering. Alle andre medier kræver en fil.
 • Send filen/linket til din digitale Amplifi account manager
 • Husk at navngive spottet, hvis der er mere end ét
 • Notér hvilken landing-page (URL) spottet skal henvise til

RADIO SPECIFIKATIONER

Bauer Media:

 • Generel leverings-deadline: 4 hverdage før kampagnestart
 • Specifikationer: mp3-fil på 256 kbps eller .wav/.aiff min. 44,1 kHz stereo
 • Sendes til: spot@bauermedia.dk

Dansk Radio Reklame:

 • Generel leverings-deadline: 4 hverdage før kampagnestart
 • Specifikationer: .mp3 eller .wav format (44100 Hz/16 bit/stereo)
 • Sendes til: spot@danskradioreklame.dk

 

BIO SPECIFIKATIONER

Dansk Reklamefilm:

FS2:

Vestmedia:

 

English version

Carat advices to contact the TV stations for final approval of the TV commercial. Contact information is available in the Tv stations technical specifications.

Carat is not responsible if the TV commercial is not approved by the TV stations.

Contact the provider (adtoox, adstream….) if you need a commercial code before uploading digital spots. Carat does not provide commercial code.

TV SPECIFICATIONS

TV2:

MTG:

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • We refer to Adstream or Adtoox for information about technical specifications
 • Material delivery

Discovery Networks:

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • SBS Discovery refers to Adstream or Adtoox for information about technical specifications

National Geographic:

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • Specifications

Cartoon Network:

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • Specifications

Nickelodeon:

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • Specifications

Disney:

PLAY SPECIFICATIONS (WEB TV)

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • File format: 16:9
 • File type: .flv, .mov, .mp4 or alike
 • File size: Max. 10 MB
 • It is possible to refer to a Youtube video for Youtube activation. All other media requires a file.
 • Send the file/link to your digital Amplifi account manager
 • Remeber to name the spot, if more than one.
 • Note which landing page (url) the spot must refer to.

RADIO SPECIFICATIONS

Bauer media:

 • General deadline: 4 workdays before first on air date
 • Specifications: .mp3 file in 256kbps or wav/aiff min. 44,1 kHz stereo.
 • Delivered to: spot@bauermedia.dk

Dansk Radio Reklame:

 • General deadline: 4 workdays before first on air date
 • Specifications: .mp3 or .wav format (44100 Hz/16 bit/stereo).
 • Delivered to: spot@danskradioreklame.dk

BIO SPECIFICATIONS

Dansk Reklamefilm:

FS2:

Vestmedia:

 

 

CARAT.
Redefining Media.