Tryg – From Pixels To People

13-09-2016

Af Johnni Rosenquist & Kasper Klit Andersen

Tryg Marketing Marketing Automation Automation
https://carat-cdn.azureedge.net/media/6580/marketing-automation_square.jpg

Marketing automation er en omdiskuteret term, og få virksomheder kan bryste sig af, være succesfulde med det. Tryg har på 2 år formået, at forvandle deres digitale strategi fra en kampagneburst tilgang til et kontinuerligt forløb, der sikrer relevans for brugerne.

Betyder det at Tryg er lykkedes med Marketing Automation? Nok ikke i termens egentlige betydning, men så igen – hvem er egentlig oprigtigt lykkedes med Marketing Automation? Hvad Tryg i stedet har gjort, er at tage udgangspunkt i deres egen virkelighed. Ved at integrere en DMP løsning, som kobler intern data sammen med eksterne datakilder, formår Tryg konstant at øge relevansen for netop de brugere, der har potentiale som lønsomme kunder. Det betyder i al sin enkelthed, at effektiviteten af spend øges, fordi spildvisninger undgås, samtidig med at optimeringer kontinuerligt kan integreres. Metoden hvormed man tager udgangspunkt i egen data, er den mest komplekse, men resultaterne viser, at det bestemt er en metode, der kan betale sig. En sådan opsætning, som Tryg har, er ikke et tryk på én knap, og det er en vigtig del af denne fortælling. Når CMO’en hører, at eksempelvis Marketing Automation kan øge effektiviteten eller antallet af leads, så er det ikke uden omkostninger og mod, at man skal begive sig ud på den rejse, et sådan setup er. For Tryg handlede det i høj grad om at integrere data på tværs af platforme, og det er en proces, som kontinuerligt udvikles. Når det i dag er lykkedes at merge interne kundeindsigter, digital adfærdsdata og tredjepartsdata i realtid, har det krævet en stor indsat fra mange på tværs af teknisk udbyder, Carat og Tryg, der alle har biddraget til et fælles mål og kontinuerlige optimeringer.  

Kend din kunde  

Hvad Tryg reelt set har opnået, er en evne til at identificere og kommunikere til den rette bruger, på det rette tidspunkt i den rette kontekst. Det vides på forhånd, hvem det er, man gerne vil kommunikere til, men for at fremmane den rette adfærd, er det lige så essentielt at forstå hvor og hvornår. Evnen opnår Tryg igennem en moments tankegang, hvor adfærdssignaler indikerer, at den rette kunde er, eller kommer, i markedet for en bestemt type forsikring. Herefter sikrer det kontinuerlige forløb, at netop denne bruger mødes af det rette budskab i den rette kontekst. Denne opsætninger består af uendelig mange variabler, og den eneste realistiske måde hvorpå man kan eksekvere et sådan setup, foregår gennem en algoritmisk approach, hvor man udelukkende optimerer på dataindsigter.    

Hvad er responsen  

I et marked, som er konstant presset og domineret af hård konkurrence, har Tryg formået at sænke leadprisen med over 80% fra periodiske kampagner til kontinuerligt forløb, og oplever stadig en stigende konverteringsrate. Det er en direkte konsekvens af, at kunderne er mere interesserede og købsparate, når Tryg udelukkende reagerer på de signaler om forsikringsbehov, kunderne selv sender. Og samtidig er det mere kvalificerede leads, da de både er scoret i forhold til lønsomhed og forsikringspotentiale. Denne case bygger sig i høj grad på en fornuftig tilgang til en bestemt kontekst. Det er rigtig fint at snakke Marketing Automation, big data og de andre floskler, som vi alle sammen godt kan lide at forholde os til, men i sidste ende afhænger data-setup’et af den sunde fornuft, der ligger bag løsningen og eksekveringen af denne. Dette er Tryg i høj grad lykkedes med, og det bedste af det hele er, at der fortsat bliver lavet optimeringer og justeringer, som kommer til at sikre endnu bedre resultater fremadrettet.

Tryg Marketing Marketing Automation Automation
^Tilbage til toppen